Quản lý quyền riêng tư của tài liệu

Quản lý quyền riêng tư của tài liệu

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Theo mặc định, thư viện OneDrive của bạn thường được bảo vệ để người ngoài không xem được. Chỉ mình bạn có thể truy nhập tài liệu cá nhân và tệp đa phương tiện mà bạn lưu trữ trong đó, trừ khi bạn chia sẻ rõ ràng một thư mục tài liệu hay một tài liệu riêng lẻ với người khác trong tổ chức của bạn để xem lại hoặc cùng sửa.

Lưu ý:  Các tính năng và quyền truy nhập thư viện của bạn có thể khác so với những gì được mô tả trong bài viết này, tùy thuộc vào các tùy chỉnh của tổ chức bạn.

Tính năng bảo mật cài sẵn cho tài liệu cá nhân

Tất cả các tài liệu và tệp trong thư viện OneDrive for Business mức cao nhất trên site cá nhân của bạn được bảo vệ từ dạng xem công cộng theo mặc định, làm cho nó một vị trí apt cho việc lưu trữ tài liệu mật của tài liệu hoặc Thư nháp ban đầu mà bạn muốn lưu, ví dụ. Chỉ, bạn có thể xem nội dung này, ngoại trừ những tài liệu mà bạn một cách rõ ràng cho biết rằng bạn muốn chia sẻ.

Thông thường là thư mục chia sẻ với mọi người được cung cấp cho tài liệu mà bạn muốn chia sẻ với mọi người trong tổ chức của bạn. Quyền trên thư mục này thường được đặt để có thể xem.

Đầu trang

Thay đổi quyền chia sẻ cho tài liệu

Bạn có thể thay đổi quyền của người chia sẻ thư mục hoặc tài liệu ngay trong thư viện tài liệu. Các tài liệu có thể thừa kế quyền từ thư mục chứa chúng và bạn cũng có thể thay đổi các thiết đặt đó từ thư viện.

Lưu ý: Các thay đổi đối với thư mục sẽ áp dụng cho tất cả tài liệu trong thư mục đó, trừ khi bạn chọn một tài liệu và đặt riêng các quyền khác cho những người mà bạn đã chia sẻ tài liệu đó với họ.

Lưu ý:  Các tính năng và quyền truy nhập thư viện của bạn có thể khác so với những gì được mô tả trong bài viết này, tùy thuộc vào các tùy chỉnh của tổ chức bạn.

Để thay đổi quyền cho một người đang chia sẻ thư mục tài liệu hoặc một tài liệu riêng lẻ:

  1. Từ thư viện OneDrive for Business , trong cột chia sẻ cho thư mục hoặc tài liệu, hãy bấm chia sẻ với mọi người một số Biểu tượng chia sẻ với người khác . Trang chi tiết xuất hiện cùng với tùy chọn chia sẻ.

  2. Đối với mỗi người mà bạn muốn thay đổi quyền của họ, hãy bấm vào mũi tên xuống ở bên phải tên người đó, rồi bấm Có thể sửa, Có thể xem hoặc Ngừng chia sẻ. Để cấp cho ai đó quyền chia sẻ tài liệu đó hoặc thư mục tài liệu, hãy bấm vào MỜI MỌI NGƯỜI, đặt quyền cho họ và bấm CHIA SẺ.

  3. Nếu bạn muốn thay đổi thiết đặt tính kế thừa mà nhờ đó tài liệu có thể thừa kế quyền từ thư mục mẹ, hãy bấm vào NÂNG CAO và dùng các tùy chọn trong ruy-băng để đặt lại tính kế thừa.

  4. Hãy bấm vào Lưu các thay đổi.

Để biết thêm thông tin về thiết đặt quyền chia sẻ tài liệu, hãy xem chia sẻ các mục trong thư viện.

Đầu trang

Chia sẻ tài liệu với người khác trong tổ chức của bạn

Thư viện OneDrive for Business cá nhân của bạn cho phép bạn chia sẻ thư mục hoặc tài liệu với người khác để tham khảo của họ hoặc cho đồng chỉnh sửa. Để chia sẻ thư mục tài liệu hoặc một tài liệu đơn với nhiều người, bạn có thể bấm được chia sẻ với một số biểu tượng mọi người ( Biểu tượng chia sẻ với người khác ) và mời mọi người để chia sẻ tài liệu để xem và sửa. Hoặc bạn có thể bấm vào dấu chấm lửng (…) ở bên phải của một tài liệu hoặc thư mục trong thư viện của bạn, sau đó nhập tên của người mà bạn muốn chia sẻ với mục cần xem hoặc sửa.

Đầu trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×