Quyền truy nhập của khách trong Nhóm Office 365

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Cập Nhật: Ngày 2018

Quyền truy nhập của khách trong Nhóm Office 365 cho phép bạn và nhóm của bạn cộng tác với những người từ bên ngoài tổ chức qua việc cấp cho họ quyền truy nhập vào cuộc hội thoại nhóm, tệp, lời mời dùng lịch và sổ tay nhóm. Chủ nhóm bất kỳ có thể cấp quyền truy nhập cho khách—bao gồm đối tác, nhà cung cấp hoặc cố vấn.

Cách thức hoạt động

Người dùng Office 365 có thể sử dụng Outlook trên web hoặc Outlook 2016 để thêm và quản lý khách trong các nhóm Office 365 của mình. Khách có thể có bất kỳ địa chỉ email nào và tài khoản email có thể là tài khoản cơ quan, cá nhân hoặc trường học.

Quyền truy nhập của khách là một cài đặt mức đối tượng thuê và được bật theo mặc định. Người quản trị đối tượng thuê có thể quản lý khách và quyền truy nhập vào các tài nguyên nhóm Office 365 của khách bằng cách sử dụng PowerShell. Hãy xem tab Quản lý để biết hướng dẫn.

Khi khách được mời tham gia vào một nhóm, họ sẽ nhận được một email chào mừng có chứa một chút thông tin về nhóm này cùng những điều họ có thể mong đợi hiện tại khi trở thành một thành viên.

Khách nhận được một email chào mừng

Mọi tương tác của thành viên khách đều xảy ra thông qua hộp thư đến email của họ. Họ không thể truy nhập site nhóm nhưng có thể nhận được lời mời dùng lịch, tham gia vào cuộc hội thoại email và nếu người quản trị đối tượng thuê đã kích hoạt, hãy mở các tệp đã chia sẻ bằng cách sử dụng liên kết hoặc tệp đính kèm.

Mọi email nhóm và lời mời dùng lịch khách nhận được đều có lời nhắc sử dụng "trả lời tất cả" trong phản hồi cho nhóm, cùng với liên kết đến xem các tệp nhómrời khỏi nhóm. Sau đây là ví dụ:

Mọi email khách nhận được từ các thành viên nhóm sẽ có chân trang cùng với hướng dẫn và liên kết

Bảng sau đây tóm tắt những việc khách có thể và không thể thực hiện.

Tính năng

Người dùng khách được cho phép?

Tạo nhóm

Không

Thêm/loại bỏ các thành viên nhóm

Không

Xóa nhóm

Không

Gia nhập nhóm

Có, theo lời mời

Bắt đầu cuộc hội thoại

Trả lời cuộc hội thoại

Tìm kiếm một cuộc hội thoại

@đề cập đến một người trong nhóm

Không

Ghim/Yêu thích một nhóm

Không

Xóa cuộc hội thoại

"Thích" các thư

Không

Quản lý cuộc họp

Không

Xem lịch nhóm

Không

Sửa đổi sự kiện lịch

Không

Thêm lịch nhóm vào lịch cá nhân

Không

Xem và chỉnh sửa tệp nhóm

Có, nếu người quản trị đối tượng thuê đã bật

Truy nhập vào sổ tay OneNote của nhóm

Có, thông qua liên kết từ thành viên nhóm

Duyệt nhóm

Không

Theo mặc định, quyền truy nhập khách được kích hoạt cho tổ chức của bạn. Khi quyền này được kích hoạt, mọi người trong tổ chức của bạn đều có thể thêm người dùng khách vào Nhóm Office 365. Khách sẽ có quyền truy nhập vào toàn bộ các tính năng của Nhóm Office 365.

Với tư cách là người quản trị, bạn có thể kiểm soát việc cho phép khách truy nhập Nhóm Office 365 của toàn bộ tổ chức hay Nhóm Office 365 riêng. Đồng thời, bạn cũng có thể kiểm soát người có thể cho phép thêm khách vào các nhóm.

