Quản lý Nguồn cấp RSS

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Thực sự cung ứng đơn giản (RSS) là một cách để bạn thực hiện tin tức, blog và nội dung khác trên một trang Web khả dụng với người đăng ký.

Bạn muốn làm gì?

Tổng quan

Tổng quan

Người sở hữu trang có thể quản lý RSS hỗ trợ cho các thao tác sau:

 • Tuyển tập site

 • Site mức cao nhất và site con

 • Ứng dụng web

 •  Danh sách

Hỗ trợ RSS được bật trong Trung tâm quản trị ở mức ứng dụng Web. Khi bật ở cấp độ này, bộ phận hỗ trợ RSS cũng được bật theo mặc định ở cấp tuyển tập trang, nhưng một chủ sở hữu của trang mức cao nhất có thể tắt RSS hỗ trợ ở cấp tuyển tập trang. Tất cả các trang mới được tạo trong một tuyển tập trang RSS bật cũng được hỗ trợ RSS.

Danh sách của trang con mà bạn tạo ra có bật RSS theo mặc định hay không phụ thuộc vàọ lựa chọn của bạn khi bạn bật hoặc tắt RSS trên trang, trang con hoặc không gian làm việc.

Đầu trang

Quản lý nguồn cấp RSS cho một tuyển tập trang

Khi bộ phận hỗ trợ RSS được bật trong Trung tâm quản trị, nó sẽ tự động được bật theo mặc định ở cấp tuyển tập trang. Tuy nhiên, người sở hữu trang mức cao nhất có thể chọn để tắt hoặc bật lại RSS hỗ trợ ở cấp tuyển tập trang.

Trước khi bắt đầu quy trình này, hãy đảm bảo bạn đang ở trang mức cao nhất của tuyển tập trang.

 1. Bấm menu Hành động Site Menu Hành động Site và sau đó bấm Thiết đặt trang.

 2. Trên trang Thiết đặt Trang, dưới mục Quản trị Trang, bấm RSS.

  Lưu ý: Nối kết RSS không xuất hiện trên trang thiết đặt trang nếu hỗ trợ RSS không được bật trong Trung tâm quản trị.

 3. Trên trang RSS, trong phần Tuyển tập trang RSS , hãy chọn hoặc xóa hộp kiểm nguồn cấp RSS cho phép trong tuyển tập trang này .

  Lưu ý: Phần Tuyển tập Trang RSS chỉ sẵn có nếu bạn là người quản trị của tuyển tập trang và bạn đang ở trang mức cao nhất.

 4. Trong phần Bật RSS, hãy chọn hoặc xóa hộp kiểm Cho phép nguồn cấp RSS trong trang này.

 5. Trong hộp bản quyền , hãy nhập văn bản của thông báo quyền mà bạn muốn xuất hiện trong nguồn cấp RSS. Tùy thuộc vào kiểu RSS đọc mà bạn dùng để xem nguồn cấp RSS, bản quyền có thể hoặc có thể không xuất hiện ở dưới cùng của nguồn cấp RSS.

 6. Trong hộp quản lý trình soạn thảo , hãy nhập tên của trình soạn thảo quản lý đối với nội dung RSS. Tên của trình soạn thảo quản lý xuất hiện ở dưới cùng của nguồn cấp RSS.

 7. Trong hộp quản trị web , nhập tên của quản trị web cho nội dung RSS. Tên của quản trị web xuất hiện ở dưới cùng của nguồn cấp RSS.

 8. Trong hộp Thời gian cho Tới Trực tiếp (phút), nhập vào số phút mà người dùng sẽ đợi để kiểm tra cập nhật cho một nguồn cấp RSS. Số phút xuất hiện ở dưới cùng nguồn cấp RSS.

 9. Bấm OK.

Đầu trang

Quản lý nguồn cấp RSS cho một danh sách hoặc thư viện

Khi bộ phận hỗ trợ RSS được bật trong Trung tâm quản trị và ở cấp tuyển tập trang, bạn có thể quản lý bộ phận hỗ trợ RSS cho một danh sách hoặc thư viện trên site của bạn.

Lưu ý: Tên tab hoặc nút mà bạn bấm vào trong thủ tục này thay đổi khác nhau, tùy thuộc vào kiểu danh sách hoặc thư viện bạn muốn dùng để tạo nguồn cấp RSS cho. Ví dụ, để có danh sách lịch, nó là tab lịchThiết đặt lịch. Chúng tôi dùng thư viện làm ví dụ đơn giản.

