Rã nhóm và thay đổi hình mẫu

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

  1. Chọn clip art bạn muốn thay đổi.

  2. Trên thanh công cụ vẽ , bấm vẽ, sau đó bấm rã nhóm.

  3. Để tiếp tục tách, bấm khi hộp thông báo xuất hiện.

  4. Để thay đổi một đối tượng riêng lẻ trong hình ảnh, tiếp tục chọn và rã nhóm đối tượng cho đến khi một bạn muốn trở nên sẵn dùng.

  5. Dùng công cụ trên thanh công cụ vẽ để thay đổi đối tượng.

    Ví dụ, bạn có thể sắp xếp lại các phần của hình ảnh, kết hợp hai hoặc nhiều ảnh, hoặc thay đổi màu tô và đường kẻ.

  6. Để khôi phục các đối tượng riêng lẻ thành một hình ảnh, hãy chọn tất cả các đối tượng để tạo nên hình ảnh, sau đó bấm nhóm trên menu vẽ .

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×