Quản lý quyền truy nhập khách vào cổng thông tin quản trị

 1. Đăng nhập bằng tài khoản người quản trị toàn cầu Office 365 của bạn tại https://portal.office.com/adminportal/home.

 2. Đi tới Người dùng > Người dùng khách.

  Bung rộng mục Người dùng trên ngăn dẫn hướng để quản lý Người dùng Khách của bạn

Nếu khách đã tồn tại trong thư mục của bạn (xem bên trên) thì bạn có thể thêm họ vào nhóm của mình từ Trung tâm Quản trị Office hoặc Trung tâm Quản trị Exchange.

 1. Đăng nhập bằng tài khoản người quản trị toàn cầu Office 365 của bạn tại https://portal.office.com/adminportal/home.

 2. Đi tới Người dùng > Người dùng khách.

  Bung rộng mục Nhóm trên ngăn dẫn hướng để quản lý nhóm của bạn

 3. Chọn nhóm bạn muốn thêm khách, rồi bấm vào Chỉnh sửa trong mục Thành viên.

  Bấm vào Chỉnh sửa để quản lý tư cách thành viên trong Nhóm của bạn

 4. Chọn tên của khách bạn muốn thêm.

 5. Bấm vào Lưu

Bạn không thể mời khách từ Trung tâm Quản trị Office hoặc Trung tâm Quản trị Exchange tại thời điểm này. Để mời khách tập trung, bạn có thể cân nhắc sử dụng bản xem trước cộng tác B2B của Azure Active Directory. Để biết thêm thông tin, hãy xem mục Giới thiệu bản xem trước cộng tác B2B của Azure AD.

Bạn hiện không thể thêm hay chỉnh sửa khách từ Trung tâm Quản trị Office hoặc Trung tâm Quản trị Exchange. Để chỉnh sửa tài khoản khách (như tên hiển thị hoặc ảnh hồ sơ của khách), hãy đi đến cổng thông tin Azure Active Directory của bạn. Để biết thêm thông tin, hãy xem mục Tìm hiểu về Định danh Office 365 và Azure Active Directory.

Quản lý quyền truy nhập của khách vào Nhóm Office 365

Theo mặc định, khách có thể truy nhập tệp của nhóm và OneNote. Để tắt tính năng này, bạn cần tắt thiết đặt chia sẻ bên ngoài của SharePoint ở mức tổ chức. Để biết các bước, hãy xem mục Tắt hoặc bật tính năng chia sẻ bên ngoài cho SharePoint Online, "Quản lý việc chia sẻ bên ngoài đối với tuyển tập site của Nhóm Office 365."

Tuy nhiên, ngay cả khi đã tắt thiết đặt chia sẻ bên ngoài của SharePoint, bạn vẫn có thể chia sẻ tệp từ site SharePoint với người dùng khách mới, tùy theo thiết đặt SharePoint. Để tìm hiểu thêm, hãy xem mục Quản lý việc chia sẻ bên ngoài đối với môi trường SharePoint Online của bạn.

Theo mặc định, tùy chọn Chia sẻ trong tổ chức của bạn được bật. Tùy chọn này cho phép thêm khách vào tổ chức của bạn. Để tắt tùy chọn này:

 1. Đăng nhập bằng tài khoản người quản trị toàn cầu Office 365 của bạn tại https://portal.office.com/adminportal/home.

 2. Trong menu dẫn hướng, chọn Thiết đặt, rồi chọn Bảo mật & quyền riêng tư

 3. Bật / Tắt tùy chọn Cho phép thêm khách mới vào tổ chức của tôi.

  Cho phép thêm người dùng khách vào tổ chức của tôi

 1. Đăng nhập bằng tài khoản quản trị Office 365 của bạn tại https://portal.office.com/adminportal/home.

