Quyết định liệu có tin tưởng một cơ sở dữ liệu hay không

Quyết định liệu có tin tưởng một cơ sở dữ liệu hay không

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Bài viết này chứa thông tin tổng quan về cách tưởng trong Access và những yếu tố nào bạn nên cân nhắc khi bạn quyết định tin tưởng một cơ sở dữ liệu Access trên máy tính.

Trong bài viết này

Tổng quan

Những yếu tố cần cân nhắc khi quyết định tin tưởng một cơ sở dữ liệu

Cách để tin tưởng một cơ sở dữ liệu

Tổng quan

Theo mặc định, Access sẽ tắt tất cả các mã tiềm ẩn không an toàn hoặc các thành phần khác trong cơ sở dữ liệu, bất kể Phiên bản Access mà bạn đã dùng để tạo cơ sở dữ liệu.

Cách Access cho phép bạn tin tưởng một cơ sở dữ liệu

Khi Access tắt nội dung, nó báo cho bạn biết về hành động này bằng cách hiển thị thanh thông báo.

Thanh Thông báo

Nếu bạn nhìn thấy thanh thông báo, bạn có thể chọn tin cậy nội dung bị vô hiệu hóa trong cơ sở dữ liệu. Nếu bạn quyết định tin cậy nội dung bị vô hiệu hóa, bạn có thể làm như vậy trong hai cách:

 • Dùng thanh thông báo    Bấm bật nội dung trên thanh thông báo. Khi bạn chọn tùy chọn này, bạn có thể cần lặp lại quy trình nếu cơ sở dữ liệu thay đổi. 

 • Tin tưởng hẳn một cơ sở dữ liệu    Đặt cơ sở dữ liệu vào một vị trí tin cậy — một thư mục trên ổ đĩa hoặc mạng mà bạn đánh dấu là đáng tin cậy. Khi bạn chọn tùy chọn này, bạn không còn nhìn thấy thanh thông báo, và bạn không bao giờ phải cho phép nội dung cơ sở dữ liệu như cơ sở dữ liệu vẫn nằm trong vị trí tin cậy.

Nếu bạn không muốn tin cậy cơ sở dữ liệu, bỏ qua hoặc đóng thanh thông báo. Khi bạn bỏ qua hoặc đóng thanh thông báo, bạn vẫn có thể xem dữ liệu trong cơ sở dữ liệu và sử dụng bất kỳ thành phần trong cơ sở dữ liệu Access đã không vô hiệu hóa.

Đầu trang

Những yếu tố cần cân nhắc khi quyết định tin tưởng một cơ sở dữ liệu

Trước khi bạn quyết định tin tưởng một cơ sở dữ liệu, bạn nên cân nhắc các yếu tố sau đây.

 • Chính sách bảo mật của riêng bạn    Bạn hoặc công ty của bạn có thể có một chính sách bảo mật trong vị trí xác định cách xử lý truy nhập các tệp cơ sở dữ liệu. Ví dụ, bạn có thể có sao lưu hệ rất mạnh mẽ tại chỗ và quyết định rằng bạn sẵn sàng để tin cậy hầu hết các tệp cơ sở dữ liệu, trừ khi bạn có một lý do cụ thể không. Ngược lại, bạn có thể không có một hệ thống tốt sao lưu, và do đó có thể cần rất thận trọng khi bạn quyết định tin tưởng một cơ sở dữ liệu.

 • Mục tiêu của bạn    Khi Access tắt nội dung trong một cơ sở dữ liệu mà bạn không có tin cậy, nó không chặn quyền truy nhập của bạn với dữ liệu trong cơ sở dữ liệu đó. Nếu bạn muốn xem lại dữ liệu trong cơ sở dữ liệu và không muốn thực hiện bất kỳ hành động nào có thể không an toàn, chẳng hạn như chạy một truy vấn hành động hoặc dùng các hành động macro nhất định, bạn không có tin tưởng cơ sở dữ liệu. Nếu bạn không chắc chắn liệu một hành động được xem là không an toàn, bạn có thể thử để thực hiện hành động trong chế độ tắt đã chặn nội dung cơ sở dữ liệu. Nếu hành động có khả năng không an toàn, nó sẽ bị chặn trong trường hợp này.

 • Cơ sở dữ liệu nguồn    Nếu bạn đã tạo cơ sở dữ liệu, hoặc nếu bạn biết rằng nó đến từ một nguồn tin cậy, bạn có thể quyết định tin cậy cơ sở dữ liệu. Nếu cơ sở dữ liệu đến từ một nguồn đáng tin cậy có thể, bạn có thể muốn rời khỏi cơ sở dữ liệu không được tin cậy cho đến khi bạn chắc chắn rằng nội dung của nó là an toàn.

 • Nội dung của tệp cơ sở dữ liệu    Nếu bạn không thể thực hiện một quyết định tin cậy dựa trên thông tin khác, bạn có thể xem xét triệt để kiểm tra nội dung cơ sở dữ liệu để xem nội dung không an toàn tiềm ẩn nào cơ sở dữ liệu có thể chứa. Sau khi bạn tiến hành hoàn thành kiểm tra và đảm bảo rằng nội dung là an toàn, bạn có thể quyết định tin cậy cơ sở dữ liệu.

