Quy tắc kiểm tra khả năng truy nhập

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Để giúp đảm bảo rằng các tệp Office có thể truy nhập, hãy dùng bộ kiểm tra khả năng truy nhập, một công cụ miễn phí sẵn có trong Word, Excel và PowerPoint trên Windows hoặc Mac. Nó tìm thấy khả năng truy nhập các vấn đề và giải thích tại sao mỗi có thể có vấn đề tiềm năng cho người Khuyết tật. Nó cũng sẽ cung cấp các gợi ý về cách để giải quyết vấn đề mỗi.

Trong chủ đề này:

Quy tắc bộ kiểm tra khả năng truy nhập

Bộ kiểm tra khả năng truy nhập kiểm nghiệm tệp của bạn đối với một bộ quy tắc xác định có thể xảy ra vấn đề cho người Khuyết tật có. Tùy thuộc vào cách trạng nghiêm trọng các vấn đề này là, bộ kiểm tra khả năng truy nhập phân loại vấn đề mỗi dưới dạng một lỗi, cảnh báo hoặc Mẹo.

  • Lỗi. Nội dung mà làm cho tài liệu khó hoặc không thể đọc và hiểu cho người Khuyết tật

  • Cảnh báo. Nội dung trong hầu hết (nhưng không phải tất cả) các trường hợp làm cho tài liệu khó đọc cho người Khuyết tật

  • Mẹo. Nội dung mà người Khuyết tật có thể hiểu nhưng mà có thể được trình bày theo một cách khác nhau để cải thiện trải nghiệm của người dùng

Khả năng truy nhập kiểm tra lỗi, cảnh báo và Mẹo

Bảng sau đây liệt kê rõ từng quy tắc bộ kiểm tra khả năng truy nhập, kiểm tra của họ, nơi để tìm hiểu cách khắc phục vấn đề mỗi, và tại sao bạn cần khắc phục mỗi.

Lỗi

Nếu nội dung trong tệp làm cho nó rất khó hoặc không thể cho người Khuyết tật dùng, bộ kiểm tra khả năng truy nhập phân loại nó là lỗi.

Quy tắc

Kiểm tra trợ năng xác nhận

Áp dụng cho các ứng dụng

Tại sao sửa lỗi này?

Văn bản không phải tất cả nội dung có văn bản thay thế (thay thế văn bản).

Tất cả đối tượng có văn bản thay thế và văn bản không chứa hình ảnh hoặc phần mở rộng tệp.

Excel, PowerPoint, Word

Bộ đọc màn hình nói văn bản thay thế để mô tả hình ảnh và nội dung không phải văn bản khác mà người dùng không thể nhìn thấy. Dựa trên văn bản thay thế không phải văn bản nội dung, người dùng nên hiểu rõ mục đích và ý nghĩa.

Các bảng xác định thông tin đầu đề cột.

Bảng và/hoặc khối ô có hộp đầu trang được chọn hoặc một hàng tiêu đề được chỉ ra.

Excel, PowerPoint, Word

Người dùng dựa trên các đầu đề bảng để tìm hiểu về nội dung sau đó đọc bằng bộ đọc màn hình. Ngoài ra, công nghệ hỗ trợ thường sử dụng hàng đầu đề bảng để giúp truyền tải đến người dùng hiện tại vị trí con trỏ trong bảng và cung cấp thông tin cho phép người dùng để dẫn hướng bảng.

Tất cả trang chiếu có tiêu đề.

Trang chiếu có tiêu đề.

PowerPoint

Tiêu đề bản chiếu cho phép người dùng để dẫn hướng trong bản trình bày, bao gồm tìm kiếm và chọn một bản chiếu đơn lẻ để ngay lập tức đi đến.

Tài liệu sử dụng kiểu đầu đề

Nội dung đang được sắp xếp với đầu đề và/hoặc một bảng mục lục (TOC).

Word

Đầu đề và TOC cung cấp cấu trúc ngữ cảnh cho người dùng và bật dẫn hướng và tìm kiếm dễ dàng hơn trong tài liệu.

Cảnh báo

Nếu nội dung trong trường hợp nhất (nhưng không nhất thiết phải tất cả) khó khăn cho người Khuyết tật để hiểu, bộ kiểm tra khả năng truy nhập cho cảnh báo.

Quy tắc

Kiểm tra trợ năng xác nhận

Áp dụng cho các ứng dụng

Tại sao sửa lỗi này?

Văn bản siêu kết nối có ý nghĩa.

Văn bản nối kết nào nên dưới dạng độc lập thông tin, cung cấp các thông tin chính xác về đích đích.

