Quản lý trang có thẩm quyền

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Là người quản trị SharePoint Online, bạn có thể tác động đến các trang hoặc tài liệu cần xuất hiện ở đầu danh sách kết quả tìm kiếm của bạn bằng cách xác định các trang chất lượng cao, còn được gọi là các trang có thẩm quyền. Các trang có thẩm quyền được nối kết đến thông tin phù hợp nhất. Một ví dụ điển hình của trang có thẩm quyền có thể là trang chủ cho cổng thông tin công ty của bạn.

Nếu bạn có kiến thức cụ thể về một lĩnh vực, bạn có thể tác động đến mức độ quan trọng tương đối của các trang bằng cách thêm nhiều mức trang có thẩm quyền (mức thứ hai và mức thứ ba).

Theo cùng cách này, bạn cũng có thể thêm các trang không có thẩm quyền. Một ví dụ điển hình của trang không có thẩm quyền có thể là URL của trang web chứa thông tin lạc hậu.

Xác định các trang có thẩm quyền và không có thẩm quyền

 1. Đăng nhập vào Trung tâm Quản trị Office 365.

 2. Chọn Quản trị > SharePoint. Bây giờ thì bạn đang ở trung tâm quản trị SharePoint.

 3. Hãy chọn tìm kiếm.

 4. Trên trang quản trị tìm kiếm, chọn Quản lý Trang Có thẩm quyền.

 5. Trong phần Trang Web Có thẩm quyền, trong hộp Trang có thẩm quyền nhất, nhập URL của các trang có ý nghĩa quan trọng nhất. Phân cách các URL bằng dấu xuống dòng sao cho mỗi URL trên một dòng.

 6. Trong hộp Trang có thẩm quyền mức thứ hai, nhập URL của mọi trang có thể được coi là mức thứ hai.

 7. Trong hộp Trang có thẩm quyền mức thứ ba, nhập URL của mọi trang có thể được coi là mức thứ ba.

 8. Trong phần Trang Không có thẩm quyền, trong hộp Trang giáng cấp, nhập URL của mọi trang web mà bạn muốn được xếp hạng thấp hơn tất cả các trang web khác. Nhập một URL mỗi dòng.

  Mẹo: Tất cả các URL có tiền tố phù hợp với tiền tố URL trong hộp trang để giáng cấp bị giảm xuống. Ví dụ: Nhập http://archive/ giáng cấp thứ hạng của tất cả các URL bắt đầu với http://archive/.

 9. Bấm OK.

Đầu Trang

Kết quả được xếp hạng như thế nào

Tìm kiếm dùng danh sách các trang có thẩm quyền để tính toán xếp hạng kết quả. Xếp hạng tĩnh xác định mức độ quan trọng tương đối của một trang. Xếp hạng tĩnh được tính toán là số lần bấm chuột nhỏ nhất mà người dùng phải thực hiện để dẫn hướng từ trang có thẩm quyền đến tài liệu. Khi tài liệu càng gần trang có thẩm quyền nhất, xếp hạng tĩnh của trang càng cao.

Đầu Trang

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×