 2. Trong menu dẫn hướng, chọn Thiết đặt, rồi chọn Dịch vụ & phần bổ trợ.

 3. Chọn Nhóm Office 365.

  Nhóm Office 365

 4. Trên trang Nhóm Office 365, đặt công tắc thành Bật hoặc Tắt, tùy theo việc bạn có muốn để mọi người ở ngoài tổ chức của mình truy nhập vào các tài nguyên nhóm của Office 365 hay không.

  Nếu bạn chuyển công tắc này thành Bật, bạn sẽ thấy một tùy chọn khác để kiểm soát xem có cho phép chủ nhóm thêm người ở ngoài tổ chức của bạn vào các nhóm Office 365 hay không. Đặt công tắc này thành Bật nếu bạn muốn để chủ nhóm thêm người dùng khách.

  Để người ở ngoài tổ chức của tôi truy nhập các nhóm và tài nguyên Office 365

Sử dụng PowerShell để kiểm soát quyền truy nhập khách

QUAN TRỌNG: Bạn không thể cài đặt đồng thời cả phiên bản xem trước lẫn phiên bản GA trên cùng một máy tính.

Tốt nhất, chúng tôi khuyên bạn luôn duy trì cập nhật: gỡ cài đặt phiên bản AzureADPreview cũ hoặc AzureAD cũ, rồi tải phiên bản mới nhất.

 1. Mở Windows PowerShell với tư cách người quản trị:

  Cửa sổ Windows PowerShell sẽ bật ra. Dấu nhắc C:\Windows\system32 cho biết bạn đã mở ứng dụng với tư cách người quản trị.

  Giao diện của PowerShell khi bạn mở lần đầu.

  1. Trong thanh tìm kiếm, nhập Windows PowerShell.

  2. Bấm chuột phải vào Windows PowerShell, rồi chọn Chạy với tư cách người quản trị.

   Mở PowerShell với tư cách "Chạy với tư cách người quản trị".

 2. Kiểm tra mô-đun đã cài đặt:

  Get-InstalledModule -Name "AzureAD*"

3. Để gỡ cài đặt phiên bản trước của AzureADPreview hoặc AzureAD, hãy chạy lệnh sau:

  Uninstall-Module AzureADPreview

hoặc

  Uninstall-Module AzureAD

4. Để cài đặt phiên bản AzureAD mới nhất, hãy chạy lệnh sau:

  Install-Module AzureAD

Tại thông báo về kho lưu trữ không đáng tin cậy, nhập Y. Sẽ mất khoảng một phút để cài đặt mô-đun mới.

 1. Bạn đã cài đặt mô-đun AzureADPreview, theo hướng dẫn ở mục trên "Cài đặt phiên bản xem trước của Mô-đun Azure Active Directory cho Windows PowerShell" chưa? Việc chưa cài đặt phiên bản xem trước mới nhất là nguyên nhân đầu tiên khiến những bước này không có tác dụng với mọi người.

 2. Nếu bạn chưa mở, hãy mở cửa sổ Windows PowerShell trên máy tính (không quan trọng rằng đây là cửa sổ Windows PowerShell bình thường hay cửa sổ bạn đã mở bằng cách chọn Chạy với tư cách người quản trị).

 3. Chạy các lệnh sau. Nhấn Enter sau mỗi lệnh.

  Import-Module AzureADPreview
  Connect-AzureAD

  Trong màn hình Đăng nhập vào Tài khoản của bạn mở ra, nhập tài khoản và mật khẩu người quản trị Office 365 của bạn để kết nối với dịch vụ, rồi bấm Đăng nhập.

