Sự khác nhau giữa định dạng Bảng tính Tài liệu Mở (.ods) và định dạng Excel Onnline (.xlsx)

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Khi mở tệp Bảng tính Tài liệu Mở (.ods) bằng Excel Online, bạn có thể nhận thấy một số khác biệt về các tính năng được lưu sau khi sửa bảng tính so với định dạng Excel (.xlsx). Điều này là do các tính năng khác nhau mà mỗi định dạng tệp hỗ trợ.

Lưu ý: Sự khác biệt bạn sẽ gặp khi làm việc với hai định dạng tệp này thường chỉ bao gồm những khác biệt về định dạng và tính sẵn có của tính năng. Hầu hết các dữ liệu và nội dung sẽ chuyển đổi, nhưng cách bạn định dạng và tương tác với dữ liệu và nội dung có thể khác nhau ở mỗi định dạng.

Điều gì sẽ xảy ra khi tôi sửa bảng tính có định dạng Bảng tính Tài liệu Mở?

Bảng dưới đây cho biết những tính năng Excel Online nào được hỗ trợ đầy đủ, hỗ trợ một phần hoặc không được hỗ trợ trong định dạng Bảng tính Tài liệu Mở (.ods).

  • Được hỗ trợ    Cả Excel Online và định dạng Bảng tính Tài liệu Mở đều hỗ trợ tính năng này. Nội dung, định dạng và tính khả dụng sẽ không bị mất.

  • Hỗ trợ Một phần    Cả Excel Online và định dạng Bảng tính Tài liệu Mở đều hỗ trợ tính năng này, nhưng các định dạng và tính khả dụng có thể bị ảnh hưởng. Văn bản hoặc dữ liệu sẽ không bị mất, nhưng định dạng và cách bạn làm việc với văn bản và đồ họa có thể khác.

  • Không Hỗ trợ    Tính năng trong Excel Online không được hỗ trợ trong định dạng Bảng tính Tài liệu Mở. Với việc sử dụng định dạng Bảng tính Tài liệu Mở, bạn có nguy cơ bị mất nội dung, thông tin định dạng và tính khả dụng của phần đó trong bảng tính của bạn.

  • Không áp dụng Tính năng được giới thiệu trong phiên bản mới hơn của Excel cho Windows.

Vùng

Vùng phụ

Mức độ Hỗ trợ

Chú thích

Đối tượng dòng ký tên

Không Hỗ trợ

Chữ ký điện tử sẽ bị loại bỏ ngay khi bạn thực hiện bất kỳ chỉnh sửa trong tệp. Lưu bản sao để sửa và chữ ký được loại bỏ khỏi được sao chép tệp

Định dạng

Chiều cao Hàng/Chiều rộng Cột

Hỗ trợ

Diện mạo sẽ tương tự như nhau.

Định dạng

Ô

Hỗ trợ

Định dạng

Kiểu ô

Hỗ trợ

Siêu kết nối

Hỗ trợ

Kiểu siêu kết nối có thể thay đổi.

Công thức

Hỗ trợ

Công thức

Tên

Hỗ trợ Một phần

Khi bạn mở tệp có định dạng .ods bằng Excel Online, thì Tên Nội bộ, Biểu thức đã đặt tên và tên cho các phạm vi không liên tiếp sẽ không được hỗ trợ.

Công thức

Biểu thức thông thường

Không Hỗ trợ

Sử dụng bộ lọc nâng cao.

Ngày

Thời gian trước ngày 01-01-1900

Không hỗ trợ

Nếu lưu sổ làm việc với những ngày trước 1900-01-01 như .ods, trước ngày tháng-1900 sẽ không lưu chính xác.

Công cụ Dữ liệu

Nhóm & Đề cương

Hỗ trợ Một phần

Khi bạn lưu tệp theo định dạng .ods và mở lại nó trong Excel, thì bản thân các công thức được hỗ trợ, nhưng các thiết đặt để áp dụng lại không được hỗ trợ.

Công cụ Dữ liệu

Sắp xếp

Hỗ trợ Một phần

Không hỗ trợ một số tính năng nâng cao.

Công cụ Dữ liệu

Bộ lọc

Hỗ trợ Một phần

Tính năng lọc cơ bản được hỗ trợ, nhưng các bộ lọc phức tạp hơn như bộ lọc ngày không được hỗ trợ.

Công cụ Dữ liệu

Tổng phụ

Hỗ trợ Một phần

Khi bạn lưu tệp theo định dạng .ods và mở lại nó trong Excel, thì bản thân các công thức được hỗ trợ, nhưng các thiết đặt để áp dụng lại không được hỗ trợ.

Biểu đồ

Đường xu hướng

Hỗ trợ Một phần

Khi bạn mở tệp có định dạng .ods bằng Excel Online, một số Đường xu hướng không được hỗ trợ.

Biểu đồ

Chú giải

Hỗ trợ Một phần

Khi bạn mở tệp có định dạng .ods bằng Excel Online, một số cài đặt không được hỗ trợ.

Biểu đồ

Thanh lỗi

Hỗ trợ Một phần

Khi bạn mở tệp có định dạng .ods bằng Excel Online, một số Thanh Lỗi không được hỗ trợ.

Biểu đồ

Nhãn dữ liệu

Không hỗ trợ

Khi bạn mở tệp có định dạng .ods bằng Excel Online, một số Nhãn Dữ liệu không được hỗ trợ.

Biểu đồ

Bảng dữ liệu

Không Hỗ trợ

Biểu đồ

Đường sụt giảm

Không Hỗ trợ

Biểu đồ

Đường Cao-Thấp

Được hỗ trợ

Biểu đồ

Đường chỉ dẫn trên nhãn dữ liệu

Không Hỗ trợ

Biểu đồ

Biểu đồ Ra-đa đã Điền

Được hỗ trợ

Biểu đồ

PivotCharts

Không Hỗ trợ

Biểu đồ

Trang tính Biểu đồ

Không Hỗ trợ

Biểu đồ

Vòng tròn của Biểu đồ Tròn hoặc Thanh của Biểu đồ Tròn

Không Hỗ trợ

Biểu đồ

Hộp và Dải dữ liệu trung bình

Không áp dụng

Biểu đồ

Biểu đồ tần suất

Không áp dụng

Biểu đồ

Biểu đồ Pareto

Không áp dụng

Biểu đồ

Biểu đồ ánh mặt trời

Không áp dụng

Biểu đồ

Biểu đồ cây

Không áp dụng

Biểu đồ

Biểu đồ thác nước

Không Áp dụng

Cộng tác

Đồng tác giả

Không Hỗ trợ

Chú thích Ô

Hỗ trợ Một phần

Các chú thích có nội dung được đi vòng tròn. Định dạng của chú thích có thể không được hỗ trợ khi bạn lưu tệp theo định dạng .ods và mở lại nó trong Excel.

Bảo vệ

Bảo về Trang

Hỗ trợ Một phần

Khi bạn lưu tệp theo định dạng .ods và mở lại nó trong Excel, bảo vệ không có mật khẩu sẽ được hỗ trợ. Tuy nhiên, những tệp có trang được bảo vệ bằng mật khẩu sẽ không được lưu hoặc mở.

Bảng

Kiểu Bảng

Không Hỗ trợ

Kiểu Bảng không được lưu đối với các tệp được mở ở định dạng .ods.

Bảng

Tổng số Hàng

Hỗ trợ Một phần

Hàng trong Bảng đã thêm vào tệp có định dạng .ods bằng Excel Online được chuyển đổi thành công thức khi tệp được mở lại.

In

Phạm vi In

Hỗ trợ

Đầu trang

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×