Sắp xếp trong Power View

Trong trang tính Power View, bạn có thể sắp xếp dữ liệu trong bảng, ma trận và các đồ thị thanh và cột. Bạn có thể sắp xếp các biểu đồ riêng trong nhiều biểu đồ. Bạn có thể sắp xếp các trường số, chẳng hạn như Doanh Số và các trường không phải số, như Tên.

Sắp xếp biểu đồ trong Power View

Sắp xếp bảng và ma trận trong Power View

Sắp xếp hình ảnh trong Power View

Power View không thể sắp xếp các giá trị nhị phân như các ảnh. Vì vậy Power View sắp xếp bằng một cột khác—cột đó được xác định bằng các thiết đặt trong mô hình mà báo cáo sử dụng.

  • Nếu thuộc tính Sắp xếp theo Cột được đặt, thì Power View sắp xếp theo cột đó.

  • Nếu thuộc tính đó không được đặt, nhưng bảng có cột Nhãn Mặc định được đặt, thì Power View sắp xếp theo cột đó.

  • Nếu hai cột này không được đặt, thì hình ảnh sắp xếp theo trường ID Hàng.

Thông tin thêm về sắp xếp hình ảnh trong Power View.

Đầu Trang

Xem Thêm

Video của Power View vàPower Pivot

Hướng dẫn: Phân tích dữ liệu PivotTable bằng Mô hình Dữ liệu trong Excel 2013

Power View: Khám phá, trực quan hóa và trình bày dữ liệu của bạn

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×