Quyết định liệu có tin tưởng một cơ sở dữ liệu hay không

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Microsoft Office Access 2007 sử dụng một mô hình bảo mật mới đơn giản hơn so với phiên bản cũ hơn. Trong Access 2007, bạn chỉ rõ cho dù bạn tin tưởng một cơ sở dữ liệu, và tất cả các quyết định bảo mật khác được thực hiện cho bạn tự động, dựa trên quyết định tin cậy của bạn. Bài viết này chứa thông tin tổng quan về cách tưởng trong Access 2007, làm thế nào khác với bảo mật trong phiên bản cũ hơn, và những yếu tố nào bạn nên cân nhắc khi bạn quyết định tin tưởng một cơ sở dữ liệu.

Bài viết này không giải thích về việc sử dụng chữ ký điện tử trong quyết định tin cậy. Để biết thêm thông tin, hãy xem Hiển thị tin cậy bằng cách thêm chữ ký điện tử.

Trong bài viết này

Tổng quan

Những yếu tố cần cân nhắc khi quyết định liệu có tin tưởng một cơ sở dữ liệu hay không

Các cách để tin tưởng một cơ sở dữ liệu

Tổng quan

Nếu bạn sử dụng các tính năng bảo mật trong các phiên bản trước của Access, bạn phải thực hiện một chuỗi các lựa chọn khi bạn mở cơ sở dữ liệu. Ví dụ, bạn phải chọn giữa cấp độ bảo mật (thấp, Trung bình hoặc cao), và việc bạn muốn chạy mã không an toàn tiềm ẩn hay không. Bạn không còn cần thực hiện những loại ra quyết định khi bạn mở cơ sở dữ liệu trong Access 2007. Theo mặc định, Access 2007 sẽ tắt tất cả các mã tiềm ẩn không an toàn hoặc các thành phần khác trong cơ sở dữ liệu, bất kể Phiên bản Access mà bạn đã dùng để tạo cơ sở dữ liệu.

Khi Access tắt nội dung, nó sẽ thông báo cho bạn biết về hành động này bằng cách hiện Thanh Thông báo.

Thanh Thông báo

Nếu bạn nhìn thấy thanh thông báo, bạn có thể chọn tin cậy nội dung bị vô hiệu hóa trong cơ sở dữ liệu. Nếu bạn chọn tin cậy nội dung bị vô hiệu hóa, bạn có thể làm như vậy trong hai cách:

 • Tin cậy cơ sở dữ liệu chỉ dành cho phiên làm việc hiện tại (khi cơ sở dữ liệu đang mở)    Bấm tùy chọn trên thanh thông báo. Hộp thoại xuất hiện trong đó bạn có thể chọn tin cậy cơ sở dữ liệu. Khi bạn chọn tùy chọn này, bạn phải lặp lại quy trình mỗi lần bạn mở cơ sở dữ liệu.

 • Chọn tin tưởng hẳn một cơ sở dữ liệu    Đặt cơ sở dữ liệu ở một vị trí đáng tin cậy — một thư mục trên một ổ đĩa hoặc mạng mà bạn đánh dấu là đáng tin cậy. Khi bạn chọn tùy chọn này, bạn sẽ không nhìn thấy Thanh Thông báo nữa và bạn không phải bật nội dung cơ sở dữ liệu miễn là cơ sở dữ liệu đó vẫn nằm ở vị trí tin cậy.

Nếu bạn không muốn tin tưởng cơ sở dữ liệu, hãy bỏ qua hoặc đóng Thanh Thông báo. Khi bạn bỏ qua hoặc đóng Thanh Thông báo, bạn vẫn có thể xem dữ liệu trong cơ sở dữ liệu và sử dụng bất kỳ cấu phần nào trong cơ sở dữ liệu mà Access không tắt.

Đầu trang

Những yếu tố cần cân nhắc khi quyết định liệu có tin tưởng một cơ sở dữ liệu hay không

Trước khi bạn quyết định xem có tin tưởng một cơ sở dữ liệu hay không, bạn nên cân nhắc các yếu tố sau.

