Sử dụng bàn phím ngoài với Excel cho iPhone

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Excel cho iPhone hỗ trợ nhiều lối tắt bàn phím yêu thích dành riêng cho Excel.

Dẫn hướng trang tính

Để

Nhấn

Di chuyển sang phải một ô

TAB

Chuyển lên trên, xuống dưới, sang trái hoặc sang phải một ô

Phím mũi tên

Làm việc với ô

Để

Nhấn

Sao chép

Ký hiệu Cmd Apple + C

Dán

Ký hiệu Cmd Apple + V

Cắt

Ký hiệu Cmd Apple + X

Hoàn tác

Ký hiệu Cmd Apple + Z

Làm lại

Ký hiệu Cmd Apple + Y hoặc SHIFT + Ký hiệu Cmd Apple + Z

Đậm

Ký hiệu Cmd Apple + B

Nghiêng

Ký hiệu Cmd Apple + I

Gạch chân

Ký hiệu Cmd Apple + U

Chọn tất cả

Ký hiệu Cmd Apple + A

Chọn một phạm vi ô

SHIFT + MŨI TÊN TRÁI/PHẢI

Chèn ngắt dòng trong một ô

ALT + RETURN

Di chuyển con trỏ đến đầu dòng hiện tại trong một ô

Ký hiệu Cmd Apple + MŨI TÊN TRÁI

Di chuyển con trỏ đến cuối dòng hiện tại trong một ô

Ký hiệu Cmd Apple + MŨI TÊN PHẢI

Di chuyển con trỏ đến đầu ô hiện tại

Ký hiệu Cmd Apple + MŨI TÊN LÊN

Di chuyển con trỏ đến cuối ô hiện tại

Ký hiệu Cmd Apple + MŨI TÊN XUỐNG

Trong một ô có chứa dấu ngắt dòng, di chuyển con trỏ lên trên một đoạn văn

OPTION + MŨI TÊN LÊN

Trong một ô có chứa dấu ngắt dòng, di chuyển con trỏ xuống dưới một đoạn văn

OPTION + MŨI TÊN XUỐNG

Di chuyển con trỏ sang phải một từ

OPTION + MŨI TÊN PHẢI

Di chuyển con trỏ sang trái một từ

OPTION + MŨI TÊN TRÁI

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×