Sắp xếp bản ghi dựa trên các giá trị một phần trong một trường

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Có thể đôi lúc bạn muốn sắp xếp các bản ghi trong truy nhập dựa trên chỉ trên phần tháng của giá trị ngày và bỏ qua ngày và năm. Hoặc, bạn có thể muốn sắp xếp bản ghi dựa trên chỉ trên vài ký tự đầu tiên của một trường văn bản. Chủ đề này cho bạn biết cách thực hiện các kết quả tìm kiếm bằng cách tạo biểu thức đơn giản.

Bạn muốn làm gì?

Sắp xếp theo giá trị một phần ngày

Sắp xếp theo giá trị một phần văn bản

Sắp xếp theo giá trị một phần ngày

Khi bạn sắp xếp bản ghi bằng cách dùng một trong các lệnh sắp xếp , ngày toàn bộ giá trị — ngày, tháng và năm — được dùng để xác định vị trí của từng bản ghi. Nhưng giả sử bạn muốn sắp xếp dựa trên chỉ trên các tháng mà chúng xảy ra, và bỏ qua phần ngày và năm của các giá trị sinh nhật.

Sắp xếp trên chỉ là một phần của các giá trị ngày yêu cầu viết một biểu thức. Bạn có thể sắp xếp dữ liệu trong một bảng hoặc các kết quả của truy vấn — nhưng trước tiên bạn phải ở dạng xem biểu dữ liệu. Bạn viết biểu thức trong khu vực truy vấn của tab bộ lọc . Biểu thức bạn tạo trích chỉ dữ liệu bạn muốn và sau đó dùng nó làm cơ sở để sắp xếp.

Hiển thị tab bộ lọc

 1. Chuyển bảng hoặc truy vấn của bạn sang dạng xem biểu dữ liệu.

  Nếu bạn đang làm việc với một truy vấn, hãy chạy truy vấn để hiển thị kết quả trong dạng xem biểu dữ liệu.

 2. Trên trang đầu tab, trong nhóm sắp xếp & bộ lọc , bấm nâng cao và sau đó bấm Bộ lọc/sắp xếp nâng cao trên menu lối tắt.

  Access Hiển thị tab đối tượng mới với bộ lọc trong tên.

Tạo biểu thức

 1. Trên trang đầu tab, trong nhóm sắp xếp & bộ lọc , bấm nâng cao và sau đó bấm Bộ lọc/sắp xếp nâng cao trên menu lối tắt.

 2. Nhập một biểu thức trong hàng trường trong cột đầu tiên. Ví dụ, để sắp xếp theo tháng bất kể năm, hãy nhập biểu thức Expr1: DatePart("m",[BirthDate]) trong hàng trường trong cột đầu tiên.

 3. Để sắp xếp bản ghi theo ngày trong mỗi tháng, hãy nhập Expr2: DatePart("d",[BirthDate]) trong hàng trường trong cột thứ hai.

  Hàm DatePart trong cột đầu tiên sắp xếp các bản ghi theo tháng, và hàm DatePart trong cột thứ hai sắp xếp các bản ghi theo ngày trong mỗi tháng.

 4. Trong hàng sắp xếp , hãy chọn tăng dần hoặc giảm dần đối với mỗi các biểu thức.

  Một sắp xếp tăng dần trong cột đầu tiên sẽ hiển thị tháng ở trên cùng và ngày ở dưới cùng. Một sắp xếp tăng dần trong cột thứ hai Hiển thị 1 ở đầu và 31 ở dưới cùng. Thứ tự sắp xếp giảm dần nào ngược với việc.

 5. Trên trang đầu tab, trong nhóm sắp xếp & bộ lọc , bấm Bật tắt bộ lọc.

Đầu Trang

Sắp xếp theo giá trị một phần văn bản

Sắp xếp vào các giá trị một phần văn bản rất giống với việc sắp xếp vào các giá trị một phần ngày. Bạn cần phải viết một biểu thức trong cửa sổ lọc/sắp xếp nâng cao để trích xuất các ký tự tạo cơ sở để sắp xếp.

Giả định rằng trường thành phố chứa các giá trị như Bắc Seattle, Nam Seattle, Bắc Tacomahoặc Nam Tacoma. Giả sử bạn muốn bỏ qua từ đầu tiên và sắp xếp các bản ghi trên thứ hai từ độc lập.

 1. Trên trang đầu tab, trong nhóm sắp xếp & bộ lọc , bấm nâng cao và sau đó bấm Bộ lọc/sắp xếp nâng cao trên menu lối tắt.

 2. Nhập một biểu thức trong hàng trường trong cột đầu tiên. Ví dụ, nhập = Mid ([thành phố], 7) bỏ qua trước tiên sáu ký tự trong trường thành phố.

  Các hàm Mid trả về một chuỗi con chứa trong một chuỗi đã cho hoặc trường. Trong trường hợp này, cho từng bản ghi, thì hàm trả về giá trị bắt đầu từ ký tự thứ bảy (tức là sau khoảng trống) trong trường thành phố.

 3. Trong ô sắp xếp , hãy chọn tăng dần hoặc giảm dần.

 4. Trên trang đầu tab, trong nhóm sắp xếp & bộ lọc , bấm Bật tắt bộ lọc.

Đầu Trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×