Rã nhóm và thay đổi hình mẫu

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

  1. Chọn clip art bạn muốn thay đổi.

  2. Trên thanh công cụ vẽ , bấm vẽ, sau đó bấm rã nhóm.

  3. Để tiếp tục tách, bấm khi hộp thông báo xuất hiện.

  4. Để thay đổi một đối tượng riêng lẻ trong hình ảnh, tiếp tục chọn và rã nhóm đối tượng cho đến khi một bạn muốn trở nên sẵn dùng.

  5. Dùng công cụ trên thanh công cụ vẽ để thay đổi đối tượng.

    Ví dụ, bạn có thể sắp xếp lại các phần của hình ảnh, kết hợp hai hoặc nhiều ảnh, hoặc thay đổi màu tô và đường kẻ.

  6. Để khôi phục các đối tượng riêng lẻ thành một hình ảnh, hãy chọn tất cả các đối tượng để tạo nên hình ảnh, sau đó bấm nhóm trên menu vẽ .

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×