Quy trình Cập Nhật ứng dụng khách đồng bộ của OneDrive

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Bài viết này dành cho người quản trị CNTT quản lý máy khách đồng bộ OneDrive mới trong môi trường doanh nghiệp. Nó sẽ giải thích cách chúng tôi phát hành bản Cập Nhật cho ứng dụng khách đồng Windows và ứng dụng khách đồng Mac độc lập qua vòng tròn kiểm soát và làm thế nào ứng dụng khách đồng (OneDrive.exe) kiểm tra Cập Nhật.

Lưu ý: 

  • Nếu bạn cho phép người dùng của bạn để đồng bộ hóa tài khoản cá nhân OneDrive , quy trình Cập Nhật được mô tả trong bài viết này và bất kỳ thiết đặt nào bạn chọn áp dụng cho tất cả phiên bản của máy khách đồng bộ.

  • Máy khách đồng bộ được cài đặt từ cửa hàng ứng dụng Mac theo quy trình Cập Nhật riêng biệt. Sau khi chúng tôi kết thúc cán xuất bản Cập Nhật trong vòng sản xuất, chúng tôi phát hành chúng lên Mac App Store, nơi họ ngay lập tức phát hành cho mọi người.

Làm thế nào chúng tôi phát hành bản cập nhật qua nhiều vòng tròn

Sau khi chúng tôi xác nhận bản cập nhật qua các vòng tròn trong Microsoft, chúng tôi phát hành chúng cho các tổ chức trong đổ chuông Cập Nhật mặc định, sản xuất. Chúng tôi triển khai chúng tỉ lệ phần trăm nhỏ của người dùng trong đổ chuông vào lúc đầu và chậm triển chúng khai cho mọi người trong đổ chuông vào. Điều này thông thường sẽ mất một đến hai tuần. Ở mỗi tăng đường, chúng tôi giám sát đo từ xa cho mục đích bảo đảm chất lượng. Trong trường hợp hiếm chúng tôi phát hiện vấn đề, chúng tôi tạm ngừng bản phát hành, giải quyết vấn đề, và phát hành bản cập nhật mới cho người dùng trong cùng một đơn hàng. Sau khi Cập Nhật có triển hoàn toàn trong đổ chuông sản xuất khai, chúng tôi phát hành chúng đổ chuông tiếp theo, Enterprise.

Đường thời gian của một bản Cập Nhật

Đổ chuông Enterprise cung cấp bản dựng có được theo dõi trong toàn bộ để triển khai sản xuất, vì vậy bản phát hành ít đang bị tạm hoãn. Đổ chuông Enterprise cũng cho phép bạn là người quản trị:

  • Điều khiển khi bạn triển khai các Cập Nhật (trong vòng 60 ngày phát hành của họ).

  • Triển khai các phiên bản mới từ một vị trí mạng nội bộ để tránh sử dụng băng thông Internet. (Nếu bạn không triển khai một bản Cập Nhật sau khi 60 ngày tới, nó sẽ được tự động được tải xuống và cài đặt.)

Tuy nhiên, như đổ chuông chậm nhất, đổ chuông Enterprise nhận được cải tiến hiệu suất, cách khắc phục độ tin cậy, và các tính năng mới lần cuối.

Lưu ý: Microsoft bảo lưu quyền để bỏ qua khoảng thời gian ân hạn 60 ngày cho các Cập Nhật.

Để tìm hiểu cách thiết lập đổ chuông Enterprise cho ứng dụng khách đồng Windows sử dụng chính sách nhóm, hãy xem thời gian trễ Cập Nhật OneDrive.exe cho đến khi phát hành thứ hai hình sóng. Để tìm hiểu cách thiết đặt cho ứng dụng khách đồng Mac, hãy xem cấu hình ứng dụng khách đồng bộ OneDrive mới trên macOS. Để biết thông tin về quy trình Cập Nhật Office 365, hãy xem tổng quan về kênh Cập Nhật cho Office 365 ProPlus. Để biết thông tin về Windows 10 quy trình Cập Nhật, hãy xem xây dựng triển khai vòng tròn Cập nhật Windows 10.

Làm thế nào ứng dụng khách đồng bộ kiểm tra và áp dụng Cập Nhật

Ứng dụng khách đồng OneDrive kiểm tra cập nhật sẵn dùng mỗi 24 giờ khi nó đang chạy. Nếu nó đã ngừng và chưa kiểm tra Cập Nhật trong nhiều hơn 24 giờ, ứng dụng khách đồng bộ sẽ kiểm tra cập nhật ngay sau khi nó được bắt đầu. Windows 10 cũng có một nhiệm vụ đã lên lịch Cập Nhật cho ứng dụng khách đồng bộ ngay cả khi nó không phải đang chạy.

Để xác định nếu một bản cập nhật sẵn dùng, ứng dụng khách đồng OneDrive kiểm tra nếu:

  • Phiên bản mới nhất, phát hành đổ chuông Cập Nhật cao hơn những gì được cài đặt trên máy tính. Nếu đã cài đặt phiên bản là quá cũ được cập nhật phiên bản hiện tại, ứng dụng khách đồng trước tiên sẽ được cập nhật phiên bản nhỏ nhất trong chuông.

  • Cập nhật sẵn dùng với máy tính dựa trên tỷ lệ phần trăm để triển khai chúng tôi thiết lập trong chuông.

Nếu cả hai đều đúng, OneDrive tải xuống bản Cập Nhật vào một thư mục ẩn mà không cần bất kỳ người dùng tương tác. Sau khi tải xuống hoàn thành, OneDrive xác nhận và cài đặt nó. Nếu OneDrive đang chạy, nó đã ngừng và sau đó khởi động lại. Người dùng không cần phải đăng nhập lại, và họ không cần quyền quản trị để cài đặt bản Cập Nhật.

Để biết thông tin về các bản phát hành mới nhất, hãy xem ứng dụng khách đồng bộ OneDrive mới phát hành bản ghi chú.

Triển khai Cập Nhật trong vòng doanh nghiệp

Để triển khai phiên bản cập nhật ứng dụng khách đồng bộ cho Windows, hãy chạy lệnh sau đây sử dụng hệ thống quản lý cấu hình Trung tâm:

Execute <pathToExecutable>\OneDriveSetup.exe /update /restart

Nơi pathToExecutable là một vị trí trên máy tính cục bộ hoặc một chia sẻ có thể truy nhập mạng và OneDriveSetup.exe là phiên bản mà bạn muốn cập nhật tất cả các máy tính. Chạy lệnh này khởi động lại OneDrive.exe trên tất cả các máy tính. Nếu bạn không muốn khởi động lại ứng dụng khách đồng bộ, loại bỏ /restart tham số.

Triển khai phiên bản cập nhật ứng dụng khách đồng bộ cho Mac, triển khai OneDrive.pkg với phiên bản mục tiêu với các giải pháp MDM của bạn.

60 ngày sau khi cập nhật sẵn dùng trong đổ chuông doanh nghiệp, chúng sẽ trở thành tối thiểu Phiên bản mới và tất cả các ứng dụng khách đồng bộ được bên dưới phiên bản đó sẽ tự động Cập Nhật. Chúng tôi khuyên bạn dùng phiên bản mới nhất sẵn dùng để đánh giá Cập Nhật và triển khai phiên bản mới trước khi chúng trở nên tối thiểu mới.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×