×
Tiếng Anh
Chúng tôi rất tiếc. Bài viết này không có bằng ngôn ngữ của bạn.

Report your task progress

There are two ways that your administrator may have set things up for entering task progress. The steps you take to report your task progress are different, based on which way your organization is set up.

How do I know which way my organization is set up?

You could ask your administrator about whether your organization is using single entry mode, but an easier way to figure it out on your own is to look at the Quick Launch.

If your organization is tracking time and task progress separately, you’ll most likely see both the Tasks and Timesheet views listed on the Quick Launch.

Tasks and Timesheet views on the Quick Launch

I see both Tasks and Timesheet on the Quick Launch

This means that your organization is most likely tracking time and task progress separately.

You will:

I only see Timesheet on the Quick Launch

This means that your organization is most likely tracking time and task progress in the same view.

You will:

Still not sure?

If you’re still not sure, ask your coworkers! They’ve probably already been submitting time and task progress, so they should know where you should be entering your hours.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×