Quy tắc phía máy chủ đối lập với quy tắc chỉ trên máy khách

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Quy tắc phía máy chủ hoặc chỉ trên máy khách được dựa trên các điều kiện và hành động bạn áp dụng cho chúng.

Quy tắc phía máy chủ    sử dụng điều kiện và hành động xử lý bởi máy chủ Exchange, và các quy tắc chạy hay không, bạn đăng nhập vào Outlook trên máy tính của bạn. Đây là ví dụ về quy tắc phía máy chủ:

Từ <người hay danh sách phân phối trong GAL hoặc danh sách liên hệ của bạn>, di chuyển vào thư mục <được xác định>

Quy tắc này sử dụng tất cả Exchange server thông tin, chẳng hạn như di chuyển thư từ một người là trong các địa chỉ toàn cầu danh sách (GAL) vào một thư mục cụ thể trong hộp thư Exchange của bạn gửi. Nhưng nếu thư mục bạn di chuyển thư đến tồn tại trên PC của bạn, nó sẽ trở thành một quy tắc chỉ trên máy khách.

Quy tắc chỉ trên máy khách    có ít nhất một điều kiện hoặc hành động sử dụng một tính năng Outlook, và họ không chạy cho đến khi bạn đăng nhập vào Outlook với tài khoản mà bạn đã dùng để tạo quy tắc. Ví dụ, đây là một quy tắc chỉ trên máy khách:

Từ <người hay danh sách phân phối>, gắn cờ cho thư để <phát âm thanh>

Trong ví dụ này, bạn đặt quy tắc để phát âm thanh khi bạn nhận được thông báo và điều kiện này có thể được thực hiện chỉ bằng Outlook, tạo một quy tắc chỉ trên máy khách.

Ví dụ về các điều kiện chung đã xác định trong quy tắc làm quy tắc đó trở thành quy tắc chỉ trên máy khách:

 • Với những từ ngữ cụ thể trong chủ đề này

 • Được đánh dấu là thông tin quan trọng

 • Được đánh dấu là thông tin nhạy cảm

 • Được gắn cờ để hành động

 • Với những từ ngữ cụ thể trong phần nội dung

 • Với những từ ngữ cụ thể trong phần đầu thư

 • Với những từ ngữ cụ thể trong địa chỉ của người nhận

 • Với những từ ngữ cụ thể trong địa chỉ của người gửi

 • Được gán vào thể loại

Ví dụ về các hành động thông thường đã xác định trong quy tắc làm quy tắc này trở thành quy tắc chỉ trên máy khách:

 • Gán quy tắc vào thể loại

 • Xóa bỏ hoàn toàn quy tắc

 • Gắn cờ cho thư để theo dõi vào thời điểm này

 • Xóa bỏ Cờ của Thư

 • In thư

 • Phát âm thanh

 • Đánh dấu là đã đọc

 • Hiển thị thư xác định trong cửa sổ Cảnh báo Mục Mới

 • Hiển thị Cảnh báo trên Màn hình nền

Đầu Trang

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×