Quản lý quy tắc truy vấn

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Là người quản trị SharePoint Online, bạn có thể cải thiện kết quả tìm kiếm bằng cách tạo và quản lý quy tắc truy vấn. Quy tắc truy vấn giúp chức năng tìm kiếm đáp ứng mục đích của người dùng.

Trong quy tắc truy vấn, bạn xác định các điều kiện và hành động liên kết. Khi truy vấn đáp ứng các điều kiện trong quy tắc truy vấn, hệ thống tìm kiếm thực hiện các hành động đã xác định trong quy tắc để cải thiện mức độ phù hợp của kết quả tìm kiếm. Bạn có thể có được điều này bằng cách thu hẹp hoặc thay đổi thứ tự hiển thị kết quả. Ví dụ, điều kiện của quy tắc truy vấn có thể là thuật ngữ trong truy vấn khớp với thuật ngữ cụ thể trong tập hợp thuật ngữ SharePoint, hoặc truy vấn được thực hiện thường xuyên trên một nguồn kết quả cụ thể trong hệ thống tìm kiếm, như video. Khi điều kiện của quy tắc truy vấn được thỏa mãn, hành động liên kết có thể là hiển thị một mục cụ thể ở đầu kết quả tìm kiếm. Giả sử bạn có trang nội bộ, ở đó tất cả các sự kiện của công ty được duy trì trong thư viện và bạn muốn quảng bá cho một hội thảo về cấp cứu. Để thực hiện việc này, bạn tạo quy tắc truy vấn đẩy hội thảo về cấp cứu đó lên đầu kết quả tìm kiếm khi ai đó tìm kiếm các từ "hội thảo" hoặc "sự kiện."

Bạn có thể cấu hình các quy tắc truy vấn cho một hoặc nhiều nguồn kết quả và bạn có thể xác định khoảng thời gian hoạt động của quy tắc truy vấn.

Xem thêm: Tìm hiểu về các quy tắc truy vấn

Bạn muốn làm gì?

Tạo quy tắc truy vấn

Tạo và hiển thị khối kết quả

Thay đổi kết quả tìm kiếm được xếp hạng bằng cách thay đổi truy vấn

Thực hiện quy tắc truy vấn không hoạt động trên một trang web

Xếp hạng các quy tắc truy vấn cho tuyển tập trang

Tạo quy tắc truy vấn

Bạn có thể tạo quy tắc truy vấn ở nhiều mức khác nhau: cho toàn bộ người thuê, cho tuyển tập trang hoặc cho trang. Khi bạn tạo quy tắc truy vấn ở mức người thuê, quy tắc truy vấn có thể được dùng trong tất cả các tuyển tập trang. Khi bạn tạo quy tắc truy vấn ở mức tuyển tập trang, quy tắc có thể được dùng trong tất cả các trang trong tuyển tập trang. Khi bạn tạo quy tắc truy vấn ở mức trang, quy tắc chỉ có thể được dùng trên trang đó.

 1. Vào trang Quản lý Quy tắc Truy vấn cho người thuê, cho tuyển tập trang hoặc cho trang:

  • Cho người thuê:

   1. Đăng nhập vào Trung tâm Quản trị Office 365.

   2. Chọn Quản trị > SharePoint. Bây giờ thì bạn đang ở trung tâm quản trị SharePoint.

   3. Bấm tìm kiếm, sau đó trên trang quản trị tìm kiếm, bấm Quản lý Quy tắc Truy vấn.

  • Cho tuyển tập trang:

   • Trong tuyển tập trang của bạn, vào Thiết đặt, bấm Thiết đặt trang, sau đó trong phần Quản trị Tuyển tập Trang, bấm Quy tắc Truy vấn Tìm kiếm.

  • Cho trang:

   • Trên trang của bạn, vào Thiết đặt, bấm Thiết đặt trang, sau đó tại phần Tìm kiếm, bấm Quy tắc Truy vấn.

 2. Trên trang Quản lý Quy tắc Truy vấn, trong danh sách Chọn Nguồn Kết quả, hãy chọn nguồn kết quả cho quy tắc truy vấn mới.

 3. Bấm Quy tắc Truy vấn Mới.

 4. Trên trang Thêm Quy tắc Truy vấn, trong phần Thông tin Chung, tại trường Tên quy tắc, hãy nhập tên cho quy tắc truy vấn.