Excel, PowerPoint, Word

Dựa trên văn bản, người dùng quyết định nên bấm siêu kết nối. Văn bản cần cung cấp các thông tin rõ ràng về đích nối kết.

Bảng có cấu trúc đơn giản.

Bảng luôn là hình chữ nhật đơn giản với không có ô được tách, ô được sáp nhập hoặc lồng.

Excel, PowerPoint, Word

Người dùng dẫn hướng bảng thông qua các lối tắt bàn phím và công nghệ hỗ trợ, dựa trên cấu trúc bảng đơn giản.

Bảng không sử dụng ô trống để định dạng.

Không có hàng trống hoàn toàn hoặc cột trong bảng.

Excel, PowerPoint, Word

Các ô bảng trống có thể làm cho một người dùng hiểu sai rằng không có không có nội dung khác trong bảng.

Tab trang tính có tên có ý nghĩa.

Trang tính trong sổ làm việc bao gồm thông tin mô tả và không có không có trang tính trống.

Excel

Tên mang tính mô tả trang tính, chẳng hạn như "Mười tổng doanh số," dễ dàng hơn trong để dẫn hướng đến sổ làm việc với mặc định tên trang tính, chẳng hạn như "Sheet1."

Tránh dùng ký tự trống lặp lại.

Có đang chạy khoảng trống, tab hoặc dấu xuống dòng.

Word

Khoảng trống, tab và đoạn trống thường được đọc như giá trị trống bằng công nghệ hỗ trợ. Sau khi nghe một số "giá trị trống", mọi người có thể nghĩ rằng họ đã đạt cuối thông tin.

Mẹo

Khi không có nội dung mà người Khuyết tật có thể hiểu nhưng có thể được tổ chức tốt hơn hoặc có thể được trình bày theo cách có thể cải thiện trải nghiệm của họ, bạn hãy xem Mẹo.

Quy tắc

Kiểm tra trợ năng xác nhận

Áp dụng cho các ứng dụng

Tại sao sửa lỗi này?

Chú thích đóng được đưa đã chèn âm thanh và video.

Tất cả các đối tượng âm thanh và video đã đóng đề.

Excel, PowerPoint, Word

Không có đề, thông tin trong phân đoạn âm thanh hoặc video có thể bị mất hoàn toàn cho người Khuyết tật.

Thứ tự đọc của bản trình bày trang chiếu là lô-gic.

Trang chiếu xuất hiện theo thứ tự lô-gic.

PowerPoint

Công nghệ hỗ trợ đọc bản chiếu và các yếu tố chúng theo thứ tự được chỉ định. Nếu thứ tự đọc không lô-gic, nội dung không tiện.

Tiêu đề bản chiếu trong một bản là duy nhất.

Bản chiếu không trống có tiêu đề duy nhất.

PowerPoint

Người dùng dựa trên tiêu đề cho biết họ đang ở đâu trong tài liệu và để dẫn hướng tài liệu.

Bảng bố trí được cấu trúc dễ dẫn hướng.

Thứ tự bố trí là lô-gic cho ngôn ngữ và thứ tự tab không được vòng.

Word

Người dùng dựa trên bố trí bảng để dẫn hướng đến nội dung. Nó phải được sắp xếp một cách hợp lý cho người dùng để hiểu và dẫn hướng nội dung.

Không có hình nền mờ được sử dụng.

Không có hình nền mờ nào.

Word

Hình nền mờ có thể hiểu lầm như là một phần của nội dung chính trên trang và có thể gây nhầm lẫn.

Tất cả đầu đề đều theo đúng thứ tự.

Tất cả đầu đề theo thứ tự lô-gic.

Word

Các đầu đề theo tuần tự với mức thích hợp trợ giúp người dùng dẫn hướng, tìm kiếm và hiểu rõ tài liệu của tổ chức.

Hỗ trợ kỹ thuật dành cho khách hàng là người khuyết tật

Microsoft muốn mang tới trải nghiệm tốt nhất có thể cho toàn bộ khách hàng của mình. Nếu bạn là người khuyết tật hoặc có câu hỏi liên quan tới trợ năng, vui lòng liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để được hỗ trợ kỹ thuật. Nhóm hỗ trợ Answer Desk dành cho Người khuyết tật được đào tạo để sử dụng rất nhiều công nghệ hỗ trợ phổ biến và có thể hỗ trợ bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp và Ngôn ngữ Ký hiệu Hoa Kỳ. Vui lòng truy nhập site Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để biết các chi tiết liên hệ cho khu vực của bạn.

Nếu bạn là người dùng chính phủ, thương mại hoặc người dùng doanh nghiệp, hãy liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật trong doanh nghiệp.

Xem thêm

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×