  Nhập thông tin xác thực Office 365 của bạn
 4. Chạy lệnh sau:

  $template = Get-AzureADDirectorySettingTemplate | ? {$_.displayname -eq "group.unified"}

 5. Xem liệu bạn đã có đối tượng AzureADDirectorySetting chưa và nếu có, hãy lưu ID Đối tượng đó. Chạy lệnh này:

  $settingsObjectID = (Get-AzureADDirectorySetting | Where-object -Property Displayname -Value "Group.Unified" -EQ).id

  KHI và CHỈ khi lệnh ghép ngắn đó hiển thị lỗi cho biết đối tượng không tồn tại, hãy tạo đối tượng bằng cách sử dụng các lệnh ghép ngắn sau:

  $template = Get-AzureADDirectorySettingTemplate | ? {$_.displayname -eq "group.unified"}

  $settingsCopy = $template.CreateDirectorySetting()

  New-AzureADDirectorySetting -DirectorySetting $settingsCopy

  $settingsObjectID = (Get-AzureADDirectorySetting | Where-object -Property Displayname -Value "Group.Unified" -EQ).id

 6. Sao chép đối tượng AzureADDirectorySetting trở lại biến $settingsCopy cục bộ:

  $settingsCopy = Get-AzureADDirectorySetting –Id $settingsObjectID

  Đây chỉ là BẢN SAO của cài đặt; các thay đổi sẽ không có hiệu lực cho đến khi bạn sao chép cài đặt TRỞ LẠI đối tượng AzureADDirectorySetting.

 7. Đặt tùy chọn để cho phép khách truy nhập nhóm O365:

  $settingsCopy["AllowGuestsToAccessGroups"] = "true"

 8. Cuối cùng, (như đã đề cập ở trên) để thay đổi có hiệu lực, bạn phải sao chép cài đặt TRỞ LẠI đối tượng AzureADDirectorySetting:

  Set-AzureADDirectorySetting -Id $settingsObjectID -DirectorySetting $settingsCopy

 9. Để xác minh rằng thay đổi đã có hiệu lực, hãy truy xuất giá trị từ đối tượng AzureADDirectorySetting (đừng chỉ xem bản sao cục bộ trong $settingsCopy):

  (Get-AzureADDirectorySetting –Id $settingsObjectID).Values

  Kết quả sẽ có dạng như thế này:

  AllowGuestsToAccessGroups phải được đặt là True

 1. Bạn đã cài đặt mô-đun AzureADPreview, theo hướng dẫn ở mục trên "Cài đặt phiên bản xem trước của Mô-đun Azure Active Directory cho Windows PowerShell" chưa? Việc chưa cài đặt phiên bản xem trước mới nhất là nguyên nhân đầu tiên khiến những bước này không có tác dụng với mọi người.

 2. Nếu bạn chưa mở, hãy mở cửa sổ Windows PowerShell trên máy tính (không quan trọng rằng đây là cửa sổ Windows PowerShell bình thường hay cửa sổ bạn đã mở bằng cách chọn Chạy với tư cách người quản trị).

 3. Chạy các lệnh sau. Nhấn Enter sau mỗi lệnh.

  Import-Module AzureADPreview
  Connect-AzureAD

  Trong màn hình Đăng nhập vào Tài khoản của bạn mở ra, nhập tài khoản và mật khẩu người quản trị Office 365 của bạn để kết nối với dịch vụ, rồi bấm Đăng nhập.

  Nhập thông tin xác thực Office 365 của bạn
 4. Chạy lệnh sau:

  $template = Get-AzureADDirectorySettingTemplate | ? {$_.displayname -eq "group.unified"}

 5. Xem liệu bạn đã có đối tượng AzureADDirectorySetting chưa và nếu có, hãy lưu ID Đối tượng đó

  $settingsObjectID = (Get-AzureADDirectorySetting | Where-object -Property Displayname -Value "Group.Unified" -EQ).id

  KHI và CHỈ khi lệnh ghép ngắn đó hiển thị lỗi cho biết đối tượng không tồn tại, hãy tạo đối tượng bằng cách sử dụng các lệnh sau:

