Sự khác biệt giữa sử dụng sổ làm việc trong trình duyệt và trong Excel

Sự khác biệt giữa sử dụng sổ làm việc trong trình duyệt và trong Excel

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Dùng Excel Web App trong trình duyệt web kelihatan Amat serupa chẳng hạn như ứng dụng Excel trên máy tính. Tuy nhiên, không có một số khác biệt cần chú ý. Ví dụ, không phải tất cả định dạng tệp được hỗ trợ, và một số tính năng có thể hoạt động khác đi hơn ứng dụng trên máy tính. Bài viết này giải thích những sự khác nhau.

Lưu ý: Nếu bạn đang dùng Excel Web App hay Excel Services trong SharePoint Server 2010, hãy xem phiên bản này của sự khác biệt giữa việc dùng sổ làm việc trong trình duyệt và trong Excel.

Định dạng tệp được hỗ trợ trong Excel Online

 • Tệp sổ làm việc Excel (.xlsx)

 • Tệp sổ làm việc Excel 97-2003 (.xls).
  Ghi chú: khi bạn mở định dạng tệp này, Excel Web App sẽ chuyển đổi nó thành một tệp .xlsx mới hơn. Bạn luôn có thể tải xuống phiên bản gốc bằng cách đi tới tệp > thông tin > Phiên bản trước.

 • Tệp Excel sổ làm việc nhị phân (.xlsb)

 • Tệp bảng tính OpenDocument (.ods)

 • Sổ làm việc cho phép macro Excel (.xlsm)
  Sổ làm việc trong định dạng này có thể mở được nhưng macro không chạy trong cửa sổ trình duyệt.

Sổ làm việc trong định dạng khác, chẳng hạn như định dạng .csv, không thường được hỗ trợ trong Excel Online.

Để biết thêm thông tin về định dạng tệp Excel, hãy xem lưu sổ làm việc trong định dạng tệp khác.

Lưu ý: Không có giới hạn kích cỡ của tệp bạn có thể xem trong SharePoint Online và dịch vụ Power BI. Đọc thêm về giới hạn kích cỡ tệp cho sổ làm việc trong SharePoint Online.

Các tính năng được hỗ trợ để xem trong Excel Online

Khi bạn xem hoặc in sổ làm việc trong cửa sổ trình duyệt, một số tính năng có thể hoạt động khác đi, như tóm tắt trong bảng sau.

Tính năng này

Hoạt động như thế này trong cửa sổ trình duyệt

Tính toán

Tính toán và thiết đặt tính toán, bao gồm các thiết đặt tính toán tự động, thủ công và lặp cho phạm vi hoặc trang tính làm việc trong cửa sổ trình duyệt tương tự cách chúng thực hiện trong Excel.

Ô

Ô, bao gồm giá trị ô, ô đã gộp và tổng quan về nội dung ô, được hiển thị trong cửa sổ trình duyệt tương tự cách chúng hiển thị trong Excel.

Biểu đồ và bảng, bao gồm báo cáo PivotChart và báo cáo PivotTable

Nói chung, biểu đồ, bảng, báo cáo PivotChart và báo cáo PivotTable được hiển thị trong cửa sổ trình duyệt tương tự như cách chúng Hiển thị trong Excel. Bao gồm các ngoại lệ

 • Biểu đồ là một phần của một nhóm các biểu đồ

 • Biểu đồ dựa trên các tham chiếu bên ngoài

 • Biểu đồ có sử dụng nguồn dữ liệu nhất định mà không được hỗ trợ để sổ làm việc được xem trong cửa sổ trình duyệt

Nếu bạn đang dùng Excel Services hoặc Excel Web App tại cơ sở (không có trong điện toán đám mây), khả năng hiển thị nội dung nhất định trong cửa sổ trình duyệt tùy thuộc vào việc Excel Services hoặc Excel Web App được dùng để hiển thị một sổ làm việc. Để biết thêm thông tin, hãy xem So sánh Excel Services trong SharePoint với Excel Web App.

