PivotTable

Sử dụng Danh sách trường để sắp xếp các trường trong PivotTable

Sử dụng Danh sách Trường để sắp xếp các trường trong PivotTable

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Sau khi bạn tạo một PivotTable, bạn sẽ thấy danh sách trường. Bạn có thể thay đổi thiết kế của PivotTable bằng cách thêm và sắp xếp các trường của nó. Nếu bạn muốn sắp xếp hoặc lọc các cột dữ liệu được hiển thị trong PivotTable, hãy xem Sắp xếp dữ liệu trong PivotTableLọc dữ liệu trong một PivotTable.

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video. Hãy cài đặt Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player hoặc Internet Explorer 9.

Danh sách trường sẽ xuất hiện khi bạn bấm vào bất kỳ đâu trong PivotTable. Nếu bạn bấm vào bên trong PivotTable, nhưng không nhìn thấy danh sách trường, hãy mở nó bằng cách bấm vào bất kỳ đâu trong PivotTable. Sau đó, Hiển thị công Cụ PivotTable trên ruy-băng và bấm phân tích> Danh sách trường.

Trường danh sách tùy chọn trên ruy-băng

Danh sách trường có một phần trường mà bạn chọn các trường bạn muốn hiển thị trong PivotTable của bạn, và phần vùng (ở phía dưới) mà bạn có thể sắp xếp các trường như ý muốn.

Danh sách Trường hiển thị một phần trường và một phần vùng
 

Mẹo: Nếu bạn muốn thay đổi cách hiển thị các phần trong danh sách trường, bấm nút công cụ Nút Công cụ Danh sách Trường và sau đó chọn bố trí mà bạn muốn.

Menu Công cụ Danh sách Trường

Thêm và sắp xếp lại trường trong Danh sách Trường

Sử dụng phần trường của danh sách trường để thêm trường vào PivotTable của bạn, bằng cách kiểm tra hộp bên cạnh tên trường để đặt các trường trong khu vực mặc định của danh sách trường.

LƯU Ý:Thông thường, trường không phải là số được đưa vào vùng Hàng, trường số được đưa vào vùng Giá trị, và cấu trúc phân cấp ngày và thời gian của Xử lý Phân tích Trực tuyến (OLAP) được đưa vào vùng Cột.

Dùng phần vùng (ở phía dưới cùng) của danh sách trường để sắp xếp lại các trường như ý muốn bằng cách kéo chúng giữa bốn vùng.
 

Trường mà bạn đặt trong khu vực khác nhau được hiển thị trong PivotTable như sau:

 • Các trường trong vùng bộ lọc được hiển thị như là các bộ lọc báo cáo mức cao nhất trên PivotTable, như thế này:

  Trường trong vùng Bộ lọc

 • Các trường trong vùngcột được hiển thị như là Nhãn cột ở phía trên cùng của PivotTable, như thế này:

  Trường trong vùng Cột

Tùy thuộc vào cấu trúc phân cấp của trường, cột có thể lồng trong cột ở vị trí cao hơn.

 • Các trường trong vùnghàng được hiển thị như là Nhãn hàng ở bên trái của PivotTable, như thế này:

  Trường trong vùng Hàng

Tùy thuộc vào cấu trúc phân cấp của trường, hàng có thể lồng trong hàng ở vị trí cao hơn.

 • Các trường trong vùng giá trị được hiển thị như là giá trị số tóm tắt trong PivotTable, như thế này:

  Trường trong vùng Giá trị

Nếu bạn có nhiều hơn một trường trong một khu vực, bạn có thể sắp xếp lại thứ tự bằng cách kéo các trường vào vị trí chính xác mà bạn muốn. Để xóa bỏ một trường khỏi PivotTable, hãy kéo trường đó ra khỏi phần vùng.

Tìm hiểu thêm về PivotTables

Nếu một sổ làm việc bạn đã mở trong Excel Online có PivotTable, bạn có thể sử dụng danh sách trường để thêm, loại bỏ hoặc sắp xếp các trường của nó. Nó sẽ xuất hiện khi bạn bấm vào bất kỳ đâu trong PivotTable. Nếu bạn không nhìn thấy danh sách trường, hãy thử bấm chuột phải vào bất kỳ đâu trong PivotTable để bấm Hiện danh sách trường.

Danh sách trường có một phần trường nơi bạn sẽ chọn trường bạn muốn hiển thị trong PivotTable của bạn, và một phần vùng nơi bạn có thể kéo trường giữa khu vực để sắp xếp chúng theo cách bạn muốn.

Để thêm trường vào PivotTable của bạn, hãy chọn hộp bên cạnh tên trường để đặt trường đó trong một vùng trong phần vùng của danh Sách trường. Thông thường:

 • Các trường được thêm vào vùng hàng

 • Trường số sẽ được thêm vào vùng giá trị

 • Trực tuyến xử lý phân tích (OLAP) ngày và thời gian cấu trúc phân cấp sẽ được thêm vào vùng cột .

Để loại bỏ trường khỏi PivotTable của bạn, chỉ cần bỏ chọn hộp bên cạnh các trường.

Hãy dùng phần vùng của Danh sách Trường để sắp xếp lại các trường như ý muốn bằng cách kéo chúng giữa bốn vùng.

Các trường bạn đặt trong các vùng khác nhau được hiển thị trong PitvotTable như sau:

 • Các trường trong vùng bộ lọc được hiển thị như là các bộ lọc báo cáo mức cao nhất trên PivotTable.

 • Các trường trong vùngcột được hiển thị như là Nhãn cột ở phía trên cùng của PivotTable.

Tùy thuộc vào cấu trúc phân cấp của trường, cột có thể lồng trong cột ở vị trí cao hơn.

 • Các trường trong vùnghàng được hiển thị như là Nhãn hàng ở bên trái của PivotTable.

Tùy thuộc vào cấu trúc phân cấp của trường, hàng có thể lồng trong hàng ở vị trí cao hơn.

 • Các trường trong vùng giá trị là hiển thị như giá trị số tóm tắt trong PivotTable.

Nếu bạn có nhiều trường trong một khu vực, bạn có thể thay đổi thứ tự của họ bằng cách kéo chúng tới vị trí chính xác. Để xóa một trường, hãy kéo trường ra khỏi phần vùng.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể yêu cầu một chuyên gia trong Cộng đồng Kỹ thuật Excel, tìm hỗ trợ trong Cộng đồng Giải đáp hay đề xuất tính năng hoặc cải tiến mới ở Excel User Voice.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×