Quy tắc đối với Bộ kiểm tra trợ năng

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Để giúp đảm bảo rằng Office của bạn tệp là có thể truy nhập, sử dụng bộ kiểm tra khả năng truy nhập, một công cụ miễn phí sẵn có trong Word, Excel, Outlook, OneNotevà PowerPoint trên Windows, Office Online, hoặc máy Mac, và Visio trên Windows. Nó tìm thấy khả năng truy nhập hầu hết các vấn đề và giải thích tại sao mỗi có thể có vấn đề tiềm năng cho người Khuyết tật. Công cụ này cũng đưa ra các đề xuất về cách giải quyết từng sự cố.

Mặc dù bộ kiểm tra khả năng truy nhập bắt hầu hết các loại vấn đề về khả năng truy nhập, có một số vấn đề sẽ không thể phát hiện. Mà lý do tại sao điều quan trọng để luôn là xem xét công việc của bạn theo cách trực quan để tìm các vấn đề về ẩn từ bộ kiểm tra khả năng truy nhập. Để tìm hiểu thêm, hãy đến bộ kiểm tra khả năng truy nhập hạn chế.

Trong chủ đề này

Quy tắc Bộ kiểm tra trợ năng

Bộ kiểm tra trợ năng xác minh tệp của bạn dựa trên tập hợp các quy tắc xác định những sự cố có thể xảy ra đối với người khuyết tật. Tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng của sự cố, Bộ kiểm tra trợ năng sẽ phân loại từng sự cố dưới dạng lỗi, cảnh báo hoặc mẹo.

  • Lỗi. Nội dung làm cho người khuyết tật khó hoặc không thể đọc và hiểu tài liệu

  • Cảnh báo. Nội dung mà trong hầu hết (nhưng không phải tất cả) các trường hợp làm cho người khuyết tật khó hiểu được tài liệu

  • Mẹo. Nội dung mà người khuyết tật có thể hiểu nhưng có thể được trình bày theo cách khác để cải thiện trải nghiệm của người dùng

  • Dịch vụ thông minh. Nội dung được tự động thực hiện có thể truy nhập bởi AI và bạn sẽ xem lại cho độ chính xác và ngữ cảnh

Lỗi Bộ kiểm tra trợ năng, cảnh báo và mẹo

Bảng sau đây phân loại các quy tắc Bộ kiểm tra trợ năng, nội dung kiểm tra, vị trí để tìm hiểu cách khắc phục từng sự cố và lý do tại sao bạn cần khắc phục từng sự cố.

Lỗi

Nếu nội dung trong tệp khiến người khuyến tật rất khó hoặc không thể sử dụng, Bộ kiểm tra trợ năng sẽ phân loại nội dung đó là một lỗi.

Quy tắc

Bộ kiểm tra trợ năng xác minh

Tại sao lại sửa lỗi này?

Áp dụng cho các ứng dụng này

Toàn bộ nội dung không phải là văn bản đều có văn bản thay thế (văn bản thay thế).

Tất cả đối tượng có văn bản thay thế và văn bản thay thế không chứa tên ảnh hoặc phần mở rộng tệp.

Bộ đọc màn hình đọc văn bản thay thế để mô tả hình ảnh và nội dung không phải văn bản khác mà người dùng không thể nhìn thấy. Dựa trên văn bản thay thế, người dùng có thể hiểu mục đích và ý nghĩa của nội dung được mô tả.

Excel, PowerPoint, Word, Outlook, OneNote, Visio

Các bảng chỉ ra thông tin tiêu đề cột.

Bảng và/hoặc khối ô có hộp tiêu đề được chọn hoặc hàng tiêu đề được chỉ ra.

Người dùng dựa vào các đầu đề bảng để hiểu rõ nội dung sau đó được đọc bởi bộ đọc màn hình. Ngoài ra, công nghệ hỗ trợ thường sử dụng hàng tiêu đề bảng để giúp truyền tải với người dùng vị trí con trỏ hiện tại trong bảng và cung cấp thông tin cho phép người dùng dẫn hướng bảng.

Excel, PowerPoint, Word, Outlook, OneNote

Tất cả các trang chiếu đều có tiêu đề.

Các trang chiếu có tiêu đề.

Tiêu đề trang chiếu cho phép người dùng dẫn hướng trong bản trình bày, bao gồm tìm và chọn một trang chiếu duy nhất để đi đến ngay.

PowerPoint

Các ô trong trang tính Excel không sử dụng màu đỏ chỉ định dạng cho số âm.

Các ô được thiết lập số định dạng và sử dụng chỉ màu đỏ cho số âm (ví dụ như hiển thị 1000 tại đỏ thay vì -1000).

Người dùng có khó phân biệt màu sẽ không thể để cho biết sự khác biệt giữa các giá trị dương và âm.

Excel

Hình ảnh hoặc đối tượng là cùng dòng với văn bản.

Hình ảnh hoặc đối tượng là định vị cùng dòng với văn bản xung quanh.

