×
Tiếng Anh
Chúng tôi rất tiếc. Bài viết này không có bằng ngôn ngữ của bạn.

Rename a project

When you first save your project, you set the project name or the project title. After that, you can change it at any time.

Once you change it, the new name appears when you show the project summary task and in the legend when you print a view.

  1. Choose File > Info.

  2. On the right, choose Project Information > Advanced Properties.

    Project Information menu with Advanced Properties highlighted

  3. On the Summary tab, type the new name in the Title box.

To get back to your project view, click the back button Backstage back button .

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×