 • Chính sách bảo mật riêng của bạn    Bạn hoặc công ty của bạn có thể áp dụng chính sách bảo mật chỉ rõ cách xử lý các tệp cơ sở dữ liệu Access. Ví dụ, bạn có thể áp dụng một hệ thống sao lưu rất mạnh mẽ và quyết định sẽ tin tưởng hầu hết các tệp cơ sở dữ liệu, trừ khi bạn có lý do cụ thể để không làm như vậy. Ngược lại, bạn không có hệ thống sao lưu tốt và vì vậy cần phải thận trọng khi bạn quyết định liệu có tin tưởng một cơ sở dữ liệu hay không.

 • Mục tiêu của bạn    Khi Access tắt nội dung trong một cơ sở dữ liệu mà bạn không có tin cậy, nó không chặn quyền truy nhập của bạn với dữ liệu trong cơ sở dữ liệu đó. Nếu bạn muốn xem lại dữ liệu trong cơ sở dữ liệu và không muốn thực hiện bất kỳ hành động nào có thể không an toàn, chẳng hạn như chạy một truy vấn hành động hoặc dùng các hành động macro nhất định, bạn không cần để tin cậy cơ sở dữ liệu. Nếu bạn không chắc chắn liệu một hành động được xem là không an toàn, bạn có thể thử để thực hiện hành động trong chế độ tắt đã chặn nội dung cơ sở dữ liệu. Nếu hành động có khả năng không an toàn, nó sẽ bị chặn trong trường hợp này.

 • Cơ sở dữ liệu nguồn    Nếu bạn đã tạo cơ sở dữ liệu, hoặc nếu bạn biết rằng nó đến từ một nguồn tin cậy, bạn có thể quyết định tin cậy cơ sở dữ liệu. Nếu cơ sở dữ liệu đến từ một nguồn đáng tin cậy có thể, bạn có thể muốn rời khỏi cơ sở dữ liệu không được tin cậy cho đến khi bạn có thể chắc chắn rằng nội dung của nó là an toàn.

 • Nội dung của tệp cơ sở dữ liệu    Nếu bạn không thể quyết định tin cậy dựa trên những thông tin khác, bạn có thể cân nhắc kiểm tra thật kỹ nội dung cơ sở dữ liệu để xem cơ sở dữ liệu đó có chứa nội dung có khả năng không an toàn nào không. Sau khi bạn tiến hành kiểm tra tổng thể và chắc chắn rằng nội dung là an toàn, bạn có thể quyết định tin tưởng cơ sở dữ liệu.

 • Bảo mật của vị trí nơi lưu trữ cơ sở dữ liệu    Ngay cả khi bạn biết rằng nội dung của một tệp cơ sở dữ liệu được an toàn, nếu tệp được lưu trữ ở một vị trí mà không phải là hoàn toàn bảo mật, có thể rằng ai đó có thể giới thiệu về nội dung không an toàn vào cơ sở dữ liệu. Bạn nên cẩn thận khi quyết định tin cậy tệp cơ sở dữ liệu được lưu trữ tại vị trí có thể không được bảo mật.

Đầu trang

Các cách để tin tưởng một cơ sở dữ liệu

Sau khi bạn quyết định tin tưởng một cơ sở dữ liệu, bạn có thể chọn tin tưởng một lần — và bật nội dung cơ sở dữ liệu cho một phiên làm việc — hoặc bạn có thể tin cậy vĩnh đặt tệp cơ sở dữ liệu ở vị trí tin cậy.

Bật nội dung cơ sở dữ liệu cho một phiên làm việc

Để cho phép nội dung cơ sở dữ liệu cho một phiên làm việc, bạn hãy dùng thanh thông báo.

Thanh Thông báo

Thanh thông báo xuất hiện ngay bên dưới ruy-băng và là một phần của giao diện người dùng Fluent Microsoft Office.

Dùng thanh thông báo để cho phép nội dung

Nếu bạn không nhìn thấy thanh thông báo, nó có thể được ẩn hay bị vô hiệu hóa. Để sử dụng nó, trước tiên bạn phải hiển thị hoặc bật nó.

Hiện thanh thông báo

Nếu bạn nhìn thấy thanh thông báo, bạn có thể bỏ qua bước này.

 • Trên tab Công cụ cơ sở dữ liệu , trong nhóm Hiện/ẩn , hãy chọn hộp kiểm Thanh thông báo .

