Sử dụng các bổ trợ trong Outlook trên web

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Microsoft có hợp tác với các công ty hàng đầu để xây dựng bổ trợ giúp bạn nhận được điều xong ngay từ hộp thư đến của bạn. Bổ trợ trong Outlook trên web là chương trình hoặc các tiện ích giúp bạn tự động hóa tác vụ khi bạn xem hoặc tạo thư.

Được cài đặt sẵn bổ trợ được bật theo mặc định, nhưng người dùng phải vẫn cho bạn chấp thuận trước khi những bổ trợ có thể truy nhập dữ liệu của người dùng. Ngay cả sau khi bạn kích hoạt chúng, họ có thể chỉ chạy khi bạn gõ nhẹ hoặc bấm bổ trợ. Hầu hết bổ trợ có quyền truy nhập chỉ dữ liệu trong thông điệp email mà bạn đang làm việc.

Khi bạn cài đặt bổ trợ trong Outlook trên web, nó sẽ xuất hiện trong các phiên bản của Outlook. Ví dụ, nếu bạn cài đặt bổ trợ trong Outlook trên web, bạn sẽ thấy bổ trợ khi bạn mở Outlook 2016.

Tất cả bổ trợ đều do Microsoft xác thực, bao gồm những cái mà bạn cài đặt từ Office Store. Để biết thêm thông tin, hãy xem điều khoản về quyền riêng tư và phần điều khoản và điều kiện trong biểu mẫu đồng ý của bổ trợ.

 1. Chọn Cài đặt Biểu tượng Thiết đặt > Quản lý phần bổ trợ.

  Ảnh chụp màn hình nút Cài đặt.

 2. Đối với các phần bổ trợ miễn phí, sử dụng các điều khiển chuyển đổi để bật hoặc tắt. Đối với các phần bổ trợ trả phí và bản dùng thử miễn phí, chọn Tải để hoàn tất việc mua hàng.

  Ảnh chụp màn hình nút bật tắt phần bổ trợ

Bạn cũng có thể cài đặt thêm phần bổ trợ từ Office Store.

Bổ trợ đi kèm với Outlook trên web

Outlook trên web đi kèm với một vài thư bổ trợ, chẳng hạn như Mẫu của tôi, Bản đồ BingĐề xuất cuộc họp.

Lưu ý: Nếu bạn đang dùng Office 365, một bổ sung bổ trợ được gọi là mục hành động sẵn dùng cho Outlook. Tuy nhiên, mục hành động bổ trợ không sẵn dùng cho Outlook trên web.

Sử dụng mẫu của tôi bổ trợ để nhanh chóng chèn văn bản được tải sẵn vào email.

Sử dụng mẫu của tôi bổ trợ

 1. Chọn mới trong thanh dẫn hướng trên cùng để bắt đầu viết một thông điệp email mới.

 2. Nhập người nhận và chủ đề vào trường tương ứng.

 3. Cài đặt bổ trợ của bạn nằm bên dưới nội dung thư. Bấm vào biểu tượng Mẫu của tôi . Nếu bạn có nhiều bổ trợ, bạn có thể phải bấm vào mũi tên thả xuống để truy nhập vào Mẫu của tôi.

  Ảnh chụp màn hình của vùng thấp hơn của thông điệp email, bên dưới khu vực nội dung, với con chạy trỏ đến biểu tượng mẫu của tôi ở ngoài cùng bên phải.
 4. Chọn Mẫu của tôi bổ trợ để hiển thị mẫu của bạn.

  Chọn mẫu của tôi bổ trợ

  Lưu ý: Trình được cài đặt sẵn bổ trợ bạn đã có thể khác nhau dựa trên địa phương và thuê bao.

 5. Ba mẫu có sẵn trong Mẫu của tôi theo mặc định. Chọn một để chèn văn bản cụ thể vào phần nội dung tin nhắn của bạn. Ví dụ, nếu bạn chọn tôi sẽ trả lời sau này, thông báo "đầu đề vào một cuộc họp. Tôi sẽ quay lại để bạn sớm."sẽ được bao gồm trong thông điệp email mà bạn đang viết.

  Ảnh chụp màn hình của tôi mẫu 3 mẫu mặc định: "Tôi sẽ trả lời sau" bằng văn bản "đầu đề vào một cuộc họp. Tôi sẽ quay lại để bạn sớm. ";" Tôi đang chạy chậm"với văn bản"tôi đang chạy chậm,"và"Bữa ăn trưa?"với văn bản"Bạn có muốn họp cho bữa trưa?"
 6. Để sửa văn bản trong mẫu, chọn sửa Sửa , thêm hoặc sửa đổi văn bản khi cần thiết, sau đó chọn lưu.

Thêm mẫu để mẫu của tôi bổ trợ

 1. Chọn + mẫu.

  Chọn một trong các mẫu sẵn dùng
 2. Nhập tiêu đề cho mẫu và văn bản bạn muốn chèn vào email của bạn, sau đó chọn lưu.