Kết nối dữ liệu

Tùy thuộc vào cách thức môi trường của bạn được cấu hình, một số loại kết nối dữ liệu được hỗ trợ cho sổ làm việc được hiển thị trong cửa sổ trình duyệt, cho phép bạn làm mới dữ liệu. Để biết thêm thông tin, hãy xem Refreshing dữ liệu trong một sổ làm việc trong cửa sổ trình duyệt.

Ngày

Ngày được hiển thị trong cửa sổ trình duyệt tương tự như cách chúng hiển thị trong Excel.

Tham chiếu ngoài

Giá trị đã biết cuối cùng cho tham chiếu ngoài được hiển thị trong cửa sổ trình duyệt. Tham chiếu ngoài phải được cập nhật bằng Excel.

Danh sách trường cho báo cáo PivotChart hoặc báo cáo PivotTable

Nói chung, Danh sách trường cho báo cáo PivotChart hoặc báo cáo PivotTable làm việc trong cửa sổ trình duyệt tương tự như cách chúng làm việc trong Excel. Điều này có nghĩa là mọi người có thể dùng Danh sách trường để khám phá thông tin và thay đổi dữ liệu được hiển thị trong báo cáo PivotChart hoặc báo cáo PivotTable.

Bộ lọc, slicer và điều khiển đường thời gian

Bộ lọc và slicer nói chung là làm việc trong cửa sổ trình duyệt tương tự như cách thức hoạt động trong Excel. Nói chung, điều khiển đường thời gian làm việc trong cửa sổ trình duyệt tương tự như cách thức hoạt động trong Excel.

Nếu bạn đang dùng Excel Services hoặc Excel Web App tại cơ sở (không có trong điện toán đám mây), khả năng hiển thị nội dung nhất định trong cửa sổ trình duyệt tùy thuộc vào việc Excel Services hoặc Excel Web App được dùng để hiển thị một sổ làm việc. Để biết thêm thông tin, hãy xem So sánh Excel Services trong SharePoint vớiExcel Web App.

Định dạng

Định dạng ô và phạm vi ô và định dạng số hiển thị trong cửa sổ trình duyệt tương tự như cách chúng hiển thị trong Excel.

Hàm

Hầu hết các hàm Excel làm việc trong cửa sổ trình duyệt khi chúng làm việc trong Excel. Ngoại lệ được liệt kê trong phần sổ làm việc hàm của bài viết này.

Đường viền dạng đường kẻ

Hầu hết, nhưng không phải tất cả, các đường viền dạng đường kẻ đều hiển thị trong cửa sổ trình duyệt tương tự như cách chúng hiển thị trong Excel. Màu sắc đường kẻ, các kiểu đường kẻ liên tục và đường kép, đường kẻ kiểu tô đặc và gạch nối và đường kẻ dùng độ dày mảnh, trung bình, dày đều được hỗ trợ.

Các mục có tên

Mục có tên, chẳng hạn như phạm vi, bảng, biểu đồ, PivotChart báo cáo, PivotTable báo cáo, slicer và điều khiển đường thời gian được nói chung Hiển thị trong cửa sổ trình duyệt tương tự như cách chúng Hiển thị trong Excel.

Nếu bạn đang dùng Excel Services hoặc Excel Web App tại cơ sở (không có trong điện toán đám mây), khả năng hiển thị nội dung nhất định trong cửa sổ trình duyệt tùy thuộc vào việc Excel Services hoặc Excel Web App được dùng để hiển thị một sổ làm việc. Để biết thêm thông tin, hãy xem So sánh Excel Services trong SharePoint vớiExcel Web App.

Biểu đồ thu nhỏ

Biểu đồ thu nhỏ được hiển thị trong cửa sổ trình duyệt tương tự như cách chúng hiển thị trong Excel.

Bảng

Bảng Excel, bao gồm dữ liệu, đầu đề cột và hàng tổng được hiển thị trong cửa sổ trình duyệt tương tự như cách chúng hiển thị trong Excel.

