Quyền truy nhập của khách trong Nhóm Office 365

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Khách truy nhập trong Nhóm Office 365 cho phép bạn và nhóm của bạn cộng tác với những người từ bên ngoài tổ chức của bạn bằng cấp quyền cho họ quyền truy nhập vào hội thoại nhóm, tệp, thư mời lịch, và sổ ghi chép nhóm. Truy nhập có thể được cấp quyền để khách — ví dụ, một đối tác, nhà cung cấp, nhà cung cấp hoặc công ty tư vấn — bằng bất kỳ chủ sở hữu nhóm.

Cách thức hoạt động

Những người dùng Nhóm Office 365 có thể dùng Outlook trên web hoặc Outlook 2016 để thêm và quản lý khách trong nhóm Office 365 của họ. Khách có thể có bất kỳ địa chỉ email và tài khoản email của họ có thể làm việc, cá nhân hoặc tài khoản trường học.

Lưu ý: Khách truy nhập được thiết lập bởi người quản trị CNTT.

  • Bước 1    Một nhóm người sở hữu cộng khách vào nhóm hoặc khách được đề cử bằng một thành viên nhóm. Chủ sở hữu nhóm phê duyệt các đề cử.

  • Bước 2    Chủ sở hữu nhóm sẽ được thông báo của nội dung nào và tài nguyên dành cho khách có thể truy nhập trong nhóm. Kết hợp văn bản và biểu tượng cho tất cả các thành viên nhóm một chỉ báo rõ ràng về tính năng tham gia dành cho khách.

  • Bước 3   Khách sẽ nhận được một email chào mừng và có thể tham gia vào cuộc hội thoại nhóm, nhận và phản hồi lời mời dùng lịch và truy nhập tệp nhóm.

  • Bước 4    Khách có thể rời khỏi nhóm vào bất kỳ lúc nào thông qua nối kết trong chân trang của tất cả các nhóm thông điệp email và lịch thư mời.

Người quản trị có thể quản lý khách và quyền truy nhập của họ vào Office 365 nhóm tài nguyên sử dụng PowerShell. Hãy xem quản lý dành cho khách truy nhập trong nhóm Office 365 để được hướng dẫn.

Khi khách mời gia nhập nhóm, họ sẽ nhận được một thông điệp email chào mừng bao gồm một chút thông tin về nhóm và những gì họ có thể mong đợi bây giờ mà họ là thành viên.

Khách nhận được một email chào mừng

Tất cả các thành viên dành cho khách tương tác xảy ra qua hộp thư đến email của họ. Họ không thể truy nhập vào site nhóm nhưng có thể nhận được thư mời lịch, tham gia vào cuộc hội thoại email, và, nếu người quản trị đã bật thiết đặt, họ có thể mở tệp được chia sẻ bằng cách dùng một nối kết hoặc đính kèm.

Tất cả các thông điệp email nhóm và thư mời lịch dành cho khách vào sẽ nhận được sẽ bao gồm một lời nhắc để sử dụng trả lời tất cả trong phản hồi cho nhóm, cùng với nối kết để xem tệp nhómrời khỏi nhóm. Đây là ví dụ:

Mọi email khách nhận được từ các thành viên nhóm sẽ có chân trang cùng với hướng dẫn và liên kết

Bảng sau đây tóm tắt những việc khách có thể và không thể thực hiện.

Tính năng

Người dùng khách được cho phép?

Tạo nhóm

Không

Thêm/loại bỏ các thành viên nhóm

Không

Xóa nhóm

Không

Gia nhập nhóm

Có, theo lời mời

Bắt đầu cuộc hội thoại

Trả lời cuộc hội thoại

Tìm kiếm một cuộc hội thoại

@đề cập đến một người trong nhóm

Không

Ghim/Yêu thích một nhóm

Không

Xóa cuộc hội thoại

"Thích" các thư

Không

Quản lý cuộc họp

Không

Xem lịch nhóm

Không

Sửa đổi sự kiện lịch

Không

Thêm lịch nhóm vào lịch cá nhân

Không

Xem và chỉnh sửa tệp nhóm

Có, nếu người quản trị đối tượng thuê đã bật

Truy nhập vào sổ tay OneNote của nhóm

Có, thông qua liên kết từ thành viên nhóm

Duyệt nhóm

Không

Câu hỏi thường gặp

Khách mời là người nào đó không phải là một nhân viên, sinh viên hoặc thành viên của tổ chức của bạn. Họ không có tài khoản công ty hoặc trường học trong tổ chức của bạn.

Không. Chỉ có thể thêm những người bên ngoài tổ chức của bạn, như đối tác hoặc cố vấn, với tư cách là khách. Bạn có thể mời mọi người từ bên trong tổ chức của mình tham gia với tư cách là thành viên nhóm thông thường.

Bạn có thể. Liên hệ bên ngoài thư là liệt kê trong tổ chức của bạn liên hệ của danh sách địa chỉ toàn cầu. Ví dụ về kiểu liên hệ này là một công ty nhà cung cấp người thường xuyên cung cấp dịch vụ để tổ chức của bạn.

Người quản trị của bạn phải bật tính năng dành cho khách trước khi bạn có thể Thêm khách. Khi bạn thấy thông báo liên hệ với người quản trị của bạn, có thể rằng tính năng dành cho khách chưa được bật chưa. Hãy xem quản lý dành cho khách truy nhập trong nhóm Office 365 để biết thêm thông tin.

Thành viên dành cho khách không thể xem thư được bảo vệ bằng quản lý quyền thông tin (IRM).

Bạn có thể nhận được một báo cáo không chuyển phát khi bạn trả lời thông điệp nhóm với một địa chỉ email khác mà bạn đã dùng khi bạn tham gia hoặc đã được thêm vào nhóm. Ví dụ, nếu bạn tham gia nhóm như seanc@contoso.com nhưng thử trả lời thông điệp nhóm trong hộp thư đến của bạn từ seanc@service.contoso.com, bạn sẽ nhận được một báo cáo không chuyển phát.

Không. Bạn chỉ có thể chia sẻ tệp nhóm Office 365 với những khách đã được mời tham gia nhóm.

Một phần đính kèm hiện đại là tệp được lưu trữ trên OneDrive for Business. Một nối kết đến tất cả người nhận. Vì tệp được lưu trữ trong đám mây, tất cả người nhận có thể đọc và sửa tệp mà không cần phải điều hoà bản sao riêng lẻ.

Trong một nhóm Office 365, phần đính kèm hiện đại chỉ được chia sẻ với các thành viên của nhóm. Khi thư có phần đính kèm hiện đại được chuyển tiếp đến một thành viên dành cho khách trong nhóm, mà người đó sẽ có thể truy nhập vào phần đính kèm sau khi đăng nhập bằng một tên người dùng và mật khẩu. Nếu thư được chuyển tiếp đến người nào đó không phải là thành viên của nhóm, người đó sẽ không thể mở phần đính kèm.

Khách có thể không nhận được cuộc hội thoại nhóm vì một vài lý do. Hãy xem mục Người dùng khách không nhận được Cuộc hội thoại nhóm để biết thông tin.

Chủ đề liên quan

Tìm hiểu về các nhóm Office 365
dành cho khách không nhận được cuộc hội thoại email nhóm

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×