Quản lý việc đồng bộ liên hệ Facebook trong tổ chức của bạn

Tính năng đồng bộ hóa liên hệ Facebook cho phép người dùng thiết lập kết nối giữa tài khoản Facebook của họ và tài khoản công ty hoặc trường học mà họ dùng cho Office 365 bằng cách dùng Outlook Web App. Sau khi họ thiết lập kết nối với Facebook, tất cả bạn bè trên Facebook của họ sẽ được liệt kê dưới dạng các liên hệ trong mục Mọi người trong Office 365. Sau đó, họ có thể tương tác với bạn bè trên Facebook giống như họ tương tác với các liên hệ khác.

Tính năng đồng bộ liên hệ Facebook được bật theo mặc định nếu tính năng này sẵn có trong vùng của bạn.

Mẹo: Là người quản trị, bạn có thể muốn bật tính năng đồng bộ liên hệ Facebook nếu tổ chức của bạn sử dụng Facebook cho mục đích kinh doanh, chẳng hạn như giao thiệp để tìm cơ hội kinh doanh và tiếp thị. Hãy tắt tính năng này nếu bạn không muốn người dùng tải xuống bạn bè trên Facebook của họ xuống thành các liên hệ trong Outlook Web App.

Lưu ý: Các tính năng này sẵn dùng cho tổ chức Office 365 của bạn được gói dịch vụ cho tài khoản của bạn xác định. Một số tính năng không sẵn có cho những hộp thư hoặc những tổ chức ở các vùng cụ thể.

Quản lý việc đồng bộ liên hệ Facebook

 1. Đi đến Quản trị > Thiết đặt dịch vụ > Email, lịch và liên hệ.

 2. Hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

 3. Bật Đồng bộ liên hệ Facebook để cho phép mọi người thiết lập kết nối với Facebook.

 4. Tắt Đồng bộ liên hệ Facebook để ngăn không cho mọi người thiết lập kết nối với Facebook.

  Cảnh báo: Nếu bạn tắt đồng bộ hóa liên hệ Facebook, hãy lưu ý những mục sau đây:

  • Bạn có thể cần tới hai tuần để loại bỏ tất cả các kết nối tới Facebook và để xóa các liên hệ Facebook khỏi tài khoản cơ quan hoặc trường học của người dùng của bạn.

  • Tất cả kết nối mà người dùng của bạn có thể đã thiết lập với Facebook bằng Outlook Web App sẽ bị loại bỏ. Ngoài ra, liên hệ của mỗi bạn bè trên Facebook của họ sẽ được xóa khỏi tài khoản cơ quan hoặc trường học của họ.

Tôi cần biết thêm gì nữa?

 • Thông tin cho mỗi người bạn trên Facebook được lưu dưới dạng bản ghi liên hệ chỉ đọc trong thư mục Facebook trong mục Mọi người. Thông tin được đồng bộ hóa giữa Facebook và Outlook Web App bao gồm tên, họ, tất cả các số điện thoại, địa chỉ email và địa chỉ thực. Các liên hệ trên Facebook sẽ được lưu trong hộp thư của người dùng và được lưu giữ theo thỏa thuận dịch vụ Office 365 .

 • Trong quá trình thiết lập kết nối giữa Outlook Web App và Facebook, các liên hệ trong thư mục liên hệ mặc định của người dùng được tải lên Facebook như là một phần của việc đồng bộ hóa một lần với Facebook. Facebook sử dụng thông tin liên hệ này như một phần gợi ý về bạn bè "Người mà bạn có thể biết" trên Facebook. Việc tải thông tin lên một lần cho phép Facebook bao gồm thông tin liên hệ cho cả bạn bè trên Facebook và liên hệ của Outlook Web App trong các ứng dụng Facebook mà bạn có thể chọn để sử dụng, ví dụ như các ứng dụng điện thoại di động.

 • Để biết thông tin về cách để người dùng có thể thiết lập kết nối với Facebook bằng cách sử dụng phiên bản Outlook trên máy tính, hãy xem Bật Trình kết nối Xã hội Outlook.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×