 • Bảo mật của vị trí nơi lưu trữ cơ sở dữ liệu    Ngay cả khi bạn biết rằng nội dung của một tệp cơ sở dữ liệu được an toàn, nếu tệp được lưu trữ ở một vị trí mà không phải là hoàn toàn bảo mật, người có thể giới thiệu về nội dung không an toàn vào cơ sở dữ liệu. Bạn nên cẩn thận khi quyết định tin cậy tệp cơ sở dữ liệu được lưu trữ tại vị trí có thể không được bảo mật.

Đầu trang

Cách để tin tưởng một cơ sở dữ liệu

Sau khi bạn quyết định tin tưởng một cơ sở dữ liệu, bạn có thể chọn tin tưởng nó bằng cách dùng thanh thông báo hoặc đặt tệp cơ sở dữ liệu ở vị trí tin cậy.

Bật nội dung bằng cách dùng thanh thông báo

Thanh thông báo xuất hiện ngay bên dưới ruy-băng.

Thanh Thông báo

 • Trong thanh thông báo, bấm Bật nội dung.

Nếu bạn không nhìn thấy thanh thông báo nhưng nội dung đã bị vô hiệu hóa, hãy đảm bảo rằng đã bật thanh thông báo.

Bật thanh thông báo

 1. Bấm vào Tệp > Tùy chọn

 2. Trong ngăn bên trái của hộp thoại Tùy chọn Truy nhập, bấm Trung tâm Tin cậy.

 3. Trong ngăn bên phải, bên dưới Trung tâm Tin cậy Microsoft Office Access, bấm Thiết đặt Trung tâm Tin cậy.

 4. Trong ngăn bên trái của hộp thoại Trung tâm Tin cậy, bấm Thanh Thông báo.

 5. Trong ngăn bên phải, bấm hiện thanh thông báo trong tất cả các ứng dụng khi nội dung hiện hoạt, chẳng hạn như macro và điều khiển ActiveX bị chặn, sau đó bấm OK.

 6. Đóng và mở lại cơ sở dữ liệu để áp dụng thay đổi thiết đặt.

Khi thanh thông báo đã bật và hiển thị, bạn có thể dùng nó để cho phép nội dung.

Di chuyển một tệp cơ sở dữ liệu đến vị trí tin cậy

Để xác định một cơ sở dữ liệu đã cho là đáng tin cậy và sẽ được bật theo mặc định, hãy đảm bảo rằng tệp cơ sở dữ liệu được đặt ở vị trí tin cậy. Vị trí tin cậy là một thư mục hoặc đường dẫn tệp trên máy tính của bạn hoặc một vị trí trên mạng nội bộ của bạn từ đó, nó được xem là an toàn để chạy mã. Mặc định tin cậy vị trí bao gồm các mẫu, bổ trợ và khởi động thư mục. Bạn cũng có thể xác định vị trí tin cậy của riêng bạn.

Mẹo: Nếu bạn muốn tìm hiểu đường dẫn của cơ sở dữ liệu hiện tại, hãy bấm vào tab tệp để mở dạng xem Backstage. Đường dẫn đầy đủ của cơ sở dữ liệu hiện tại vị trí được liệt kê trên tab thông tin .

 • Mở thư mục tệp cơ sở dữ liệu có hiện, và sau đó sao chép tệp cơ sở dữ liệu vào vị trí tin cậy mà bạn muốn.

Xác định vị trí tin cậy

 1. Trên tab Tệp, bấm Tùy chọn

 2. Trong hộp thoại Tùy chọn Access , ở bên trái, bấm Trung tâm tin cậy.

 3. Ở bên phải, bên dưới Trung tâm tin cậy Microsoft Office Access, bấm Thiết đặt Trung tâm tin cậy.

 4. Trong ngăn bên trái của hộp thoại Trung tâm tin cậy , hãy bấm Vị trí tin cậy.

 5. Để thêm một vị trí mạng, trong ngăn bên phải, hãy chọn hộp kiểm Cho phép các vị trí tin cậy trên mạng của tôi .

 6. Bấm Thêm vị trí mới.

 7. Trong hộp thoại Vị trí tin cậy Microsoft Office , sử dụng một trong những cách sau đây:

  • Trong hộp đường dẫn , hãy nhập đường dẫn đầy đủ của vị trí mà bạn muốn thêm.

  • Bấm duyệt để duyệt đến vị trí.

 8. Để xác định thư mục con của mới tin cậy vị trí đáng tin cậy, hãy chọn hộp kiểm thư mục con của vị trí này được tin cậy cũng .

 9. Hoặc bạn có thể trong hộp mô tả , nhập mô tả cho vị trí tin cậy.

Đầu trang

Xem thêm

Bật hoặc tắt macro trong các tệp Office

Bật hoặc tắt các thiết đặt ActiveX trong các tệp Office

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×