Rời khỏi nhóm

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Bạn có thể rời khỏi một nhóm ở bất kỳ lúc nào bằng cách đi tới tên nhóm, sau đó bấm Thêm tùy chọn Nút Xem thêm tùy chọn > rời khỏi nhóm.

Nhóm menu với rời khỏi nhóm được chọn

Lưu ý: Bạn có thể rời khỏi một nhóm riêng, bạn nhưng chỉ có người quản trị có thể loại bỏ bạn từ một tổ chức hoặc một nhóm toàn bộ tổ chức.

Đi tới màn hình nền hoặc web app để rời khỏi một nhóm.

Bạn có thể rời khỏi một nhóm ở bất kỳ lúc nào bằng cách gõ nhẹ nhóm Nút Teams , cách đi tới tên nhóm, rồi gõ nhẹ xem thêm tùy chọn Nút Xem thêm tùy chọn > rời khỏi nhóm.

Lưu ý: Bạn có thể rời khỏi một nhóm riêng, bạn nhưng chỉ có người quản trị có thể loại bỏ bạn từ một tổ chức hoặc một nhóm toàn bộ tổ chức.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×