 5. Bấm để bung rộng phần Ngữ cảnh.

 6. Trong phần Ngữ cảnh, hãy thực hiện một trong những bước sau đây:

  • Để áp dụng quy tắc truy vấn cho tất cả các nguồn kết quả, chọn Tất cả các nguồn.

  • Để áp dụng quy tắc truy vấn cho một hoặc nhiều nguồn kết quả cụ thể, chọn Một trong những nguồn này. Theo mặc định, nguồn kết quả bạn đã xác định lúc trước sẽ được chọn. Để thêm nguồn kết quả vào quy tắc truy vấn, bấm Thêm Nguồn, chọn nguồn kết quả trong hộp thoại, sau đó bấm Lưu.

 7. Để giới hạn quy tắc truy vấn cho các thể loại —ví dụ, quy tắc truy vấn chỉ kích hoạt khi một thuật ngữ từ tập hợp thuật ngữ dẫn hướng được quản lý của bạn được đưa vào quy tắc truy vấn, hãy thực hiện như sau:

  • Để giới hạn quy tắc truy vấn cho thể loại, bấm Thêm thể loại. Trong hộp thoại Nhập từ kho thuật ngữ, hãy chọn thuật ngữ mà khi bạn đưa thuật ngữ này vào truy vấn, sẽ khiến cho quy tắc truy vấn được kích hoạt, sau đó bấm Lưu.

  • Để giới hạn quy tắc truy vấn cho một phân khúc người dùng, hãy thực hiện như sau:

   1. Bấm Thêm Phân khúc Người dùng.

   2. Trong hộp thoại, trong trường Tiêu đề, nhập tên cho quy tắc này, sau đó bấm Thêm thuật ngữ phân khúc người dùng.

   3. Trong hộp thoại Nhập từ kho thuật ngữ, hãy chọn thuật ngữ đại diện cho phân khúc người dùng sẽ khiến cho quy tắc truy vấn được kích hoạt khi thuật ngữ xuất hiện trong truy vấn.

   4. Bấm Lưu.

 8. Trong phần Điều kiện Truy vấn, hãy thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Chọn một trong các điều kiện được liệt kê trong bảng sau.

  • Bấm Loại bỏ Điều kiện để cấu hình quy tắc truy vấn này được kích hoạt cho mọi truy vấn mà người dùng nhập ở mức tại đó bạn đang tạo quy tắc, sau đó thực hiện bước tiếp theo. Ví dụ, nếu bạn tạo quy tắc này cho tuyển tập trang, bấm Loại bỏ Điều kiện nếu bạn muốn quy tắc này được kích hoạt cho mọi truy vấn mà người dùng nhập bên trong bất kỳ hộp tìm kiếm nào trong tuyển tập trang này.

Điều kiện truy vấn

Mô tả

Cấu hình

Ví dụ

Truy vấn Khớp Chính xác với Từ khóa

Quy tắc truy vấn kích hoạt khi truy vấn khớp chính xác với từ hoặc cụm từ do bạn xác định.

Trong hộp văn bản Truy vấn khớp chính xác với một trong những cụm từ này, nhập một hoặc nhiều cụm từ được phân cách bằng dấu chấm phẩy.

Nhập "hình ảnh; ảnh" trong hộp. Quy tắc truy vấn sẽ kích hoạt khi người dùng nhập "hình ảnh" hoặc "ảnh" trong hộp tìm kiếm. Quy tắc sẽ không kích hoạt nếu người dùng nhập "hình" hoặc "hình đầy ánh nắng."

Truy vấn Chứa Thuật ngữ Hành động

Quy tắc truy vấn kích hoạt khi truy vấn chứa thuật ngữ cho một điều gì đó mà người dùng muốn thực hiện. Thuật ngữ đó phải ở đầu hoặc cuối truy vấn.

Nhập thuật ngữ hành động sẽ khiến cho quy tắc truy vấn kích hoạt bằng cách thực hiện một trong các thao tác sau:

 • Chọn Thuật ngữ hành động là một trong những cụm từ này và nhập một hoặc nhiều thuật ngữ.

 • Chọn Thuật ngữ hành động là mục nhập trong từ điển này, sau đó bấm Nhập từ kho thuật ngữ. Trong hộp thoại, chọn thuật ngữ từ tập hợp thuật ngữ, sau đó bấm Lưu.