  $template = Get-AzureADDirectorySettingTemplate | ? {$_.displayname -eq "group.unified"}

  $settingsCopy = $template.CreateDirectorySetting()

  New-AzureADDirectorySetting -DirectorySetting $settingsCopy

  $settingsObjectID = (Get-AzureADDirectorySetting | Where-object -Property Displayname -Value "Group.Unified" -EQ).id

 6. Sao chép đối tượng AzureADDirectorySetting trở lại biến $settingsCopy cục bộ:

  $settingsCopy = Get-AzureADDirectorySetting –Id $settingsObjectID

  Đây chỉ là BẢN SAO của cài đặt; các thay đổi sẽ không có hiệu lực cho đến khi bạn sao chép cài đặt TRỞ LẠI đối tượng AzureADDirectorySetting.

 7. Đặt tùy chọn để cho phép thêm khách vào tất cả các nhóm O365:

  $settingsCopy["AllowToAddGuests"] = "true"

 8. Cuối cùng, (như đã đề cập ở trên) để thay đổi có hiệu lực, bạn phải sao chép cài đặt TRỞ LẠI đối tượng AzureADDirectorySetting:

  Set-AzureADDirectorySetting -Id $settingsObjectID -DirectorySetting $settingsCopy

 9. Để xác minh rằng thay đổi đã có hiệu lực, hãy truy xuất giá trị từ đối tượng AzureADDirectorySetting (đừng chỉ xem bản sao cục bộ trong $settingsCopy):

  (Get-AzureADDirectorySetting –Id $settingsObjectID).Values

 1. Bạn đã cài đặt mô-đun AzureADPreview, theo hướng dẫn ở mục trên "Cài đặt phiên bản xem trước của Mô-đun Azure Active Directory cho Windows PowerShell" chưa? Việc chưa cài đặt phiên bản xem trước mới nhất là nguyên nhân đầu tiên khiến những bước này không có tác dụng với mọi người.

 2. Nếu bạn chưa mở, hãy mở cửa sổ Windows PowerShell trên máy tính (không quan trọng rằng đây là cửa sổ Windows PowerShell bình thường hay cửa sổ bạn đã mở bằng cách chọn Chạy với tư cách người quản trị).

 3. Chạy các lệnh sau. Nhấn Enter sau mỗi lệnh.

  Import-Module AzureADPreview
  Connect-AzureAD

  Trong màn hình Đăng nhập vào Tài khoản của bạn mở ra, nhập tài khoản và mật khẩu người quản trị Office 365 của bạn để kết nối với dịch vụ, rồi bấm Đăng nhập.

  Nhập thông tin xác thực Office 365 của bạn
 4. Chạy lệnh này.

  $template = Get-AzureADDirectorySettingTemplate | ? {$_.displayname -eq "group.unified.guest"}

 5. Chạy lệnh này.

  $settingsCopy = $template.CreateDirectorySetting()

 6. Chạy lệnh này. Đặt là False để chặn khách truy nhập vào một nhóm cụ thể. Đặt là True để cho phép khách truy nhập vào một nhóm cụ thể.

  $settingsCopy["AllowToAddGuests"]=$False

 7. Chạy lệnh này.

  $groupID= (Get-AzureADGroup -SearchString "YourGroupEmailAddress").ObjectId

  Nơi bạn sẽ thay thế Địa_chỉ_Email_Nhóm_của_Bạn bằng nội dung như Information@contoso.com.

 8. Chạy lệnh này.

  New-AzureADObjectSetting -TargetType Groups -TargetObjectId $groupID -DirectorySetting $settingsCopy

  Cần 2-3 phút để đồng bộ.

