Quy tắc đối với Bộ kiểm tra trợ năng

Để giúp đảm bảo rằng các tệp Office của bạn dễ truy nhập, hãy sử dụng Bộ kiểm tra trợ năng, một công cụ miễn phí có sẵn trong Word, Excel, Outlook, OneNote và PowerPoint trên Windows hoặc máy Mac và Visio trên Windows. Công cụ này sẽ phát hiện các sự cố về trợ năng và giải thích lý do tại sao mỗi sự cố lại có thể là vấn đề tiềm ẩn đối với người Khuyết tật. Công cụ này cũng đưa ra các đề xuất về cách giải quyết từng sự cố.

Trong chủ đề này:

Quy tắc Bộ kiểm tra trợ năng

Bộ kiểm tra trợ năng xác minh tệp của bạn dựa trên tập hợp các quy tắc xác định những sự cố có thể xảy ra đối với người khuyết tật. Tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng của sự cố, Bộ kiểm tra trợ năng sẽ phân loại từng sự cố dưới dạng lỗi, cảnh báo hoặc mẹo.

  • Lỗi. Nội dung làm cho người khuyết tật khó hoặc không thể đọc và hiểu tài liệu

  • Cảnh báo. Nội dung mà trong hầu hết (nhưng không phải tất cả) các trường hợp làm cho người khuyết tật khó hiểu được tài liệu

  • Mẹo. Nội dung mà người khuyết tật có thể hiểu nhưng có thể được trình bày theo cách khác để cải thiện trải nghiệm của người dùng

Lỗi Bộ kiểm tra trợ năng, cảnh báo và mẹo

Bảng sau đây phân loại các quy tắc Bộ kiểm tra trợ năng, nội dung kiểm tra, vị trí để tìm hiểu cách khắc phục từng sự cố và lý do tại sao bạn cần khắc phục từng sự cố.

Lỗi

Nếu nội dung trong tệp khiến người khuyến tật rất khó hoặc không thể sử dụng, Bộ kiểm tra trợ năng sẽ phân loại nội dung đó là một lỗi.

Quy tắc

Bộ kiểm tra trợ năng xác minh

Áp dụng cho các ứng dụng này

Tại sao lại sửa lỗi này?

Toàn bộ nội dung không phải là văn bản đều có văn bản thay thế (văn bản thay thế).

Tất cả các đối tượng có văn bản thay thế và văn bản không chứa hình ảnh hay phần mở rộng tệp.

Excel, PowerPoint, Word, Outlook, OneNote, Visio

Bộ đọc màn hình đọc văn bản thay thế để mô tả hình ảnh và nội dung không phải văn bản khác mà người dùng không thể nhìn thấy. Dựa trên văn bản thay thế của nội dung không phải văn bản, người dùng cần hiểu được mục đích và ý nghĩa.

Các bảng chỉ ra thông tin tiêu đề cột.

Bảng và/hoặc khối ô có hộp tiêu đề được chọn hoặc hàng tiêu đề được chỉ ra.

Excel, PowerPoint, Word, Outlook, OneNote

Người dùng dựa vào các đầu đề bảng để hiểu rõ nội dung sau đó được đọc bởi bộ đọc màn hình. Ngoài ra, công nghệ hỗ trợ thường sử dụng hàng tiêu đề bảng để giúp truyền tải với người dùng vị trí con trỏ hiện tại trong bảng và cung cấp thông tin cho phép người dùng dẫn hướng bảng.

Tất cả các trang chiếu đều có tiêu đề.

Các trang chiếu có tiêu đề.

PowerPoint

Tiêu đề trang chiếu cho phép người dùng dẫn hướng trong bản trình bày, bao gồm tìm và chọn một trang chiếu duy nhất để đi đến ngay.

Tài liệu sử dụng các kiểu đầu đề

Nội dung được sắp xếp với các đầu đề và/hoặc Mục lục (TOC).

Word, Outlook, OneNote

Đầu đề và TOC cung cấp ngữ cảnh cấu trúc cho người dùng, đồng thời cho phép dẫn hướng và tìm kiếm dễ dàng hơn trong tài liệu.

Cảnh báo

Nếu nội dung trong hầu hết (nhưng không nhất thiết phải là tất cả) các trường hợp khó hiểu với người khuyết tật, Bộ kiểm tra trợ năng sẽ đưa ra cảnh báo.

Quy tắc

Bộ kiểm tra trợ năng xác minh

Áp dụng cho các ứng dụng này

Tại sao lại sửa lỗi này?

Văn bản siêu kết nối có ý nghĩa.

Văn bản liên kết có ý nghĩa như là thông tin độc lập, cung cấp thông tin chính xác về đích.

Excel, PowerPoint, Word, Outlook, OneNote, Visio

Dựa trên văn bản, người dùng sẽ quyết định có bấm vào siêu kết nối hay không. Văn bản cần cung cấp thông tin rõ ràng về đích liên kết.

Bảng có cấu trúc đơn giản.

