Sắp xếp dữ liệu trong một phạm vi

 1. Chọn một ô để sắp xếp trên:

  • Nếu dữ liệu của bạn có một hàng đầu đề, chọn đầu đề mà bạn muốn sắp xếp trên đó, chẳng hạn như "Dân cư."

   Hãy chọn ô đầu đề cho cột

  • Nếu dữ liệu của bạn không có hàng đầu đề, hãy chọn giá trị trên cùng mà bạn muốn sắp xếp, chẳng hạn như 452084.

   Hãy chọn ô dữ liệu trên cùng cho cột

 2. Trên tab Dữ liệu, chọn một trong các phương pháp sắp xếp:

  • Sắp xếp Tăng dần để sắp xếp A đến Z, nhỏ nhất đến lớn nhất hoặc sớm nhất đến ngày gần đây nhấ.

  • Sắp xếp Giảm dần để sắp xếp từ Z đến A, từ lớn nhất đến nhỏ nhất hoặc ngày gần đây nhất về ngày sớm nhất.

Sắp xếp Tăng dần và Sắp xếp Giảm dần

Thông tin thêm về việc sắp xếp

Nếu dữ liệu của bạn nằm trong bảng, bạn có các mũi tên ở phía trên cùng của cột mà bạn cũng có thể dùng để lọc dữ liệu của bạn. Để tìm hiểu cách chuyển đổi dữ liệu của bạn vào một bảng và sau đó sắp xếp nó, hãy xem Sắp xếp dữ liệu trong một bảng.

Nếu bạn có ứng dụng Excel trên máy tính trên máy tính của bạn, bạn có thể sắp xếp dựa trên nhiều cột, sắp xếp theo danh sách tùy chỉnh, hoặc theo màu ô hoặc một định dạng có điều kiện được áp dụng cho các ô. Tuy nhiên, bạn không thể thực hiện các việc này trong Excel Online.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×