 9. Để xác nhận cài đặt của bạn, hãy chạy lệnh này:

  Get-AzureADObjectSetting -TargetObjectId $groupID -TargetType Groups | fl Values 

  Xác nhận có dạng như sau:

  Xác thực

Bạn có thể cho phép hoặc chặn người dùng khách đang sử dụng một miền cụ thể. Ví dụ: giả sử doanh nghiệp của bạn (Contoso) có quan hệ đối tác với một doanh nghiệp khác (Fabrikam). Bạn có thể thêm Fabrikam vào danh sách Cho phép của mình để người dùng của bạn có thể thêm những khách đó vào nhóm của họ.

Để biết thêm thông tin, hãy xem Cho phép/Chặn truy nhập của khách vào các nhóm Office 365

Đối với người dùng cuối

Khách là người nào đó không phải là nhân viên, học viên hoặc thành viên trong tổ chức của bạn. Họ không có tài khoản trường học hoặc cơ quan với tổ chức của bạn.

Không. Quyền truy nhập khách được tích hợp với mọi đăng ký Office 365 Business Premium và Office 365 Enterprise.

Không. Chỉ có thể thêm những người bên ngoài tổ chức của bạn, như đối tác hoặc cố vấn, với tư cách là khách. Bạn có thể mời mọi người từ bên trong tổ chức của mình tham gia với tư cách là thành viên nhóm thông thường.

Có, bạn có thể. Liên hệ thư bên ngoài là liên hệ được liệt kê trong danh sách địa chỉ toàn cầu của công ty bạn. Ví dụ về kiểu liên hệ này là một công ty cung cấp thường xuyên cung cấp các dịch vụ cho tổ chức của bạn.

Người quản trị đối tượng thuê của bạn phải kích hoạt tính năng dành cho khách cho đối tượng thuê trước khi bạn thêm khách. Khi bạn nhìn thấy thông báo "hãy liên hệ với người quản trị bên bạn" thì có khả năng tính năng dành cho khách chưa được kích hoạt. Hãy xem tab Quản lý để biết thêm thông tin.

Các thành viên khách không thể xem thư được bảo vệ bằng Quản lý Quyền Thông tin (IRM).

Bạn có thể nhận được báo cáo không gửi được khi trả lời thư nhóm bằng một địa chỉ email khác với địa chỉ email đã sử dụng khi bạn tham gia hoặc đã thêm vào nhóm. Ví dụ: nếu bạn tham gia nhóm với địa chỉ email là seanc@contoso.com nhưng cố gắng trả lời thư nhóm trong hộp thư đến của bạn từ seanc@service.contoso.com, bạn sẽ nhận được báo cáo không gửi được.

Không. Bạn chỉ có thể chia sẻ tệp nhóm Office 365 với những khách đã được mời tham gia nhóm.

Một tệp đính kèm hiện đại là một tệp được lưu trữ trên OneDrive for Business. Một liên kết dẫn đến tất cả người nhận. Vì tệp được lưu trữ trong đám mây nên tất cả người nhận đều có thể đọc và chỉnh sửa tệp mà không phải hợp nhất các bản sao riêng lẻ. Để biết thêm thông tin, hãy xem mục Các tệp đính kèm thông minh hơn.

Tệp đính kèm hiện đại trong nhóm Office 365 chỉ được chia sẻ với các thành viên của nhóm. Khi thư kèm theo tệp đính kèm hiện đại được chuyển tiếp đến một thành viên khách trong nhóm, thành viên đó sẽ có thể truy nhập tệp đính kèm khi đăng nhập bằng tên người dùng và mật khẩu. Nếu thư được chuyển tiếp đến một người dùng không phải là thành viên trong nhóm, người dùng này sẽ không thể mở tệp đính kèm.

Có. Khách sẽ không nhận được thư chào mừng nhưng vẫn sẽ có mọi đặc quyền của bất kỳ thành viên khách nào khác. Nếu bạn vẫn chưa di chuyển danh sách phân phối của mình, hãy xem mục Di chuyển danh sách phân phối sang Nhóm Office 365 để biết hướng dẫn. Danh sách phân phối có chứa khách không thể di chuyển.