Nếu ảnh hoặc đối tượng không phải là tại chỗ, nó có thể khó khăn cho người dùng bộ đọc màn hình để tương tác với các đối tượng. Nó cũng có thể khó hiểu đối tượng ở đâu so với văn bản.

Word

Truy nhập tài liệu không bị hạn chế.

Bất kỳ tài liệu nào đã vô hiệu hóa tùy chọn truy nhập nội dung theo lập trình trong các thiết đặt quyền tài liệu: xem lại > Hạn chế chỉnh sửa > hạn chế quyền …. Chọn hạn chế quyền tài liệu này > tùy chọn khác.

Bảo vệ thông tin quản lý quyền (IRM) có thể ngăn không cho các thiết bị chẳng hạn như bộ đọc màn hình có quyền truy nhập vào tài liệu này. Để biết thêm thông tin, hãy cho phép thay đổi đối với các phần của tài liệu được bảo vệ.

Excel, PowerPoint, Word

Cảnh báo

Nếu nội dung trong hầu hết (nhưng không nhất thiết phải là tất cả) các trường hợp khó hiểu với người khuyết tật, Bộ kiểm tra trợ năng sẽ đưa ra cảnh báo.

Quy tắc

Bộ kiểm tra trợ năng xác minh

Tại sao lại sửa lỗi này?

Áp dụng cho các ứng dụng này

Bảng có cấu trúc đơn giản.

Bảng là các hình chữ nhật đơn giản không có ô tách, ô phối hay lồng.

Người dùng dẫn hướng bảng thông qua các phím tắt và công nghệ hỗ trợ, dựa trên cấu trúc bảng đơn giản.

Excel, PowerPoint, Word, Outlook, OneNote

Tab trang tính có tên có ý nghĩa.

Các trang tính trong sổ làm việc bao gồm thông tin mang tính mô tả và không có trang tính trống.

Tên trang tính mô tả, chẳng hạn như “Tổng doanh thu Tháng Mười” giúp bạn dẫn hướng qua sổ làm việc dễ dàng hơn tạo tên trang tính mặc định, chẳng hạn như “Trang_tính_1”.

Excel

Độ tương phản đủ giữa văn bản và nền.

Màu sắc của văn bản và nền được khác nhau để dễ dàng nhìn thấy nội dung.

Người có thị lực kém thường gặp khó khăn khi đọc văn bản không tương phản với nền. Nếu tài liệu có cấp độ cao của độ tương phản giữa văn bản và nền, thêm người có thể xem và sử dụng nội dung.

Excel, PowerPoint, Word, Outlook

Phụ đề chi tiết được đưa vào mục âm thanh và video được chèn.

Tất cả các đối tượng âm thanh và video đều có phụ đề chi tiết.

Nếu không có phụ đề, thông tin trong phân đoạn video hoặc âm thanh có thể bị mất hoàn toàn đối với những người khuyết tật.

PowerPoint, OneNote

Tiêu đề trang chiếu trong tài liệu tóm tắt là duy nhất.

Các trang chiếu không trống có tiêu đề duy nhất.

Người dùng dựa vào tiêu đề để biết vị trí của mình trong tài liệu tóm tắt và để dẫn hướng tài liệu tóm tắt.

PowerPoint

Mẹo

Khi có nội dung mà người khuyết tật có thể hiểu được nhưng có thể được sắp xếp tốt hơn hoặc có thể được trình bày theo cách có thể cải thiện trải nghiệm của họ, bạn sẽ nhìn thấy một mẹo.

Quy tắc

Bộ kiểm tra trợ năng xác minh

Tại sao lại sửa lỗi này?

Áp dụng cho các ứng dụng này

Thứ tự đọc của các đối tượng trên bản trình bày trang chiếu là lô-gic.

Đối tượng trên một trang chiếu là theo thứ tự lô-gic.

Công nghệ hỗ trợ sẽ đọc các trang chiếu và các thành phần trên trang chiếu theo thứ tự đã xác định. Nếu thứ tự đọc không lô-gic, nội dung sẽ không có ý nghĩa.

PowerPoint

Các bảng bố trí được cấu trúc để dễ dàng dẫn hướng.

Thứ tự bố trí lô-gic về mặt ngôn ngữ và thứ tự tab không vòng.

Người dùng dựa vào bố trí bảng để dẫn hướng qua nội dung. Bố trí phải theo thứ tự lô-gic để người dùng có thể hiểu và dẫn hướng nội dung.

Word

Tài liệu sử dụng kiểu đầu đề.

Nội dung được sắp xếp với các đầu đề và/hoặc Mục lục (TOC).

Đầu đề và TOC cung cấp ngữ cảnh cấu trúc cho người dùng, đồng thời cho phép dẫn hướng và tìm kiếm dễ dàng hơn trong tài liệu.

Word, Outlook, OneNote

Dịch vụ thông minh

Bộ kiểm tra khả năng truy nhập danh sách tất cả hình ảnh với một văn bản thay thế được tạo bởi các dịch vụ thông minh.

Quy tắc

Bộ kiểm tra trợ năng xác minh

Tại sao lại sửa lỗi này?

Áp dụng cho các ứng dụng này

Gợi ý văn bản thay thế.

