Sắp xếp bảng (Power Query)

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Lưu ý: Power Query còn được biết đến với tên Get & Transform trong Excel 2016. Thông tin được cung cấp ở đây áp dụng cho cả hai. Để tìm hiểu thêm, hãy xem Get & Transform trong Excel 2016.

Tôi muốn

Sắp xếp bảng dựa trên một cột đơn lẻ

Sắp xếp bảng dựa trên nhiều cột

Sắp xếp một bảng trong trình soạn thảo truy vấn dựa trên một cột đơn lẻ

  1. Trong soạn thảo truy vấn, hãy chọn cột bạn muốn sắp xếp trên.

  2. Bấm mũi tên xuống ( Mũi tên xuống ).

  3. Từ menu thả xuống, bấm Sắp xếp Tăng dần (từ thấp đến cao) hoặc Sắp xếp Giảm dần (từ cao xuống thấp).

Chọn thứ tự sắp xếp

Đầu Trang

Sắp xếp một bảng trong trình soạn thảo truy vấn dựa trên nhiều cột

Khi bạn sắp xếp dựa trên nhiều cột, thứ tự hoặc cấu trúc phân cấp của việc sắp xếp sẽ dựa trên thứ tự lựa chọn các cột.

Để sắp xếp một bảng dựa trên nhiều cột

  1. Trong soạn thảo truy vấn, hãy chọn cột chính để sắp xếp.

  2. Bấm mũi tên xuống ( Mũi tên xuống ).

  3. Từ menu thả xuống, bấm Sắp xếp Tăng dần hoặc Sắp xếp Giảm dần.

  4. Lặp lại các bước 1-3 cho mỗi cột tiếp theo mà bạn muốn sử dụng để sắp xếp.

Ví dụ, khi bạn sắp xếp theo Tiểu bang, sau đó theo Dân số, thì kết quả cuối cùng là một bảng được xếp theo tiểu bang, trong đó các thành phố của mỗi tiểu bang được xếp theo dân số. Theo thứ tự bảng chữ cái, Arizona sẽ xuất hiện trước California và trong Arizona, Phoenix có dân số đông hơn Tucson. Công thức liệt kê mỗi cột sắp xếp theo thứ tự ưu tiên và kiểu sắp xếp áp dụng đối với cột đó.

Ví dụ về sắp xếp

Đầu Trang

Lưu ý: Trình soạn thảo Truy vấn chỉ xuất hiện khi bạn tải, sửa hoặc tạo truy vấn mới bằng cách dùng Power Query. Video sau đây cho thấy cửa sổ Trình soạn thảo Truy vấn xuất hiện sau khi sửa một truy vấn từ sổ làm việc Excel. Để xem Trình soạn thảo Truy vấn mà không cần tải hoặc sửa truy vấn trong sổ làm việc hiện có, từ phần Lấy Dữ liệu Ngoài trong tab ribbon Power Query, hãy chọn Từ Nguồn Khác > Truy vấn Trống. Video sau đây cho thấy một cách để hiển thị Trình soạn thảo Truy vấn.

Cách xem Trình soạn thảo Truy vấn trong Excel

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×