  Ảnh chụp màn hình của Pa-nen mẫu của tôi trong Outlook trên web trong việc tạo một mẫu mới. Ví dụ về văn bản cho mẫu tên là "Vui lòng xem lại" và ví dụ về văn bản cho thư là "Có thể bạn xem lại các tài liệu đính kèm và gửi email cho tôi chú thích của bạn?"
 3. Mẫu mới xuất hiện như là một phần của danh sách Mẫu của tôi .

  Ảnh chụp màn hình của tôi mẫu 3 mẫu mặc định, là: "Tôi sẽ trả lời sau này", "Tôi đang chạy chậm", và "Bữa trưa?" và "Vui lòng xem lại" mẫu thêm vào bởi người dùng.

Xoá mẫu khỏi mẫu của tôi bổ trợ

 • Chọn biểu tượng thùng rác bên cạnh mẫu mà bạn muốn xóa. Mẫu sẽ bị xóa ngay lập tức, và không có tùy chọn không hoàn tác.

Bản đồ Bing là một theo ngữ cảnh bổ trợ, có nghĩa là nó tự động kích hoạt dựa trên văn bản trong một thư hoặc lịch sự kiện. Ví dụ, nếu có một địa chỉ trong thông điệp email, bạn có thể chọn để truy nhập bản đồ của vị trí thông qua bản đồ Bing bổ trợ.

Ảnh chụp màn hình của thông điệp email với văn bản về cuộc họp và cuộc họp địa chỉ được gạch dưới để cho biết rằng nó có thể chọn để xem bản đồ Bing.

Bản đồ Bing

Sử dụng bản đồ Bing bổ trợ bộ

 • Tạo và gửi một email với một địa chỉ đường phố, thành phố, trạng thái, và mã zip trong nội dung thư. Nếu người nhận mở thư trong Outlook trên web, họ sẽ không thể chọn địa chỉ để mở một bản đồ của vị trí địa chỉ.

Được đề xuất cuộc họp là khác theo ngữ cảnh bổ trợ. Khi bạn sử dụng cuộc họp đề xuất bổ trợ, nếu có một thời gian và ngày trong nội dung của email, bạn có thể chọn để mở thẻ đề xuất cuộc họp và sau đó lên lịch sự kiện trong lịch Outlook trên web của bạn.

Ảnh chụp màn hình thư email có nội dung về một cuộc họp và thẻ Cuộc họp Được đề xuất chứa chi tiết cuộc họp và các tùy chọn để lên lịch sự kiện và chỉnh sửa các chi tiết sự kiện.

Dùng đề xuất cuộc họp bổ trợ

 • Tạo và gửi một email với ít nhất một ngày và thời gian trong nội dung. Nếu người nhận mở thư trong Outlook trên web, họ sẽ không thể chọn văn bản để mở một bản đồ của địa chỉ.

Câu hỏi thường gặp

Nền tảng

Yêu cầu

Outlook 2013 hoặc Outlook 2016 cho Windows

Exchange 2013 SP1 +, Exchange Onlinehoặc tài khoản Outlook

Outlook 2016 cho Mac

Exchange 2013 SP1 +, Exchange Onlinehoặc tài khoản Outlook

Outlook cho iOS hoặc Outlook cho Android

Exchange Online hoặc tài khoản Outlook

Trình duyệt Web

Exchange Online hoặc tài khoản Outlook

Tôi có phiên bản Outlook nào?

Outlook sẽ phát hiện xem từ khóa hoặc thực thể mà phần bổ trợ yêu cầu, chẳng hạn như các đề xuất về cuộc họp hoặc địa chỉ có xuất hiện trong thư của bạn không và gạch dưới chúng. Vui lòng lưu ý rằng Microsoft luôn bảo vệ quyền riêng tư của bạn và không tìm cách đọc hoặc hiểu thư của bạn. Dù bạn có thể thấy văn bản được gạch dưới nhưng không có thông tin nào được gửi đến phần bổ trợ.

Hãy nhớ rằng, bổ trợ chỉ có thể chạy sau khi bạn đồng ý kích hoạt nó và bạn chọn văn bản được gạch dưới đó.

Một phần bổ trợ có thể gửi dữ liệu tới dịch vụ của chính mình nhưng chỉ để hoàn thành tác vụ mà bạn đã yêu cầu. Ví dụ: phần bổ trợ bản đồ Bing có thể gửi thông tin đến dịch vụ trực tuyến Bing để tìm vị trí bạn đã yêu cầu. Tất cả phần bổ trợ bắt buộc phải tuân thủ theo các chính sách riêng tư của mình cũng như các tiêu chuẩn Microsoft. Hãy xem điều khoản về quyền riêng tư của phần bổ trợ để biết thêm chi tiết.

Truy nhập Office Store và tìm kiếm phần bổ trợ bạn cần. Sau đó, chọn phần bổ trợ đó để xem thông tin như tổng quan, yêu cầu, xếp loại và đánh giá.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×