  Nếu hộp kiểm Thanh thông báo bị vô hiệu hóa, bạn có thể bật nó.

Bật Thanh Thông báo

Nếu hộp kiểm Thanh thông báo được bật, bạn có thể bỏ qua bước này.

 1. Bấm vào Microsoft Office Button Hình ảnh nút Office , rồi bấm Tuỳ chọn Access.

 2. Trong ngăn bên trái của hộp thoại Tùy chọn Truy nhập, bấm Trung tâm Tin cậy.

 3. Trong ngăn bên phải, bên dưới Trung tâm Tin cậy Microsoft Office Access, bấm Thiết đặt Trung tâm Tin cậy.

 4. Trong ngăn bên trái của hộp thoại Trung tâm Tin cậy, bấm Thanh Thông báo.

 5. Trong ngăn bên phải, bấm Hiện Thanh Thông báo trong tất cả các ứng dụng khi nội dung bị chặn rồi bấm OK.

 6. Đóng và mở lại cơ sở dữ liệu để áp dụng thiết đặt vừa thay đổi.

Khi đã bật và hiển thị Thanh Thông báo, bạn có thể dùng nó để bật nội dung.

Bật nội dung bằng cách dùng thanh thông báo
 1. Trong Thanh Thông báo, bấm vào Tùy chọn.

 2. Trong hộp thoại Tùy chọn Bảo mật Microsoft Office, bấm vào Bật nội dung này, rồi bấm vào OK.

Đầu trang

Bật một cơ sở dữ liệu theo mặc định

Để chọn cơ sở dữ liệu đã cho là đáng tin cậy và sẽ được bật theo mặc định, hãy đảm bảo rằng tệp cơ sở dữ liệu đó nằm ở một vị trí đáng tin cậy. Một vị trí đáng tin cậy là một thư mục hoặc một đường dẫn tệp trên máy tính của bạn hoặc một vị trí trên mạng intranet được coi là an toàn để chạy mã. Các vị trí đáng tin cậy mặc định bao gồm các thư mục Mẫu, Bổ trợ và Khởi động. Bạn cũng có thể chọn những vị trí đáng tin cậy của riêng bạn.

Mẹo: Nếu bạn muốn tìm hiểu đường dẫn của cơ sở dữ liệu hiện tại, bấm vào Microsoft Office Button, bấm quản lý, sau đó bấm Thuộc tính cơ sở dữ liệu. Đường dẫn đầy đủ của cơ sở dữ liệu hiện tại vị trí được liệt kê trên tab chung của hộp thoại Thuộc tính cơ sở dữ liệu .

Chuyển một tệp cơ sở dữ liệu vào vị trí đáng tin cậy

 • Mở thư mục hiện đang lưu tệp cơ sở dữ liệu đó rồi sau đó sao chép tệp cơ sở dữ liệu này vào một vị trí đáng tin cậy mà bạn muốn.

Chọn một vị trí đáng tin cậy

 1. Trong Thanh Thông báo, bấm vào Tùy chọn.

 2. Ở dưới cùng của hộp thoại Tùy chọn bảo mật của Microsoft Office , hãy bấm mở Trung tâm tin cậy.

 3. Trong ngăn bên trái của hộp thoại Trung tâm Tin cậy, bấm Vị trí đáng tin cậy.

 4. Để thêm một vị trí mạng, trong ngăn bên phải, hãy chọn hộp kiểm Cho phép các vị trí đáng tin cậy trên mạng của tôi.

 5. Bấm Thêm vị trí mới.

 6. Trong hộp thoại Vị trí tin cậy Microsoft Office , hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Trong hộp Đường dẫn, nhập đường dẫn đầy đủ của vị trí mà bạn muốn thêm vào.

  • Bấm Duyệt để duyệt đến vị trí đó.

 7. Để chỉ định rằng cũng tin tưởng các thư mục con của các vị trí đáng tin cậy mới, hãy chọn hộp kiểm Cũng tin tưởng các thư mục con của vị trí này.

 8. Trong hộp Mô tả, bạn có thể tùy ý nhập phần mô tả cho vị trí đáng tin cậy.

Đầu Trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×