Nhập từ "tải xuống" trong hộp Thuật ngữ hành động là một trong những cụm từ này. Khi người dùng nhập "tải xuống biểu dữ liệu Contoso Electronics" trong hộp tìm kiếm, có thể là người dùng không tìm kiếm tài liệu chứa các từ "tải xuống," "Contoso," "Electronics," và "biểu dữ liệu." Thay vì vậy, người dùng rất có thể muốn tải xuống biểu dữ liệu Contoso Electronics. Quy tắc truy vấn này kích hoạt và chỉ những từ "Contoso," "Electronics," và "biểu dữ liệu" được gửi đến chỉ mục tìm kiếm.

Truy vấn Khớp Chính xác với Từ điển

Quy tắc truy vấn kích hoạt khi truy vấn khớp chính xác với mục nhập của từ điển.

Từ danh sách Truy vấn khớp chính xác với mục nhập trong từ điển này, chọn từ điển. Để xác định một từ điển khác, hãy bấm Nhập từ kho thuật ngữ, chọn thuật ngữ từ tập hợp thuật ngữ trong hộp thoại, sau đó bấm Lưu.

Từ do người dùng nhập vào hộp tìm kiếm khớp hoàn toàn với mục nhập trong từ điển Tên Người đã được cấu hình sẵn.

Truy vấn Phổ biến Hơn trong Nguồn

Quy tắc truy vấn kích hoạt nếu người dùng thường xuyên gửi truy vấn này từ một nguồn khác mà bạn đã xác định.

Trong danh sách Truy vấn có nhiều khả năng được dùng trong nguồn này, chọn một nguồn kết quả.

Bạn đã chọn Kết quả Video Tại chỗ trong danh sách. Quy tắc truy vấn kích hoạt nếu người dùng nhập từ "đào tạo" trong hộp tìm kiếm và nếu từ đó đã được nhập vào thường xuyên trong hộp tìm kiếm trong phần Video.

Kiểu Kết quả Thường được Bấm

Quy tắc truy vấn kích hoạt nếu những người dùng khác thường bấm vào một kiểu kết quả cụ thể sau khi nhập cùng truy vấn này.

Trong danh sách Kết quả thường được bấm khớp với kiểu kết quả, chọn kiểu kết quả.

Bạn đã chọn Bài đăng MicroBlog trên SharePoint trong danh sách. Nếu người dùng thường xuyên bấm vào bài đăng microblog trong kết quả tìm kiếm, hãy cân nhắc việc cấu hình bài đăng microblog gần đây nhất là kết quả được tăng cấp đầu tiên và bài đăng microblog gần đây tiếp theo là kết quả được tăng cấp thứ hai (trong phần Hành động).

Khớp Văn bản Truy vấn Nâng cao

Bạn muốn dùng cụm từ hoặc mục nhập từ điển sẽ khiến cho quy tắc truy vấn kích hoạt, sau đó định nghĩa các điều kiện chi tiết hơn cho thời điểm quy vấn sẽ kích hoạt.

Nhập cụm từ hoặc thuật ngữ sẽ khiến cho quy tắc truy vấn kích hoạt bằng cách thực hiện một trong các thao tác sau:

 • Chọn Truy vấn chứa một trong các cụm từ này và nhập một hoặc nhiều cụm từ.

 • Chọn Truy vấn chứa mục nhập trong từ điển này, sau đó bấm Nhập từ kho thuật ngữ. Trong hộp thoại, chọn thuật ngữ từ tập hợp thuật ngữ, sau đó bấm Lưu.

Sau đó thêm nhiều điều kiện hơn bằng cách kiểm tra các tùy chọn trong danh sách.

Bạn đã chọn Truy vấn chứa một trong các cụm từ này, sau đó chọn Khớp với phần đầu của truy vấn, nhưng không cần toàn bộ truy vấn. Quy tắc truy vấn chỉ kích hoạt nếu cụm từ ở phần nằm ở phần đầu của truy vấn, chứ không kích hoạt nếu ở phần cuối.

Để thêm điều kiện, bấm Thêm Điều kiện Thay thế.

Lưu ý: Quy tắc kích hoạt khi bất kỳ điều kiện nào là đúng.

 1. Trong phần Hành động, xác định hành động sẽ thực hiện khi quy tắc truy vấn kích hoạt. Xác định một trong những hành động sau:

  • Để tăng cấp kết quả cụ thể sao cho chúng xuất hiện lên phía đầu kết quả tìm kiếm, hãy bấm Thêm Kết quả Tăng cấp (trong Sản phẩm SharePoint 2010, tính năng này được gọi là Lựa chọn Tốt nhất).

