Quản lý từ điển tìm kiếm

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Tìm hiểu cách quản lý từ điển tìm kiếm. Bạn có thể dùng từ điển để bao gồm hoặc loại trừ các tên công ty được tách từ nội dung các tài liệu đã được lập chỉ mục của bạn, hoặc bạn có thể bao gồm hoặc loại trừ các từ để sửa lỗi chính tả của truy vấn.

Trong bài viết này

Quản lý việc tách tên công ty

Cho việc tách tên công ty để làm việc, tức là, cho một cái tên công ty được kéo từ nội dung của bạn và để nó được ánh xạ tới thuộc tính được quản lý các công ty, bạn phải đảm bảo rằng:

 • Thuộc tính được quản lý thiết đặt việc tách tên công ty được bật trên thuộc tính được quản lý mà bạn muốn trích xuất tên công ty từ. Thiết đặt này sẵn dùng cho các thuộc tính được quản lý tiêu đề, nội dungghi chú. Xem thêm quản lý lược đồ tìm kiếm trong SharePoint Online.

 • Tên công ty mà bạn muốn trích xuất nằm trong từ điển tên công ty prepopulated hoặc trong danh sách Bao gồm công ty .

Sau khi bạn đã thực hiện điều này, bạn có thể dùng thuộc tính được quản lý các công ty tạo bộ tinh chỉnh dựa trên tên công ty được trích xuất Tinh chỉnh Webphần, trên trang kết quả tìm kiếm.

Đầu trang

Bao gồm tên công ty

 1. Đăng nhập Trung tâm Quản trị Office 365 với tư cách là người quản trị tìm kiếm.

 2. Chọn quản trị > SharePoint. Bây giờ bạn đã trong Trung tâm quản trị SharePoint.

 3. Hãy chọn tìm kiếm.

 4. Chọn quản lý từ điển tìm kiếm. Bây giờ bạn đã nhập thuật ngữ lưu trữ.

 5. Trên các thiết đặt trang: công cụ quản lý kho thuật ngữ , hãy bấm vào mũi tên để bung rộng Tìm kiếm Dictionaries menu.

 6. Bấm Bao gồm công ty, bấm vào mũi tên, sau đó bấm Tạo thuật ngữ.

 7. Nhập tên công ty bạn muốn bao gồm trong hộp xuất hiện.

 8. Bấm vào bất kỳ chỗ nào trên trang để thêm thuật ngữ vào danh sách Bao gồm công ty .

Đầu trang

Loại trừ tên công ty

 1. Đăng nhập Trung tâm Quản trị Office 365 với tư cách là người quản trị tìm kiếm.

 2. Chọn quản trị > SharePoint. Bây giờ bạn đã trong Trung tâm quản trị SharePoint.

 3. Hãy chọn tìm kiếm.

 4. Chọn quản lý từ điển tìm kiếm. Bây giờ bạn đã nhập thuật ngữ lưu trữ.

 5. Trên trang Nguyên tắc phân loại kho thuật ngữ , hãy bấm vào mũi tên để bung rộng menu Từ điển tìm kiếm .

 6. Bấm vào Loại trừ công ty, hãy bấm vào mũi tên và sau đó bấm Tạo thuật ngữ.

 7. Nhập tên công ty bạn muốn loại trừ trong hộp xuất hiện.

 8. Bấm vào bất kỳ chỗ nào trên trang để thêm thuật ngữ vào danh sách Loại trừ công ty .

Đầu trang

Quản lý việc sửa lỗi chính tả của truy vấn

Nếu bạn hoặc một người dùng khác nhập một từ trong truy vấn tìm kiếm mà có vẻ như sai chính tả, trang kết quả sẽ giúp bạn bằng cách hiển thị sửa lỗi chính tả của truy vấn. Đây là những từ quan trọng trong tài liệu đã được lập chỉ mục của bạn. Tính năng này cũng được gọi là "Ý của bạn là?".