Tất cả ảnh có văn bản đã được tạo bởi dịch vụ nhận dạng ảnh của Office.

Các dịch vụ thông minh sẽ tự động tạo văn bản trong tài liệu của bạn (khi tính năng này được bật). Xem lại từng gợi ý cẩn thận để bảo đảm bảo rằng nó chính xác mô tả ảnh của bạn. Nếu bạn muốn sửa gợi ý, nhập lên trên văn bản được gợi ý trong hộp mô tả .

Để tìm hiểu cách chuyển đổi trên tính năng này, hãy bật văn bản tự động.

PowerPoint, Word, Outlook

Các hạn chế bộ kiểm tra khả năng truy nhập

Một số vấn đề về khả năng truy nhập bộ kiểm tra khả năng truy nhập không thể phát hiện có. Ngoài ra, một số vấn đề được liệt kê trong kết quả kiểm tra khả năng truy nhập không nhất thiết phải là vấn đề về khả năng truy nhập có cần được khắc phục.

  • Màu: Thông tin được chuyển tải dùng màu độc lập.

  • Đóng phụ đề: đã đóng bộ kiểm tra khả năng truy nhập báo cáo thiếu chú thích trong video, nhưng nếu video của bạn đã có trong cùng dải đóng chú thích, chú thích mở, hoặc có thoại không, sau đó có thể có vấn đề không có khả năng truy nhập với video.

Có gì mới trong bộ kiểm tra khả năng truy nhập

Thay đổi kiểu

Thay đổi

Phát hành

Loại bỏ lỗi

"Tránh dùng ký tự trống lặp lại" lỗi loại bỏ.

Ký tự trống không vốn không thể truy nhập, ngoại trừ khi được dùng để tạo ấn tượng bố trí hoặc cấu trúc, chẳng hạn như giả danh sách đa mức hoặc bảng.

Tháng Mười 2018

Loại bỏ Mẹo

"Tất cả đầu đề đều theo đúng thứ tự" Mẹo loại bỏ.

Dùng đầu đề mức có thể không theo thứ tự không phải là vốn không thể truy nhập.

Tháng Mười 2018

Thể loại quy tắc mới

Thể loại quy tắc Dịch vụ thông minh được thêm.

Tháng Mười 2018

Lỗi mới

Các ô trong trang tính Excel không sử dụng màu đỏ chỉ định dạng cho số âm Lỗi thêm vào.

Tháng Mười 2018

Quy tắc được nâng cấp

Hình ảnh hoặc đối tượng là cùng dòng với văn bản nâng cấp từ cảnh báo một lỗi.

Mùa hè 2017

Yếu quy tắc

Tài liệu sử dụng kiểu đầu đề hạ cấp từ lỗi Mẹo.

Mùa hè 2017

Loại bỏ cảnh báo

"Văn bản siêu kết nối có ý nghĩa" cảnh báo bị loại bỏ.

Sử dụng nối kết URL như tên hiển thị của siêu kết nối không nhất thiết phải có nghĩa là gì siêu kết nối không thể truy nhập. Ví dụ, http://www.microsoft.com không phải là vấn đề khả năng truy nhập.

Mùa hè 2017

Loại bỏ cảnh báo

"Bảng không sử dụng ô trống để định dạng" cảnh báo bị loại bỏ.

Có những bảng có thể truy nhập hợp lệ có chứa trống hàng và cột, và hầu hết các trình đọc màn hình biết làm thế nào để liên lạc thông tin đó chính xác.

Mùa hè 2017

Quy tắc được nâng cấp

Phụ đề chi tiết được đưa vào mục âm thanh và video được chèn. nâng cấp từ Mẹo để cảnh báo.

Mùa hè 2017

Quy tắc được nâng cấp

Tiêu đề bản chiếu trong một bản là duy nhất nâng cấp từ Mẹo để cảnh báo.

Mùa hè 2017

Loại bỏ Mẹo

"Không có ảnh hình nền mờ được sử dụng" Mẹo bị loại bỏ.

Văn bản có thể được thêm vào hình nền mờ hình ảnh.

Mùa hè 2017

Xem thêm

Cải thiện khả năng truy nhập với bộ kiểm tra khả năng truy nhập

Hỗ trợ kỹ thuật dành cho khách hàng là người khuyết tật

Microsoft muốn mang tới trải nghiệm tốt nhất có thể cho toàn bộ khách hàng của mình. Nếu bạn là người khuyết tật hoặc có câu hỏi liên quan tới trợ năng, vui lòng liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để được hỗ trợ kỹ thuật. Nhóm hỗ trợ Answer Desk dành cho Người khuyết tật được đào tạo để sử dụng rất nhiều công nghệ hỗ trợ phổ biến và có thể hỗ trợ bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp và Ngôn ngữ Ký hiệu Hoa Kỳ. Vui lòng truy nhập site Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để biết các chi tiết liên hệ cho khu vực của bạn.

Nếu bạn là người dùng chính phủ, thương mại hoặc người dùng doanh nghiệp, hãy liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật trong doanh nghiệp.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×