   1. Trong hộp thoại, hãy nhập tên mà bạn muốn gán cho kết quả tăng cấp này trong trường Tiêu đề.

   2. Trong trường URL, nhập URL của kết quả cần được tăng cấp. Chọn Hiển thị URL dưới dạng biểu ngữ thay vì dưới dạng siêu kết nối.

   3. Bấm Lưu.

    Bạn có thể thêm một vài kết quả tăng cấp cụ thể. Khi có nhiều hơn một kết quả tăng cấp, hãy xác định xếp hạng tương đối.

  • Để xếp hạng nhóm các kết quả tìm kiếm, hãy bấm Thêm Khối Kết quả. Để biết thêm thông tin, hãy xem phần Tạo và hiển thị khối kết quả ở ngay bên dưới.

  • Để thay đổi kết quả được xếp hạng tìm kiếm, hãy bấm thay đổi xếp hạng các kết quả bằng cách thay đổi truy vấn. Để biết thêm thông tin, hãy xem thay đổi xếp hạng kết quả tìm kiếm bằng cách thay đổi truy vấn xuống tốn hơn nữa.

 2. Để khiến cho quy tắc truy vấn hoạt động trong một khoảng thời gian cụ thể, hãy bấm Phát hành, sau đó xác định khoảng thời gian.

 3. Bấm Lưu.

Đầu trang

Tạo và hiển thị khối kết quả

Khối kết quả là một vài kết quả tìm kiếm được hiển thị thành một nhóm. Cũng như khi bạn thực hiện để tăng cấp một kết quả cụ thể, bạn có thể tăng cấp một khối kết quả khi điều kiện truy vấn đã xác định được áp dụng.

Khi bạn cấu hình điều kiện truy vấn cho khối kết quả, bạn dùng các biến truy vấn. Các biến truy vấn là chỗ dành sẵn cho các giá trị bạn vẫn chưa biết khi bạn xác định truy vấn. Tuy nhiên, khi truy vấn chạy, thông tin này sẵn có và hệ thống dùng thông tin này để gửi truy vấn đến chỉ mục. Ví dụ, {User.Name} đại diện cho tên hiển thị của người dùng đã nhập vào truy vấn. Một biến khác là {searchBoxQuery} đại diện cho truy vấn mà người dùng đã nhập vào hộp tìm kiếm. Khi bạn dùng Bộ dựng Truy vấn để cấu hình truy vấn, danh sách các truy vấn sẵn có được hiển thị. (Hãy xem bước 3 trong thủ tục ngay bên dưới.)

 1. Trong bước 9 của thủ tục Tạo quy tắc truy vấn, trên trang Thêm Quy tắc Truy vấn, trong phần Hành động, hãy bấm Thêm Khối Kết quả.

 2. Trong phần Tiêu đề Khối, trong trường Tiêu đề, hãy nhập tên của khối kết quả.

 3. Trong phần Truy vấn, hãy bấm Khởi động Bộ dựng Truy vấn để xác định truy vấn.

 4. Trong hộp thoại xây dựng truy vấn của bạn:

  • Trên tab CƠ BẢN, hãy chọn các tùy chọn để định nghĩa truy vấn cho khối kết quả:

Danh sách

Tùy chọn

Chọn truy vấn

Chọn nguồn kết quả để xác định cần tìm kiếm nội dung nào.

Bộ lọc từ khóa

Sử dụng bộ lọc từ khóa để thêm các biến truy vấn vào truy vấn của bạn. Hãy xem các biến truy vấn trong SharePoint Server 2013 cho một danh sách các biến truy vấn sẵn dùng.

Chọn các biến truy vấn đã định sẵn từ danh sách, sau đó thêm chúng vào truy vấn bằng cách bấm Thêm bộ lọc từ khóa.

Bộ lọc thuộc tính

Dùng bộ lọc thuộc tính để truy vấn nội dung của các thuộc tính được quản lý và được đặt là có thể truy vấn trong lược đồ tìm kiếm.

Chọn các thuộc tính được quản lý từ danh sách Bộ lọc thuộc tính. Bấm Thêm bộ lọc thuộc tính để thêm bộ lọc vào truy vấn.

