REPT (Hàm REPT)

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Lặp lại văn bản một số lần đã cho. Sử dụng hàm REPT để thêm một số lần xuất hiện của một chuỗi văn bản.

Cú pháp

Hàm REPT (văn bản,number_times)

Văn bản    là văn bản bạn muốn lặp lại.

Number_times    là một số dương chỉ định số lần lặp lại văn bản.

Ghi chú

  • Nếu số lần bằng 0 (không), thì hàm REPT trả về "" (văn bản trống).

  • Nếu số lần không phải là số nguyên thì nó bị cắt cụt.

  • Kết quả của hàm REPT không dài hơn 2000 ký tự hoặc REPT trả về #VALUE!.

Ví dụ

Công thức

Mô tả (Kết quả)

=REPT("*-", 3)

Hiển thị chuỗi thời gian 3 (*-*-*-)

=REPT("-",10)

Hiển thị một dấu gạch ngang 10 lần (-)

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×