Sắp xếp dữ liệu bảng trong OneNote

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Nếu bạn chèn bảng trong OneNote của bạn ghi chú, bạn có thể sắp xếp thông tin bảng chữ cái hoặc số.

  1. Bấm vào ô bất kỳ trong bảng của bạn.

  2. Bấm Bố trí > Sắp xếp và sau đó bấm Sắp xếp Tăng dần hoặc Sắp xếp Giảm dần.

    Lưu ý: 

    • Để sắp xếp hai hoặc nhiều hàng trong bảng của mình chứ không phải toàn bộ bảng cùng một lúc, hãy chọn những hàng bạn muốn sắp xếp và bấm Bố trí > Sắp xếp > Sắp xếp Hàng được Chọn.

    • Để đặt một hàng cụ thể trong bảng của bạn làm điểm bắt đầu để sắp xếp, hãy chọn hàng đó và bấm Bố trí > Sắp xếp > Hàng Đầu đề.

Nếu bạn đã cài đặt trên cùng một máy tính như OneNote Excel, bạn có thể chuyển đổi bất kỳ bảng nào trong ghi chú của bạn vào một bảng tính Excel. Bấm vào bảng, sau đó bấm bố trí > chuyển đổi thành bảng tính Excel. Khi bạn bấm đúp vào nút sửa trong bảng tính nhúng xuất hiện, nó sẽ mở trong Excel.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×