Sách trắng quy định và tuân thủ

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Hai sách trắng được phát hành thảo luận về tuyệt vời chi tiết về cách sử dụng Microsoft Office Excel 2007, Excel Servicesvà Windows SharePoint Services 3.0 trong quy định và giải pháp tuân thủ. Cả hai sách trắng cũng cung cấp thông tin chung như nền trên quy định hiện tại và yêu cầu tuân thủ trong hôm nay enterprise môi trường.

Đầu tiên tài liệu hướng dẫn, "Bảng tính tuân thủ trong bộ Microsoft hệ thống Office 2007", tập trung vào bằng cách dùng Office Excel 2007 và Excel Services trong một bảng tính tuân thủ framework.

Thứ hai tài liệu hướng dẫn, "Tuân thủ các tính năng trong bộ Microsoft hệ thống Office 2007", tập trung vào nhiều tính năng công nghệ SharePoint mà bạn có thể dùng để hỗ trợ một quy định và giải pháp tuân thủ.

Để tải xuống các hướng, hãy bấm vào nối kết sau đây:

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×