Lưu ý: Thuộc tính được quản lý tùy chỉnh không được hiển thị trong danh sách bộ lọc thuộc tính . Để thêm một thuộc tính được quản lý tùy chỉnh vào truy vấn của bạn, trong hộp văn bản truy vấn , hãy nhập tên của bạn thuộc tính được quản lý tùy chỉnh theo sau là điều kiện truy vấn, ví dụ MyCustomColorProperty:Green

 • Trên tab SẮP XẾP, hãy xác định cách bạn muốn sắp xếp kết quả tìm kiếm trong khối kết quả của bạn.

  Trong phần Sắp xếp kết quả, trong danh sách Sắp xếp theo:

  • Để sắp xếp theo các thuộc tính được quản lý và được đặt là có thể sắp xếp trong lược đồ tìm kiếm, chọn một thuộc tính được quản lý từ danh sách, sau đó chọn Giảm dần hoặc Tăng dần. Để thêm nhiều mức sắp xếp hơn, hãy bấm Thêm mức sắp xếp.

  • Để sắp xếp theo xếp hạng về mức độ phù hợp, chọn Xếp hạng, sau đó:

   • Trong danh sách Mô hình Xếp hạng, hãy chọn mô hình xếp hạng được dùng để sắp xếp kết quả tìm kiếm (lựa chọn này là tùy chọn).

   • Trong phần Thứ tự động, để xác định nhiều xếp hạng hơn bằng cách thêm các quy tắc sẽ thay đổi thứ tự kết quả tìm kiếm khi các điều kiện nhất định được áp dụng, hãy bấm Thêm quy tắc thứ tự động, sau đó xác định các quy tắc điều kiện.

 • Trên tab KIỂM TRA, bạn có thể xem trước truy vấn sẽ được gửi đi.

Tùy chọn

Mô tả

Văn bản truy vấn:

Hiển thị truy vấn cuối cùng sẽ được Phần Web Tìm kiếm Nội dung chạy . Nội dung này được dựa trên mẫu truy vấn gốc nơi các giá trị hiện tại thay thế cho các biến động. Bạn có thể sẽ tạo đưa ra các thay đổi khác cho truy vấn như là một phần của quy tắc truy vấn.

Hiện thêm

Bấm để hiển thị thêm tùy chọn.

Mẫu truy vấn

Hiển thị nội dung của mẫu truy vấn được áp dụng cho truy vấn.

Biến mẫu truy vấn

Hiển thị các biến truy vấn được áp dụng cho truy vấn và giá trị của các biến được áp dụng cho trang hiện tại. Bạn có thể nhập các giá trị khác để kiểm tra tác động mà chúng sẽ tạo ra trên truy vấn. Bấm nút Kiểm thử Truy vấn để xem trước kết quả tìm kiếm.

 1. Bấm OK để đóng hộp thoại xây dựng truy vấn của bạn.

 2. Trong phần Truy vấn, trong danh sách Tìm kiếm Nguồn này, hãy chọn nguồn kết quả bạn muốn áp dụng khối kết quả vào.

 3. Trong danh sách thả xuống Mục, hãy chọn số lượng kết quả được hiển thị trong khối kết quả.

 4. Bấm để bung rộng phần Thiết đặt.

Khối kết quả chỉ hiển thị số kết quả tìm kiếm mà bạn đã xác định ở bước trước. Tuy nhiên bạn có thể thêm nối kết Hiện thêm ở cuối khối kết quả để hiển thị tất cả các kết quả tìm kiếm cho khối kết quả đó. Để thêm nối kết Hiện thêm, hãy chọn Nối kết "Thêm" chuyển đến URL sau, sau đó nhập URL. Bạn có thể dùng biến truy vấn trong URL này — ví dụ: http://www.<site>/search/results.aspx?k={subjectTerms}.