Tính năng có thể khác nhau giữa trình duyệt và máy tính

Một số tính năng hoạt động khác đi trong cửa sổ trình duyệt so với khi chúng hoạt động trong Excel. Ngoài ra, một số tính năng của sổ làm việc có thể ngăn không cho xem sổ làm việc trong cửa sổ trình duyệt.

Mẹo: Nếu bạn không thể xem sổ làm việc trong cửa sổ trình duyệt bởi vì nó chứa các tính năng không được hỗ trợ, hãy thử mở sổ làm việc trong Excel trên máy tính.

Tính năng này

Hoạt động như thế này trong cửa sổ trình duyệt

ActiveX

Điều khiển, chẳng hạn như điều khiển ActiveX và điều khiển của thanh công cụ biểu mẫu, ngăn không cho xem sổ làm việc trong cửa sổ trình duyệt.

Kết nối dữ liệu

Tùy thuộc vào cách thức môi trường của bạn được cấu hình, một số loại kết nối dữ liệu có thể ngăn không cho một sổ làm việc được hiển thị trong cửa sổ trình duyệt. Để biết thêm thông tin, hãy xem Refreshing dữ liệu trong một sổ làm việc trong cửa sổ trình duyệt.

Kiểm soát dữ liệu

Có thể sửa sổ làm việc dùng tính năng xác nhận tính hợp lệ của dữ liệu trong trình duyệt, nhưng không thể thiết lập tính năng xác nhận tính hợp lệ của dữ liệu trong trình duyệt.

Chữ ký điện tử

Sổ làm việc dùng chữ ký điện tử nhìn thấy hoặc không nhìn thấy không thể xem được trong cửa sổ trình duyệt.

Phông

Phông thường được hiển thị bằng cách dùng cùng kiểu và kích cỡ trong trình duyệt như chúng được hiển thị trong Excel. Nếu sổ làm việc dùng một phông cụ thể không khả dụng trên thiết bị của bạn, khi đó phông khác có thể được thay thế khi sổ làm việc được hiển thị trong cửa sổ trình duyệt.

Hàm

Một số hàm có thể hoạt động khác đi trong cửa sổ trình duyệt so với khi chúng hoạt động trong Excel. Để biết thêm thông tin, hãy xem phần Hàm sau trong bài viết này.

Ngôn ngữ macro kế thừa

Sổ làm việc có chứa tính năng macro kế thừa, chẳng hạn như các Hàm macro của Microsoft Excel 4.0 và trang tính thoại Microsoft 5.0 có thể không được hiển thị trong cửa sổ trình duyệt.

Lưu các tài liệu

Khi bạn hoặc người khác chỉnh sửa sổ làm việc trong cửa sổ trình duyệt, các thay đổi được tự động lưu.

Bảo mật và quyền riêng tư

Sổ làm việc có thiết đặt Quản trị Quyền Thông tin (Information Rights Management, IRM) được áp dụng ở mức sổ làm việc có thể không được hiển thị trong cửa sổ trình duyệt.

Nếu tổ chức của bạn đang dùng Excel Web App (tại cơ sở) hoặc Excel Online (trong nền tảng điện toán đám mây) để hiển thị các sổ làm việc, sau đó sổ làm việc được lưu trong thư viện tài liệu được bảo vệ bằng IRM được hỗ trợ và có thể được hiển thị trong cửa sổ trình duyệt.

Sổ làm việc được gửi dưới dạng phần đính kèm được bảo vệ IRM trong Outlook Web App cũng được hỗ trợ và có thể được hiển thị trong cửa sổ trình duyệt.

Tuy nhiên, nếu tổ chức của bạn đang dùng Excel Services trong SharePoint Server (tại cơ sở) để hiển thị sổ làm việc, sổ làm việc trong thư viện bảo vệ bằng IRM không được hỗ trợ và phải được mở trong Excel.