 1. Trong danh sách hoặc thư viện mà bạn muốn quản lý RSS nguồn cấp dữ liệu, hãy bấm vào tab danh sách hoặc Thư viện trên ruy-băng.

 2. Trong nhóm thiết đặt , hãy bấm vào nút Thiết đặt thư viện .

 3. Trên trang thiết đặt thư viện, bên dưới thông tin liên lạc, bấm thiết đặt RSS.

  Lưu ý: Nối kết thiết đặt RSS không sẵn dùng nếu bộ phận hỗ trợ RSS không được bật trong Trung tâm quản trị và ở cấp tuyển tập trang.

 4. Trong phần Danh sách RSS, hãy chọn xem bạn muốn bật hay tắt RSS cho danh sách.

 5. Trong phần Thông tin Kênh RSS, hãy chọn xem bạn có muốn rút ngắn các trường nhiều dòng xuống còn 256 ký tự hay không. Bạn có thể nhập tiêu đề, mô tả và URL ảnh cho các thành phần kênh của nguồn cấp RSS.

 6. Trong phần Cột, bạn có thể hiện hoặc ẩn cột trong mô tả RSS bằng cách chọn các hộp kiểm thích hợp. Bên cạnh tên cột, hãy nhập vào số thứ tự cột của bạn trong dạng xem.

  Lưu ý: Nếu trong nguồn cấp có một cột, giá trị cột riêng lẻ sẽ xuất hiện trong thân mục trong nguồn cấp. Nếu trong nguồn cấp có hơn một cột, thân mục sẽ bao gồm tên và giá trị của mỗi cột.

 7. Trong phần Giới hạn Mục, bạn có thể giới hạn số mục và ngày có trong nguồn cấp RSS.

 8. Bấm OK.

Đầu trang

Cấu hình các nguồn cấp RSS để xem danh sách hay thư viện

Khi bộ phận hỗ trợ RSS được bật trong Trung tâm quản trị và ở cấp tuyển tập trang, bạn có thể quản lý RSS hỗ trợ để xem danh sách hoặc thư viện.

In the Item Limit section, if you select Limit the total number of items returned to the specified amount, an additional property tag <treatAs>list</treatAs> is added to the RSS feed. This tag indicates that RSS readers will treat the feed as a list whose entire contents are present in the feed, rather than as a feed that includes only recently added or changed items. For more information about RSS list extensions, see the XML Developer Center on MSDN.

Quan trọng: Trong dạng xem công cộng, người dùng sẽ không thể nhìn thấy Dạng xem sửa trang để người sở hữu trang sẽ hiển thị nối kết với nguồn cấp RSS. Đây là quan trọng trong trường hợp mà chủ sở hữu trang tạo dạng xem rõ ràng cho RSS.

 1. Trong danh sách hoặc thư viện mà bạn muốn đăng ký, hãy bấm vào tab Thư viện hoặc danh sách trên ruy-băng.

  Lưu ý:  Tên của tab này khác nhau, tùy thuộc vào loại danh sách hoặc thư viện bạn muốn tạo cảnh báo. Ví dụ, đối với danh sách lịch, đó sẽ là tab Lịch.

 2. Mở dạng xem mà bạn muốn đăng ký bằng cách chọn dạng xem từ danh sách thả xuống trong nhóm quản lý dạng xem trên ruy-băng.

  Mẹo: Nếu trình duyệt web của bạn cho phép bạn đăng ký với một dạng xem, một nút thanh công cụ RSS có thể được kích hoạt vào thời điểm này. Nếu vậy, bạn có thể bấm vào nó để đăng ký trực tiếp với dạng xem. Nếu tính năng này không có sẵn, khi đó bạn có thể làm theo các bước trong phần còn lại của quy trình này.

 3. Bấm Đổi Dạng xem để mở dạng xem để sửa.

  Lưu ý: Nếu sửa đổi dạng xem này không xuất hiện trên menu dạng xem , bạn không có quyền chỉnh sửa dạng xem và do đó bạn không thể sử dụng phương pháp này để đăng ký nguồn cấp RSS của dạng xem.

 4. Trong phần tên , hãy bấm nút RSS Hình ảnh RSS để xem nguồn cấp trang gói đăng ký cho dạng xem này RSS.

 5. Sao chép URL cho trang gói đăng ký cho dạng xem nguồn cấp RSS. Bạn có thể đăng rồi URL này trên site của bạn sao cho những người đóng góp vào site của bạn có thể xem và đăng ký nguồn cấp RSS.

Đầu trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×