 1. Bấm OK.

Đầu trang

Thay đổi kết quả tìm kiếm đã xếp hạng bằng cách thay đổi truy vấn

Mô hình xếp hạng tính toán thứ tự xếp hạng của kết quả tìm kiếm. Bạn có thể thay đổi xếp hạng này bằng cách tăng cấp hoặc giáng cấp các mục bên trong kết quả tìm kiếm. Ví dụ, với truy vấn chứa "tải xuống hộp công cụ", bạn có thể tạo quy tắc truy vấn nhận ra từ "tải xuống" là một thuật ngữ hành động. Sau khi thực hiện việc này, bạn có thể thay đổi kết quả tìm kiếm được xếp hạng và việc này sẽ tăng cấp URL của trang tải xuống cụ thể trên mạng nội bộ của bạn. Bạn cũng có thể chủ động thay đổi thứ tự sắp xếp của kết quả tìm kiếm, dựa trên một vài biến như phần mở rộng tên tệp hoặc các từ khóa cụ thể. Khi bạn thay đổi kết quả tìm kiếm được xếp hạng bằng cách thay đổi truy vấn, bạn sẽ thấy kết quả của bạn được cắt bảo mật và có thể tinh chỉnh được. Ngoài ra, kết quả tìm kiếm không hiện lên nếu tài liệu không còn ở đó nữa.

 1. Trong bước 9 của thủ tục Tạo quy tắc truy vấn, trên trang Thêm Quy tắc Truy vấn, trong phần Hành động, hãy bấm Thay đổi kết quả được xếp hạng bằng cách thay đổi truy vấn.

 2. Trong hộp thoại xây dựng truy vấn của bạn:

  • Trên tab CƠ BẢN, hãy chọn các tùy chọn để thay đổi kết quả tìm kiếm được xếp hạng:

Danh sách

Tùy chọn

Chọn truy vấn

Chọn nguồn kết quả để xác định cần tìm kiếm nội dung nào.

Bộ lọc từ khóa

Sử dụng bộ lọc từ khóa để thêm các biến truy vấn vào truy vấn của bạn. Hãy xem các biến truy vấn trong SharePoint Server 2013 cho một danh sách các biến truy vấn sẵn dùng.

Chọn các biến truy vấn đã định sẵn từ danh sách, sau đó thêm chúng vào truy vấn bằng cách bấm Thêm bộ lọc từ khóa.

Bộ lọc thuộc tính

Dùng bộ lọc thuộc tính để truy vấn nội dung của các thuộc tính được quản lý và được đặt là có thể truy vấn trong lược đồ tìm kiếm.

Chọn các thuộc tính được quản lý từ danh sách thả xuống Bộ lọc thuộc tính. Bấm Thêm bộ lọc thuộc tính để thêm bộ lọc vào truy vấn.

 • Trên tab SẮP XẾP, hãy xác định cách bạn muốn sắp xếp kết quả tìm kiếm của mình:
  Trong danh sách thả xuống Sắp xếp theo:

  • Để sắp xếp theo các thuộc tính được quản lý và được đặt là có thể sắp xếp trong lược đồ tìm kiếm, chọn một thuộc tính được quản lý từ danh sách, sau đó chọn Giảm dần hoặc Tăng dần. Để thêm nhiều mức sắp xếp hơn, hãy bấm Thêm mức sắp xếp.

  • Để sắp xếp theo xếp hạng về mức độ phù hợp, chọn Xếp hạng, sau đó:

   • Trong danh sách Mô hình Xếp hạng, hãy chọn mô hình xếp hạng được dùng để sắp xếp kết quả tìm kiếm (lựa chọn này là tùy chọn).

   • Trong phần Thứ tự động, để xác định xếp hạng bổ sung bằng cách thêm các quy tắc sẽ thay đổi thứ tự kết quả tìm kiếm khi các điều kiện nhất định được áp dụng, hãy bấm Thêm quy tắc thứ tự động, sau đó xác định các quy tắc điều kiện.

 • Trên tab KIỂM TRA, bạn có thể xem trước truy vấn sẽ được gửi đi.

Tùy chọn

Mô tả

Văn bản truy vấn:

Hiển thị truy vấn cuối cùng sẽ được Phần Web Tìm kiếm Nội dung chạy . Nội dung này được dựa trên mẫu truy vấn gốc nơi các giá trị hiện tại thay thế cho các biến động. Bạn có thể sẽ tạo đưa ra các thay đổi khác cho truy vấn như là một phần của quy tắc truy vấn.

Hiện thêm

Bấm để hiển thị thêm thông tin.

Mẫu truy vấn

Hiển thị nội dung của mẫu truy vấn được áp dụng cho truy vấn.

Biến mẫu truy vấn

Hiển thị các biến truy vấn được áp dụng cho truy vấn và giá trị của các biến được áp dụng cho trang hiện tại. Bạn có thể nhập các giá trị khác để kiểm tra tác động mà chúng sẽ tạo ra trên truy vấn. Bấm nút Kiểm thử Truy vấn để xem trước kết quả tìm kiếm.

