Quan hệ trong Power View

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Khi tạo báo cáo Power View trên dữ liệu mà xuất phát từ các nguồn khác nhau, bạn cần để tạo mối quan hệ giữa dữ liệu nếu bạn muốn tạo báo cáo và tạo các trực quan hóa dựa trên tất cả dữ liệu. Bằng cách tạo mối quan hệ, bạn gia nhập dữ liệu cùng nhau trong một đơn vị gắn kết được gọi là mô hình dữ liệu.

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video. Hãy cài đặt Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player hoặc Internet Explorer 9.

Không có một vài cách để tạo mối quan hệ. Chủ đề này giải thích cách tạo chúng trong Power View. Để biết thêm thông tin về mối quan hệ trong chung:

Tạo quan hệ giữa hai bảng

Tạo Mô hình Dữ liệu trong Excel

Quan hệ và Mô hình Dữ liệu

Khi tạo quan hệ nghĩa là bạn đang xây dựng mô hình dữ liệu bằng cách nối kết dữ liệu từ các nguồn dữ liệu trước đó không liên quan. Để biết thêm thông tin về mô hình dữ liệu, hãy xem Tạo Mô hình Dữ liệu trong Excel.

Đầu Trang

Tạo quan hệ trong Power View

Quan hệ là một kết nối giữa hai bảng dữ liệu, dựa trên một cột trong mỗi bảng có dữ liệu tương tự hoặc giống hệt nhau. Chẳng hạn, bảng Thành phố Chủ nhà Olympic và Quốc gia Khu vực có thể liên quan với nhau vì cả hai bảng đều chứa một cột lưu trữ mã địa lý 3 chữ số.

 1. Từ tab Power View, > Quan hệ. Thao tác này sẽ mở cửa sổ Quản lý Quan hệ. Từ đây bạn có thể tạo quan hệ mới, sửa, hủy kích hoạt và xóa quan hệ hiện có

 2. Để tạo quan hệ mới, bấm Mới. Cửa sổ Tạo Quan hệ mở ra.

 3. Khi xác định một quan hệ nghĩa là bạn kết nối một cột nguồn trong bảng thứ nhất, đôi khi còn gọi là cột khóa ngoại, với một cột đích trong bảng thứ hai, đôi khi còn gọi là cột khóa chính.

  Lưu ý:  Các giá trị trong cột đích liên quan phải là duy nhất, nếu không Excel sẽ không tạo quan hệ.

 4. Chọn nguồn bảng. Ví dụ, môn.

 5. Chọn cột trong bảng đó vào dưới dạng nguồn hoặc khóa ngoại. Ví dụ, SportID.

 6. Chọn bảng Liên quan. Chẳng hạn như Thể thao.

 7. Chọn Cột Liên quan để đóng vai trò là đích hoặc khóa chính.

Đôi khi Excel điền trước vào trường này nếu có kết quả khớp tên cột chính xác. Chẳng hạn như SportID.

 1. Bấm OK.

Power View tạo mối quan hệ và thêm nó vào mô hình dữ liệu cơ bản. Bạn có thể tạo các trực quan hóa dựa trên dữ liệu trong cả hai bảng – trong ví dụ này, trong bảng môn và thể thao.

Quan hệ, cho dù bạn tạo chúng ở đâu, đều cho phép bạn thực hiện các việc như:

 • Kết hợp dữ liệu từ các bảng khác nhau và các nguồn dữ liệu khác nhau thành một phần trực quan hóa

 • Lọc, tô sáng, tổng hợp và cắt lát một hoặc nhiều phần trực quan hóa với các trường từ các bảng trước đó không liên quan

 • Khám phá ảnh hưởng của dữ liệu từ một bảng trước đó không liên quan đối với phần trực quan hóa của bạn.

Đầu Trang

Xem Thêm

Video về Power View và Power Pivot

Power View: Khám phá, trực quan hóa và trình bày dữ liệu của bạn

Hướng dẫn: Nhập Dữ liệu vào Excel và Tạo Mô hình Dữ liệu

Thuộc tính báo cáo PowerPivot cho Power View

PowerPivot: Phân tích dữ liệu và lập mô hình dữ liệu mạnh mẽ trong Excel

Đầu Trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×