Sắp xếp công việc thành nhóm

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Sau khi thêm nhiệm vụ, bạn có thể sắp xếp chúng vào để giúp phá vỡ những thứ lên thành giai đoạn, loại công việc, Phòng ban, hoặc bất cứ điều gì làm cho ý nghĩa nhất cho kế hoạch của bạn.

Tại sao tôi không thể nhìn thấy Microsoft Planner?
Chúng tôi đang lăn ra Microsoft Planner để tất cả Office 365 Enterprise, kinh doanh yếu tố cần thiết, và phí bảo hiểm kinh doanh tài khoản trong vài tháng tiếp theo. Nếu bạn không nhìn thấy nó được nêu ra, kiên nhẫn... nó là đến sớm!

Thiết lập nhóm

Thiết lập nhóm cho các nhiệm vụ kế hoạch của bạn, trên các hội đồng quản trị, bấm Thêm mới Xô, gõ tên cho nhóm và sau đó nhấn Enter.

Không thấy Thêm mới Xô? Bạn có thể có hội đồng quản trị được nhóm lại theo cái gì khác. Nhấp vào nhóm theo gần phía trên bên phải, và chọn nhóm.

Mẹo: Muốn thay đổi một tên Xô? Nhấp vào một tên nhóm để thực hiện thay đổi. Bạn thậm chí có thể thay đổi tên các thùng Để làm một cái gì đó mà bạn có thể tìm thấy hữu ích hơn!

Di chuyển nhiệm vụ thành nhóm

Một khi bạn đã tạo ra một nhóm, bạn có thể kéo các nhiệm vụ vào thùng để bắt đầu nhận được tổ chức.

Bạn cũng có thể nhấp vào dấu cộng (+) bên dưới tên nhóm để thêm một nhiệm vụ mới vào nhóm đó. Gõ tên của nhiệm vụ và nhấn Enter.

Những cách khác để có được tổ chức

Nếu bạn cần thêm cách để tổ chức công việc của bạn, bạn có thể tìm thấy nhãn hữu ích.

Bạn có thể kỳ nhiệm vụ với nhiều nhãn màu để giúp bạn nhìn thấy, tại một trong nháy mắt, nhiệm vụ mà có những thứ nhất định chung.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×