Sắp xếp các đối tượng vẽ

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Vẽ phác thảo có thể chứa một số đối tượng chồng lên nhau. Khi bạn xây dựng phác thảo, bạn có thể muốn sắp xếp các đối tượng chồng lấp lên làm thế nào. Ví dụ, bạn có thể muốn đưa vào đối tượng ở dưới cùng ở trên cùng hoặc đặt vào đối tượng ở phía trên cùng bên dưới các đối tượng khác. Hoặc bạn có thể muốn di chuyển đối tượng lên hoặc xuống trong một tập hợp các đối tượng chồng lấp.

  1. Chọn đối tượng bạn muốn sắp xếp.

  2. Trên trang đầu tab, bấm sắp xếp, sau đó bấm Tùy chọn bạn muốn:

    • Bấm vào đưa lên trước hoặc đưa ra sau để đặt đối tượng ở trên cùng hoặc dưới cùng của bộ đối tượng.

    • Bấm Đưa ra trước hoặc Đưa ra sau để di chuyển đối tượng lên hoặc xuống giữa bộ đối tượng.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×