Bảng là các hình chữ nhật đơn giản không có ô tách, ô phối hay lồng.

Excel, PowerPoint, Word, Outlook, OneNote

Người dùng dẫn hướng bảng thông qua các phím tắt và công nghệ hỗ trợ, dựa trên cấu trúc bảng đơn giản.

Các bảng không sử dụng ô trống để định dạng.

Không có hàng hoặc cột trống hoàn toàn nào trong bảng.

Excel, PowerPoint, Word, Outlook, OneNote

Các ô bảng trống có thể khiến người dùng hiểu lầm rằng không có nội dung nào nữa trong bảng.

Tab trang tính có tên có ý nghĩa.

Các trang tính trong sổ làm việc bao gồm thông tin mang tính mô tả và không có trang tính trống.

Excel

Tên trang tính mô tả, chẳng hạn như “Tổng doanh thu Tháng Mười” giúp bạn dẫn hướng qua sổ làm việc dễ dàng hơn tạo tên trang tính mặc định, chẳng hạn như “Trang_tính_1”.

Tránh dùng các ký tự trống lặp lại.

Không có khoảng trống, tab hoặc dấu xuống dòng đang chạy.

Word

Các khoảng trống, tab và đoạn trống thường được đọc như là trống bởi công nghệ hỗ trợ. Sau khi nghe vài “blanks” (khoảng trống), mọi người có thể nghĩ rằng họ đã đi đến thông tin cuối cùng.

Tránh sử dụng màu văn bản không nổi bật so với màu nền.

Màu văn bản và màu nền phải đủ độ tương phản.

Excel, PowerPoint, Word, Outlook, OneNote

Người có thị lực kém thường gặp khó khăn khi đọc văn bản không tương phản với nền.

Mẹo

Khi có nội dung mà người khuyết tật có thể hiểu được nhưng có thể được sắp xếp tốt hơn hoặc có thể được trình bày theo cách có thể cải thiện trải nghiệm của họ, bạn sẽ nhìn thấy một mẹo.

Quy tắc

Bộ kiểm tra trợ năng xác minh

Áp dụng cho các ứng dụng này

Tại sao lại sửa lỗi này?

Phụ đề chi tiết được đưa vào mục âm thanh và video được chèn.

Tất cả các đối tượng âm thanh và video đều có phụ đề chi tiết.

Excel, PowerPoint, Word, OneNote

Nếu không có phụ đề, thông tin trong phân đoạn video hoặc âm thanh có thể bị mất hoàn toàn đối với những người khuyết tật.

Thứ tự đọc bản trình bày trang chiếu rất lô-gic.

Các trang chiếu xuất hiện theo thứ tự lô-gic.

PowerPoint

Công nghệ hỗ trợ sẽ đọc các trang chiếu và các thành phần trên trang chiếu theo thứ tự đã xác định. Nếu thứ tự đọc không lô-gic, nội dung sẽ không có ý nghĩa.

Tiêu đề trang chiếu trong tài liệu tóm tắt là duy nhất.

Các trang chiếu không trống có tiêu đề duy nhất.

PowerPoint

Người dùng dựa vào tiêu đề để biết vị trí của mình trong tài liệu tóm tắt và để dẫn hướng tài liệu tóm tắt.

Các bảng bố trí được cấu trúc để dễ dàng dẫn hướng.

Thứ tự bố trí lô-gic về mặt ngôn ngữ và thứ tự tab không vòng.

Word

Người dùng dựa vào bố trí bảng để dẫn hướng qua nội dung. Bố trí phải theo thứ tự lô-gic để người dùng có thể hiểu và dẫn hướng nội dung.

Không sử dụng hình nền mờ.

Không có hình nền mờ.

Word

Hình nền mờ có thể bị hiểu lầm là một phần của nội dung chính trên trang và có thể gây nhầm lẫn.

Tất cả các đầu đề đều theo đúng thứ tự.

Tất cả các đầu đề đều theo thứ tự lô-gic.

Word, Outlook, OneNote

Đầu đề tuần tự có các cấp độ thích hợp giúp người dùng dẫn hướng, tìm kiếm và hiểu rõ tổ chức của tài liệu.

Xem thêm

Hỗ trợ kỹ thuật dành cho khách hàng là người khuyết tật

Microsoft muốn mang tới trải nghiệm tốt nhất có thể cho toàn bộ khách hàng của mình. Nếu bạn là người khuyết tật hoặc có câu hỏi liên quan tới trợ năng, vui lòng liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để được hỗ trợ kỹ thuật. Nhóm hỗ trợ Answer Desk dành cho Người khuyết tật được đào tạo để sử dụng rất nhiều công nghệ hỗ trợ phổ biến và có thể hỗ trợ bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp và Ngôn ngữ Ký hiệu Hoa Kỳ. Vui lòng truy nhập site Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để biết các chi tiết liên hệ cho khu vực của bạn.

Nếu bạn là người dùng chính phủ, thương mại hoặc người dùng doanh nghiệp, hãy liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật trong doanh nghiệp.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×