Rời khỏi một cuộc trò chuyện nhóm trong nhóm

Rời khỏi một cuộc trò chuyện nhóm trong nhóm

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Để rời khỏi một cuộc trò chuyện nhóm, đi đến danh sách trò chuyện của bạn và tìm trò chuyện mà bạn muốn rời khỏi. Bấm Thêm tùy chọn Nút Xem thêm tùy chọn > rời khỏi.

Menu Thêm tùy chọn cho cuộc trò chuyện với rời khỏi đã chọn

Loại bỏ người khác khỏi một cuộc trò chuyện nhóm

Hiện tại, không có cách nào xóa người khác khỏi cuộc trò chuyện nhóm. Tuy vậy bạn luôn có thể bắt đầu cuộc hội thoại mới với một nhóm người khác.

Để rời khỏi một cuộc trò chuyện nhóm, gõ nhẹ vào đầu trang trò chuyện và sau đó gõ nhẹ vào rời khỏi trò chuyện.

Loại bỏ người khác khỏi một cuộc trò chuyện nhóm

Hiện tại, không có cách nào xóa người khác khỏi cuộc trò chuyện nhóm. Tuy vậy bạn luôn có thể bắt đầu cuộc hội thoại mới với một nhóm người khác.

Để rời khỏi một cuộc trò chuyện nhóm, đi tới đầu trang trò chuyện và gõ nhẹ xem thêm tùy chọn Nút Xem thêm tùy chọn > chi tiết trò chuyện > rời khỏi trò chuyện.

Loại bỏ người khác khỏi một cuộc trò chuyện nhóm

Hiện tại, không có cách nào xóa người khác khỏi cuộc trò chuyện nhóm. Tuy vậy bạn luôn có thể bắt đầu cuộc hội thoại mới với một nhóm người khác.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×