Sắp xếp email bằng cách dùng quy tắc hộp thư đến trong Outlook trên web

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Sử dụng quy tắc hộp thư đến để tự động thực hiện hành động cụ thể trên email đến trong hộp thư đến của bạn. Ví dụ, bạn có thể tạo quy tắc mà sẽ thay đổi mức độ quan trọng của thư khi chúng phát sinh trong, tự động di chuyển chúng để các thư mục khác hoặc xóa bỏ chúng dựa trên một số tiêu chí.

Quy tắc chỉ chạy trên hộp thư đến của bạn. Họ không chạy trên các thư mục khác. Ngoài ra, Outlook trên web không hỗ trợ chạy quy tắc mới vào thư hiện có. Để thực hiện điều này, hãy sử dụng Outlook 2016 hoặc Outlook 2013.

Lưu ý: Nếu bạn sử dụng tài khoản công ty hoặc trường học để đăng nhập vào Office 365, bạn đang dùng Outlook trên web. Nếu bạn đang dùng tài khoản Outlook.com, Hotmail, Live hoặc MSN, hãy xem sử dụng quy tắc hộp thư đến trong Outlook.com.

Tạo một quy tắc hộp thư đến

 1. Đăng nhập vào Outlook trên web.

 2. Chọn Cài đặt Biểu tượng Thiết đặt .

  Ảnh chụp màn hình nút Cài đặt.

 3. Chọn thư, giúp mở Pa-nen tùy chọn ở bên trái. Bên dưới thư > xử lý tự động, chọn quy tắc hộp thư đến và quét dọn.

 4. Chọn Thêm Biểu tượng Thêm bên dưới Quy tắc hộp thư đến.

  Thêm quy tắc hộp thư đến

 5. Nhập tên cho quy tắc hộp thư đến trong hộp Tên, rồi chọn điều kiện và hành động từ danh sách thả xuống tương ứng với quy tắc.

  Hộp thoại Quy tắc Mới

  Bạn có thể thêm điều kiện hoặc hành động bổ sung bằng cách chọn Thêm điều kiện hoặc Thêm hành động.

 6. Thêm ngoại lệ cho quy tắc hộp thư đến bằng cách chọn Thêm ngoại lệ, rồi chọn một ngoại lệ từ menu Thêm ngoại lệ.

 7. Theo mặc định, tùy chọn dừng xử lý thêm quy tắc được bật. Với tùy chọn này trên, khi có thư đến trong hộp thư đến đáp ứng các tiêu chí cho nhiều hơn một quy tắc, chỉ quy tắc đầu tiên sẽ được áp dụng. Nếu bạn không chọn hộp kiểm này, tất cả quy tắc hộp thư đến thư đáp ứng các tiêu chí cho sẽ được áp dụng.

  Dừng xử lý quy tắc

Chỉnh sửa quy tắc hộp thư đến

Bạn có thể chỉnh sửa mọi quy tắc hộp thư đến bằng cách chọn quy tắc, rồi chọn Chỉnh sửa chỉnh sửa để mở quy tắc, từ đó bạn có thể thay đổi điều kiện hoặc hành động của quy tắc.

Xóa quy tắc hộp thư đến

Nếu bạn có quy tắc hộp thư đến không còn cần nữa, bạn có thể chọn quy tắc đó, rồi chọn Xóa bỏ để loại bỏ. Nếu bạn chỉ muốn tắt quy tắc một lúc, hãy loại bỏ dấu kiểm bên cạnh quy tắc đó.

Đặt thứ tự áp dụng quy tắc hộp thư đến cho thư đến

Quy tắc hộp thư đến được áp dụng cho thư đến dựa trên thứ tự chúng xuất hiện trong danh sách quy tắc hộp thư đến . Bạn có thể sắp xếp thứ tự mà các quy tắc mà bạn tạo được áp dụng cho thư đến vào hộp thư đến của bạn:

 1. Chọn Cài đặt Biểu tượng Thiết đặt .

  Ảnh chụp màn hình nút Cài đặt.

 2. Chọn thư, giúp mở Pa-nen tùy chọn ở bên trái. Bên dưới thư > xử lý tự động, chọn quy tắc hộp thư đến và quét dọn.

 3. Bên dưới quy tắc hộp thư đến, hãy chọn quy tắc bạn muốn di chuyển và sau đó chọn mũi tên lên hoặc xuống mũi tên Di chuyển quy tắc lên hoặc xuống trong danh sách để đặt quy tắc ở vị trí bạn muốn được định vị trong danh sách các quy tắc.

Ví dụ về cách sử dụng quy tắc hộp thư đến

 1. Chọn Cài đặt Biểu tượng Thiết đặt .

  Ảnh chụp màn hình nút Cài đặt.

 2. Chọn thư, giúp mở Pa-nen tùy chọn ở bên trái. Bên dưới thư > xử lý tự động, chọn quy tắc hộp thư đến và quét dọn.

 3. Chọn Thêm Biểu tượng Thêm bên dưới Quy tắc hộp thư đến.

  Thêm quy tắc hộp thư đến

 4. Nhập tên cho quy tắc hộp thư đến vào hộp Tên.

 5. Bên dưới Khi thư đến, và, chọn Thư chứa các từ này, rồi chọn trong chủ đề.

  Khi thư đến

 6. Xác định một từ hoặc cụm từ sẽ nằm trong dòng chủ đề của thư cần di chuyển, chọn Thêm Thêm , rồi chọn OK.

  Xác định các từ hoặc cụm từ

 7. Bên dưới Thực hiện thao tác sau đây, chọn Di chuyển, sao chép, hoặc xóa, rồi chọn Chuyển thư vào thư mục.

  Thực hiện các thao tác sau

 8. Chọn thư mục để chuyển thư đến và chọn OK.

 9. Chọn OK ở phía trên cùng của hộp thoại.

 1. Chọn Cài đặt Biểu tượng Thiết đặt .

  Ảnh chụp màn hình nút Cài đặt.

 2. Chọn thư, giúp mở Pa-nen tùy chọn ở bên trái. Bên dưới thư > xử lý tự động, chọn quy tắc hộp thư đến và quét dọn.

 3. Chọn Thêm Biểu tượng Thêm bên dưới Quy tắc hộp thư đến.

  Thêm quy tắc hộp thư đến

 4. Nhập tên cho quy tắc hộp thư đến vào hộp Tên.

 5. Bên dưới Khi thư đến, và, chọn Thư chứa các từ này, rồi chọn trong chủ đề.

  Khi thư đến

 6. Xác định một từ hoặc cụm từ sẽ nằm trong dòng chủ đề của thư cần di chuyển, chọn Thêm Thêm , rồi chọn OK.

  Xác định các từ hoặc cụm từ

 7. Bên dưới Thực hiện thao tác sau đây, chọn Di chuyển, sao chép, hoặc xóa, rồi chọn Chuyển thư vào thư mục.

  Thực hiện các thao tác sau

 8. Chọn thư mục để chuyển thư đến và chọn OK.

 9. Chọn OK ở phía trên cùng của hộp thoại.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Xem Thêm

Lọc email rác và thư rác trong Outlook trên web

Sử dụng Thư không quan trọng để sắp xếp thư có mức ưu tiên thấp trong Outlook trên web

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×