Ví dụ, nếu bạn nhập một truy vấn có chứa từ "ampitheater", việc sửa lỗi chính tả của truy vấn sẽ hiển thị "khán" nếu thuật ngữ này sẵn dùng ở nhiều vị trí trong tài liệu được lập chỉ mục của bạn. Bạn có thể thêm thuật ngữ chẳng hạn như chỉ ra danh sách Truy vấn chính tả bao gồm hoặc danh sách Truy vấn chính tả loại trừ ảnh hưởng đến cách bạn muốn sửa lỗi chính tả truy vấn được áp dụng hay không. Cần tối đa 10 phút cho bất kỳ thay đổi để Bao gồm chính tả của truy vấn hoặc danh sách Loại trừ chính tả của truy vấn có hiệu lực.

Đầu trang

Bao gồm thuật ngữ trong sửa lỗi chính tả của truy vấn

 1. Đăng nhập Trung tâm Quản trị Office 365 với tư cách là người quản trị tìm kiếm.

 2. Chọn quản trị > SharePoint. Bây giờ bạn đã trong Trung tâm quản trị SharePoint.

 3. Hãy chọn tìm kiếm.

 4. Chọn quản lý từ điển tìm kiếm. Bây giờ bạn đã nhập thuật ngữ lưu trữ.

 5. Trên các thiết đặt trang: công cụ quản lý kho thuật ngữ , hãy bấm vào mũi tên để bung rộng menu Từ điển tìm kiếm .

 6. Bấm Bao gồm chính tả của truy vấn, bấm vào mũi tên, sau đó bấm Tạo thuật ngữ.

 7. Nhập lỗi chính tả truy vấn mà bạn muốn bao gồm trong hộp xuất hiện.

 8. Bấm vào bất kỳ chỗ nào trên trang để thêm thuật ngữ để các truy vấn chính tả bao gồm.

Đầu trang

Loại trừ thuật ngữ ra khỏi sửa lỗi chính tả của truy vấn

 1. Đăng nhập Trung tâm Quản trị Office 365 với tư cách là người quản trị tìm kiếm.

 2. Chọn quản trị > SharePoint. Bây giờ bạn đã trong Trung tâm quản trị SharePoint.

 3. Hãy chọn tìm kiếm.

 4. Chọn quản lý từ điển tìm kiếm. Bây giờ bạn đã nhập thuật ngữ lưu trữ.

 5. Trên các thiết đặt trang: công cụ quản lý kho thuật ngữ , hãy bấm vào mũi tên để bung rộng Tìm kiếm Dictionaries menu.

 6. Bấm vào Loại trừ chính tả của truy vấn, bấm vào mũi tên và sau đó bấm Tạo thuật ngữ.

 7. Nhập lỗi chính tả truy vấn mà bạn muốn loại trừ trong hộp xuất hiện.

 8. Bấm vào bất kỳ chỗ nào trên trang để thêm thuật ngữ vào danh sách Loại trừ chính tả của truy vấn .

Đầu trang

Sửa thao tác sửa lỗi chính tả của truy vấn hoặc tên công ty

 1. Đăng nhập Trung tâm Quản trị Office 365 với tư cách là người quản trị tìm kiếm.

 2. Chọn quản trị > SharePoint. Bây giờ bạn đã trong Trung tâm quản trị SharePoint.

 3. Hãy chọn tìm kiếm.

 4. Chọn quản lý từ điển tìm kiếm. Bây giờ bạn đã nhập thuật ngữ lưu trữ.

 5. Trên các thiết đặt trang: công cụ quản lý kho thuật ngữ , hãy bấm vào mũi tên để bung rộng Tìm kiếm Dictionaries menu.

 6. Tùy thuộc vào từ điển nào thuật ngữ, bấm Loại trừ công ty, Bao gồm công ty, Loại trừ chính tả của truy vấn hoặc Bao gồm chính tả của truy vấn.

 7. Bấm đúp vào thuật ngữ bạn muốn sửa.

 8. Nhập tên mới cho thuật ngữ.

 9. Bấm vào vị trí bất kỳ trên trang để lưu thuật ngữ đã sửa.

Đầu trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×