 1. Bấm OK để đóng hộp thoại Xây dựng truy vấn của bạn .

 2. Bấm Lưu.

Đầu trang

Đổi quy tắc truy vấn thành không hoạt động trên một trang

Các tuyển tập trang và các trang thừa kế các quy tắc truy vấn được tạo ở mức người thuê. Tương tự như vậy, các trang trong tuyển tập trang thừa kế các quy tắc truy vấn được tạo ở mức tuyển tập trang. Nếu bạn không muốn áp dụng quy tắc truy vấn cho trang thừa kế quy tắc này, bạn có thể đặt quy tắc truy vấn này thành không hoạt động cho trang đó.

 1. Trên trang của bạn, trong menu Thiết đặt, hãy bấm Thiết đặt Trang.

 2. Trên trang Thiết đặt Trang, trong phần Tìm kiếm, hãy bấm Quy tắc Truy vấn.

 3. Trên trang Quản lý Quy tắc Truy vấn, trên menu Chọn Nguồn Kết quả, hãy chọn nguồn kết quả chứa quy tắc truy vấn bạn muốn đặt là không hoạt động.

 4. Trong cột Tên, trỏ đến quy tắc truy vấn bạn muốn đặt là không hoạt động rồi bấm vào mũi tên xuất hiện, sau đó bấm Đặt là Không hoạt động.

Đầu trang

Xếp hạng các quy tắc truy vấn cho tuyển tập trang

Khi có nhiều quy tắc truy vấn hoạt động cho người thuê, tuyển tập trang hoặc trang, nhiều quy tắc có thể kích hoạt cho truy vấn được thực hiện ở mức đó. Theo mặc định, các quy tắc không kích hoạt theo thứ tự cho trước. Tuy nhiên, nếu bạn muốn điều khiển thứ tự kích hoạt các quy tắc, bạn có thể thêm các quy tắc truy vấn mà bạn tạo ra cho nhóm truy vấn. Để thực hiện việc này, bạn chọn các quy tắc để thêm vào nhóm, sau đó xác định thứ tự theo đó các quy tắc trong nhóm này sẽ kích hoạt khi chúng được kích hoạt. Bạn cũng có thể ngăn không cho các quy tắc truy vấn có xếp hạng thấp nhất trong nhóm được kích hoạt ngay cả khi chúng được kích hoạt.

 1. Trong tuyển tập trang, trên menu Thiết đặt, hãy bấm Thiết đặt Trang.

 2. Trên trang Thiết đặt Trang, trong phần Quản trị Tuyển tập Trang, hãy bấm Quy tắc Truy vấn Tìm kiếm.

 3. Trên trang Quản lý Quy tắc Truy vấn, trên menu Chọn Nguồn Kết quả, hãy chọn nguồn kết quả chứa các quy tắc truy vấn bạn muốn nhóm lại.

 4. Với từng quy tắc truy vấn mà bạn đã tạo ra và muốn thêm vào nhóm, hãy trỏ vào quy tắc và chọn hộp kiểm đó.

  Lưu ý: Các quy tắc truy vấn bạn đã tạo ra cho tuyển tập trang này được liệt kê trong phần Được xác định cho tuyển tập trang này.

 5. Bấm Thứ tự các Quy tắc đã Chọn.

 6. Trong hộp thoại Thứ tự các Quy tắc đã Chọn, thực hiện một trong các bước sau, sau đó bấm OK:

  • Chọn Chuyển các quy tắc đến nhóm mới có tên này, sau đó nhập tên cho nhóm.

  • Chọn Chuyển các quy tắc đến nhóm hiện có và chọn nhóm trong danh sách.

 7. Trên trang Quản lý Quy tắc Truy vấn:

  1. Để thay đổi thứ tự sẽ kích hoạt quy tắc trong nhóm nếu quy tắc được kích hoạt, hãy thay đổi thứ tự đánh số của quy tắc.

  2. Để ngăn không cho các quy tắc có xếp hạng thấp nhất trong nhóm được kích hoạt, hãy chuyển đến hàng cho quy tắc truy vấn của nhóm cần được kích hoạt cuối cùng, sau đó trong cột Hành động, trong danh sách Tiếp tục/Dừng, hãy chọn Dừng.

Đầu trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×