Sắp xếp bảng hoặc ma trận trong Power View

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Trong Power View, bạn có thể sắp xếp bảng hoặc ma trận để hiển thị dữ liệu theo cách bạn muốn xem. Bạn có thể ngay lập tức sắp xếp lại dữ liệu bằng cách phân loại bảng hoặc ma trận trên bất kỳ cột nào của nó (ngoại trừ cột hình ảnh).

Lưu ý: Nếu bạn sắp xếp trong Power View trong SharePoint, bạn phải ở chế độ chỉnh sửa. Trong bảng hoặc ma trận bạn muốn sắp xếp, hãy bấm Sửa báo cáo ở phía trên bên trái của vùng báo cáo.

Power View trong nút Cho phép Sửa SharePoint

 1. Trong bảng hoặc ma trận, bấm vào tiêu đề cột mà bạn muốn sắp xếp. Bạn nhìn thấy mũi tên lên hoặc xuống bên cạnh tiêu đề hiển thị rằng trường được sắp xếp theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần.

  Biểu tượng Sắp xếp của Ma trận trong Power View

 2. Bấm vào mũi tên để đảo ngược thứ tự sắp xếp. Bạn có thể sắp xếp văn bản, số, ngày và thời gian. Bạn không thể sắp xếp cột hình ảnh.

  Bảng Power View Đã sắp xếp
  Ma trận được sắp xếp giảm dần theo Thể thao, giảm dần theo Kỷ luật và tăng dần theo Sự kiện.

  Lưu ý không có không có mũi tên bên cạnh giới tính hoặc số đếm huy chương. Giới tính sử dụng thứ tự sắp xếp mặc định, bảng chữ cái. Đếm huy chương, một trường giá trị, không phải đang được sắp xếp trong dạng xem này.

 3. Trong ma trận, bạn có thể sắp xếp toàn bộ ma trận trên một cột số hoặc sắp xếp ma trận trên một cột không phải số trong mỗi cấp độ nhóm. Giả sử bạn có một ma trận được nhóm theo Thể thao, với các cột Môn, Sự kiện và Số Năm. Bạn có thể sắp xếp chỉ theo cột Số Năm hoặc bạn có thể sắp xếp theo một trường trở lên trong số 3 trường còn lại (Thể thao, Môn, Sự kiện) dựa trên thứ tự xuất hiện trong ma trận.

  Lưu ý: Trong bảng phẳng, bạn chỉ có thể sắp xếp một cột tại một thời điểm.

  Ma trận dưới đây được sắp xếp theo số năm. Nếu bạn sắp xếp theo số năm sự kiện đã được phát, Ma trận được sắp xếp từ môn thể thao với tối đa năm phát để ít nhất năm phát. Và trong môn thể thao, môn cũng là đã sắp xếp từ hầu hết năm vào thiểu là năm, và sau đó bảng chữ cái cho môn với phù hợp cho tổng cộng.

  Ma trận Excel được sắp xếp theo Năm
  Ma trận được sắp xếp giảm dần theo Số Năm

  Và ma trận này được sắp xếp theo Môn.

  Ma trận Power View được sắp xếp theo Thể loại
  Ma trận được sắp xếp giảm dần theo thể loại thứ hai, Kỷ luật.

đầu trang

Xem thêm

Sắp xếp biểu đồ trong Power View

Sắp xếp trong Power View

Video về Power View và PowerPivot

Hướng dẫn: Phân tích dữ liệu PivotTable bằng Mô hình Dữ liệu trong Excel 2013

Power View: Khám phá, trực quan hóa và trình bày dữ liệu của bạn

đầu trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×