Các Nhóm Yammer Đã kết nối Office 365 hiện không hỗ trợ quyền truy nhập khách nhưng bạn có thể tạo các nhóm bên ngoài, không được kết nối trong mạng Yammer của mình. Xem mục Tạo và quản lý các nhóm bên ngoài trong Yammer để biết hướng dẫn.

Khách có thể không nhận được cuộc hội thoại nhóm vì một vài lý do. Hãy xem mục Người dùng khách không nhận được Cuộc hội thoại nhóm để biết thông tin.

Đối với người quản trị

 • Chủ Nhóm Office 365 có thể thêm người dùng khách nếu tùy chọn này đã được kích hoạt cho tổ chức của bạn.

 • Người quản trị toàn cầu có thể thêm người dùng khách vào mọi nhóm Office 365 trong tổ chức.

 • Chủ nhóm Office 365 và người quản trị toàn cầu là chủ nhóm đều có thể thêm người dùng khách vào nhóm Office 365 thông qua Outlook trên Web.

 • Chia sẻ tệp với khách từ một site SharePoint hoặc nhóm Office 365. Xem mục Chia sẻ tệp nhóm.

 • Thêm khách vào tổ chức của bạn thông qua cộng tác B2B của Azure active directory. Cộng tác B2B của Azure active directory cho phép người quản trị công ty mời và ủy quyền cho một tập hợp người dùng bên ngoài bằng cách tải một tệp giá trị phân tách bằng dấu phẩy (CSV) chứa không quá 2000 dòng lên cổng thông tin cộng tác B2B. Để biết thêm chi tiết, hãy xem qua mục Cộng tác B2B của Azure Active Directory.

Có, người quản trị toàn cầu có thể sử dụng lệnh ghép ngắn Powershell của Azure active directory để vô hiệu hóa thuộc tính "AllowGuestAccessToGroups" trên đối tượng Công ty, giả định rằng tính năng chia sẻ với bên ngoài đang được Bật cho các site SharePoint.

Các cài đặt khách được đặt trong Azure active directory. Sẽ mất từ 2 đến 24 giờ để các thay đổi có hiệu lực trong toàn tổ chức Office 365 của bạn.

Không. Bạn chỉ có thể chia sẻ thư viện tài liệu Nhóm Office 365 với những khách đã được mời tham gia nhóm. Nhưng bạn vẫn có thể chia sẻ các tệp nhóm riêng lẻ với người dùng khách thông qua tính năng chia sẻ tệp từ SharePoint Online.

Có, hãy đọc mục Quản lý site nhóm được kết nối với nhóm của bạn để biết thêm chi tiết.

Không, bạn không thể chặn riêng từng người dùng khách.

Không, chưa phải lúc này.

Không, người dùng khách là thành viên của nhóm không được đồng bộ trở lại các máy chủ tại chỗ cùng với nhóm.

Có, bạn có thể. Liên hệ thư bên ngoài là liên hệ được liệt kê trong danh sách địa chỉ toàn cầu của công ty bạn. Ví dụ về kiểu liên hệ này là một công ty cung cấp thường xuyên cung cấp các dịch vụ cho tổ chức của bạn.

Các Nhóm Yammer Đã kết nối Office 365 hiện không hỗ trợ quyền truy nhập khách nhưng bạn có thể tạo các nhóm bên ngoài, không được kết nối trong mạng Yammer của mình. Xem mục Tạo và quản lý các nhóm bên ngoài trong Yammer để biết hướng dẫn.

Chủ đề Liên quan

Tìm hiểu về Nhóm Office 365
Khách không nhận được cuộc hội thoại email nhóm
Quản lý Tư cách thành viên nhóm trong Trung tâm quản trị Office 365
Cho phép/Từ chối khách truy nhập vào các nhóm Office 365 dựa trên miền của họ
Xem xét quyền truy nhập Azure Active Directory

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×