Không thể áp dụng IRM trong trình duyệt.

Hoàn tác và Làm lại

Khi sổ làm việc cùng lúc được hai người trở lên chỉnh sửa, các lệnh Hoàn tác và Làm lại không khả dụng trong cửa sổ trình duyệt ngay sau khi người dùng khác thực hiện một thay đổi.

Bảo vệ trang tính hoặc bảo vệ sổ làm việc

Các sổ làm việc được bảo vệ (được mã hóa với tính năng bảo vệ bằng mật khẩu) không thể được xem trong một cửa sổ trình duyệt.

Được bảo vệ trang tính (không phải toàn bộ sổ làm việc) có thể xem trong cửa sổ trình duyệt trong Excel Online.

Trong môi trường tại chỗ mà bạn đang dùng Excel Services hay Excel Web App, được bảo vệ trang tính không thể xem trong cửa sổ trình duyệt.

Để loại bỏ bảo vệ, hãy mở sổ làm việc trong Excel trên máy tính.

XML

Ánh xạ XML, thẻ thông minh có nhúng XML và gói mở rộng XML ngăn không cho sổ làm việc hiển thị trong cửa sổ trình duyệt.

Các tính năng trong Excel và trong Excel Online

Một số hàm của sổ làm việc hoạt động khác đi trong cửa sổ trình duyệt so với khi chúng hoạt động trong Excel. Bảng sau tóm tắt cách một số hàm làm việc trong Excel và trong sổ làm việc được xem trên cửa sổ trình duyệt.

Hàm này

Hoạt động như thế này trong Excel

Hoạt động như thế này trong Excel Online

CHAR

Trả về một ký tự được quy định bởi một số. Đối với các ký tự không in, trả về một ký tự khối.

Trả về một ký tự được quy định bởi một số. Đối với các ký tự không in, trả về giá trị trống.

HYPERLINK

Trả về một nối kết hiện hoạt mà bạn có thể nhấp vào và đi theo

Tùy vào các thiết đặt của Dẫn hướng sổ làm việc và Tương tác Sổ làm việc được quy định cho sổ làm việc, hàm HYPERLINK có thể trả về một nối kết hiện hoạt hoặc một chuỗi văn bản nối kết không hiện hoạt.

INFO

Trả về đường dẫn của thư mục hiện tại hoặc thư mục trên máy tính.

Trả về lỗi #VALUE! .

NOW

Trả về ngày và thời gian trên máy tính của bạn

Trả về ngày và thời gian trên máy chủ

RAND, RANDBETWEEN

Trả về một số ngẫu nhiên cho mỗi lần nó được dùng

Trả về một số ngẫu nhiên cho mỗi lần nó được dùng

RTD (dữ liệu thời gian thực)

Trả về dữ liệu thời gian thực từ một chương trình hỗ trợ tự động hóa COM.

Nếu giá trị được hàm RTD trả về đã được lưu trong sổ làm việc, các giá trị đó được hiển thị. Nếu không có giá trị nào được lưu trong sổ làm việc, lỗi #N/A được trả về.

TODAY

Trả về ngày trên máy tính của bạn

Trả về ngày trên máy chủ

Về Excel Online, Excel Web App (tại cơ sở) và Excel Services (tại cơ sở)

Các ứng dụng khác nhau có thể được dùng để hiển thị sổ làm việc trong cửa sổ trình duyệt. Tùy thuộc vào cách môi trường của bạn được cấu hình, bạn có thể sử dụng Excel Online (một phần của Office Online), Excel Web App (phần Office Online tại cơ sở), hoặc Excel Services trong SharePoint Server (tại cơ sở) để xem sổ làm việc trong cửa sổ trình duyệt.

Người quản trị CNTT đưa ra quyết định này và nó có thể ảnh hưởng đến những khả năng được hỗ trợ khi xem sổ làm việc trong cửa sổ trình duyệt. Để biết thêm thông tin, hãy xem các nguồn sau:

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×