Quyền riêng tư và bảo vệ dữ liệu cá nhân trong FindTime

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

FindTime cộng một tầng bổ sung của bảo mật để đảm bảo quyền riêng tư của bạn bằng cách mã hóa dữ liệu trong Azure. Điều này đảm bảo rằng dữ liệu cá nhân của bạn và chi tiết nhạy cảm mời được bảo vệ.

FindTime lưu trữ thông tin nào?

Lưu trữ FindTime được mã hóa thông tin cá nhân về tổ chức, người được mời, và cuộc họp

 • Người tổ chức

  • Tên được mã hóa của bạn, email, múi giờ và thiết đặt mặc định mà bạn dùng để tạo mời (bao gồm thông tin Skype của bạn).

  • Được mã hóa thông tin về mỗi mời bạn đã tạo ra, hoàn thành và bị hủy bỏ. Điều này bao gồm những người được mời, mời chủ đề và nội dung và phiếu gửi tất cả người dự.

  • Tất cả thông tin về thư mời đã xóa được tẩy, ngoại trừ thời gian nó đã được tạo và xóa bỏ, và làm thế nào nó đã xóa (người tổ chức xóa hết hạn v.v..).

   Lưu ý: Bạn có thể xóa tài khoản FindTime của bạn và tất cả dữ liệu bằng cách chọn xóa bỏ tất cả trong bộ tổ chức thiết đặt < nối kết đến FindTime trình sắp xếp bảng điều khiển > người tổ chức thiết đặt >.

 • Người được mời

  • Mã hóa địa chỉ email và tên được cung cấp bởi người tổ chức.

Dữ liệu được lưu trữ cho bao lâu?

FindTime lưu trữ dữ liệu cho 90 ngày và xóa bỏ tất cả dữ liệu

 • Bỏ phiếu hoàn thành: 90 ngày sau khi cuộc họp.

 • Đã hủy bỏ cuộc bỏ phiếu: 90 ngày sau khi hủy.

 • Mở cuộc bỏ phiếu: 90 ngày sau khi thông tin mới nhất thời gian đề xuất.

Làm thế nào và đó thông tin được lưu trữ?

Tất cả thông tin cá nhân được được mã hóa và lưu trữ trong một dịch vụ Azure trên máy chủ tại Bắc Mỹ.

Thông tin nào được hiển thị với những người khác?

Thông tin về tổ chức và những người được mời là chỉ hiển thị với những người biết URL trang bỏ phiếu của một lời mời. Sẵn dùng thông tin được giới hạn những gì Hiển thị trên trang ví dụ: tên hiển thị của bạn, email, phiếu bạn gửi đi, những người bạn đang họp, và chủ đề của cuộc họp.

Ai có thể truy nhập bảng điều khiển người tổ chức?

Chỉ người tổ chức có thể xem thông tin trong bảng điều khiển người tổ chức của họ < nối kết đến bằng cách dùng bảng điều khiển người tổ chức FindTime >. Người tổ chức đã được xác thực bằng cách đăng nhập vào Office 365 của họ cho tài khoản Business.

Ai có thể xem trang bỏ phiếu?

Bất kỳ ai đã nhận được một email mời có thể truy nhập và xem trang bỏ phiếu < nối kết để sử dụng trang bỏ phiếu >. Điều này thường bao gồm chỉ có người tổ chức, người nhận email mời, và người được mời là thêm theo cách thủ công trên trang bỏ phiếu.

FindTime không thể kiểm soát những người được mời là làm nối kết đến trang bỏ phiếu sẵn dùng cho. Do đó có thể cho ai đó với nối kết đến mạo danh một khách mời trên trang bỏ phiếu.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×