Recover a deleted contact in Outlook

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Need to recover deleted email?

Try Outlook.com | Outlook 2013 or 2016 | Outlook 2010 | Outlook Web App | Outlook on the web

You can often recover deleted contacts just like deleted email from your Outlook mailbox.

Quan trọng: You can't recover a contacts subfolder folder that's been permanently deleted. You can recover a deleted subfolder folder (with all of its contacts) if it's still in your Deleted Items folder.

How to recover deleted contacts in Outlook

Recover a contact that's still in your Deleted Items folder

When you delete a contact, it's moved to the Deleted Items folder in your mailbox just like a deleted email message. The Deleted Items folder is the first place to look if you're trying to find a deleted contact. If the contact is there, here's how to recover it:

 1. Trong Outlook, đi tới danh sách thư mục email của bạn, sau đó bấm Các mục Đã xóa.

  Bấm vào các mục đã xóa trong danh sách thư mục
 2. Use the Search Deleted Items box (or press CTRL + E) to find the item you want to recover. Or you can sort by the Icon column to group all the contacts in your Deleted Items folder.

  Biểu tượng Sắp xếp theo để nhóm liên hệ trong thư mục Các mục Đã xóa
 3. When you find the contact, right-click it, and then click Move > Other Folder.

  Bấm Di chuyển rồi bấm Thư mục Khác
 4. To move the contact back to your list of contacts, click Contacts, and then click OK.

  Di chuyển liên hệ sang thư mục Liên hệ

  Mẹo: You can also move deleted contacts to a subfolder in your Contacts folder.

Top of page

Tips for recovering contacts in your Deleted Items folder

 • If you delete a subfolder from your Contacts folder, it's moved to the Deleted Items folder and appears as a subfolder. To recover a subfolder (and all the contacts it contains), just select it in the folder list under Deleted Items, right-click it, click Move Folder, and then select Contacts to move the subfolder back to your Contacts folder.

 • Để phục hồi liên hệ đã xóa trong Outlook.com, hãy xem chủ đề này.

 • Your admin may have set up a policy to delete items from your Deleted Items folder after a certain number of days. Just like when you deleted an item from the Deleted Items folder, items deleted by a policy are moved to the Recoverable Items folder. So if you can't find a contact in your Deleted Items folder, look for it in the Recoverable Items folder. The next section shows you how.

Recover a contact that's no longer in your Deleted Items folder

If you can't find a contact in the Deleted Items folder, the next place to look is the Recoverable Items folder. This is a hidden folder, and it's the place where contacts are moved when you do one of the following things:

 • Delete a contact from the Deleted Items folder.

 • Làm trống thư mục Các mục Đã xóa.

 • Permanently delete a contact by selecting it and pressing Shift+Delete.

Here's how to recover contacts from the Recoverable Items folder:

 1. Trong Outlook, đi tới danh sách thư mục email của bạn, sau đó bấm Các mục Đã xóa.

 2. Đảm bảo Nhà được chọn, sau đó bấm Khôi phục Các mục Đã xóa từ Máy chủ.

  Chọn thư mục Mục đã Xóa và bấm Khôi phục các Mục Từ Máy chủ

  Quan trọng: Nếu Khôi phục Các mục Đã xóa từ Máy chủ chuyển sang xám hay không có ở đó:

 3. To help you find a specific contact in the Recover Deleted Items window, click the Subject column header to sort items by that column. Look for the name of the contact. You can also sort by the From column and look for blank entries because contacts don't have a value in the From field.

  Sắp xếp theo cột Chủ đề hoặc Từ để tìm liên hệ
 4. Select the contact you want to recover, click Restore Selected Items, and then click OK.

  Chọn liên hệ cần khôi phục và bấm OK

Where do recovered contacts go?    When you recover contacts from the Recoverable Items folder, they are moved to the Deleted Items folder. So after you recover a contact, you can find it in your Deleted Items folder and then move it back to your Contacts folder. To find recovered contacts, just search for them in the Deleted Items folder.

Top of page

Tips for recovering contacts in your Recoverable Items folder

 • Note that the Deleted On date specifies when items were permanently deleted (by using Shift + Delete) or deleted from the Deleted Items folder. Sort by the Deleted On column to help find the contacts from a subfolder that was permanently deleted because the contacts would all have the same date.

 • All items in the Recoverable Items folder—including contacts—are represented by the same icon, which looks like an envelope.

  Tất cả các loại mục đều có cùng một biểu tượng trong thư mục Các mục Có thể khôi phục
 • To recover multiple contacts, click Restore Selected Items, and press CTRL as you click each contact. You can also recover multiple adjacent contacts by clicking the first item, holding down the Shift key, and then clicking the last contact you want to recover.

 • Your admin may have specified how long items in the Recoverable Items folder are available for recovery. For example, there may be a policy that deletes anything that’s been in your Deleted Items folder for 30 days, and another policy that lets you recover items in the Recoverable Items folder for up to another 14 days. After this 14 days, your admin may still be able to recover an item. If you can't find a contact in the Recoverable Items folder, ask your admin if they can recover it. You can point your admin to this topic, which has the step-by-step instructions: Recover deleted items in a user's mailbox - Admin Help.

  Unfortunately, if you or your admin can't find a contact in the Recoverable Items folder, it's probably been permanently deleted from Outlook and can't be recovered.

Top of page

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×