Quản lý các giấy phép ứng dụng

Quản lý các giấy phép ứng dụng

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Nếu bạn cần gán giấy phép của một ứng dụng cho những người dùng cụ thể, mua thêm giấy phép cho một ứng dụng, thêm một trình quản lý giấy phép hoặc loại bỏ hay thu hồi giấy phép ứng dụng, bạn có thể làm tất cả những điều đó tại trang Quản lý Giấy phép Ứng dụng.

Bạn phải là một Người quản lý Giấy phép được chỉ định cho một giấy phép ứng dụng hoặc một người quản trị (người quản trị của SharePoint Online hoặc người quản trị của cụm máy chủ) để quản lý giấy phép cho các ứng dụng.

Lưu ý: Office và SharePoint App Stores là các dịch vụ tùy chọn được vận hành bởi Microsoft Corporation hoặc chi nhánh của Microsoft từ bất kỳ trụ sở nào của Microsoft trên toàn cầu. Các ứng dụng có sẵn trong Store được cung cấp bởi nhiều nhà xuất bản ứng dụng khác nhau, và tuân theo điều khoản và điều kiện cũng như điều khoản về quyền riêng tư của nhà xuất bản ứng dụng. Việc bạn sử dụng bất kỳ ứng dụng nào sẽ có thể dẫn đến việc dữ liệu của bạn sẽ được truyền đi, lưu trữ hoặc được xử lý ở bất kỳ quốc gia nào mà có trụ sở của nhà xuất bản ứgn dụng, các chi nhanh của họ hoặc các nhà cung cấp dịch vụ. Tính sẵn sàng của các ứng dụng cụ thể và phương thức thanh toán tùy thuộc vào khu vực và dịch vụ của bạn. Bạn có thể xem lại điền khoản và điều kiện cũng như điều khoản về quyền riêng tư của nhà xuất bản ứng dụng trước khi tải về và sử dụng những ứng dụng như thế.

 1. Đi tới thiết đặt Nút Thiết đặt Office 365 > Thêm ứng dụng.

 2. Trên phần dẫn hướng phía bên trái, hãy bấm Quản lý Giấy phép.

 3. Bấm vào ứng dụng mà bạn muốn quản lý thông tin giấy phép của ứng dụng đó. Hoặc tìm kiếm để thấy ứng dụng bạn muốn.

 4. Trên trang Quản lý Giấy phép cho Ứng dụng, hãy thực hiện bất cứ điều nào sau đây:

Để thực hiện điều này:

Thực hiện điều này

Gán các giấy phép cho người dùng cụ thể trên trang

 • Bấm gán giấy phép, nhập tên của những người bạn muốn thêm vào và sau đó bấm Thêm Người dùng.

Mua thêm giấy phép

 • Bấm muavà sau đó làm theo các bước để đăng nhập bằng tài khoản Microsoft của bạn để mua giấy phép bổ sung.

Thêm vào một Người quản lý Giấy phép

 • Bấm thêm người quản lý, nhập tên của những người bạn muốn thêm vào và sau đó bấm Thêm Người quản lý bên dưới hộp văn bản.

Phục hồi một giấy phép

Khi bạn khôi phục một giấy phép, về cơ bản bạn nhận lại giấy phép đó từ SharePoint Store. Bạn có thể cần làm điều này nếu giấy phép của bạn không đồng bộ hóa với Office.com hoặc nếu bạn di chuyển giấy phép này sang một triển khai mới (ví dụ, trong tình huống phục hồi sau sự cố).

 1. Phía dưới phần Xem hàng mua, hãy bấm vào mũi tên cạnh Hành động rồi sau đó bấm Khôi phục giấy phép.

 2. Trong trang Chi tiết của một ứng dụng trong SharePoint Store, hãy bấm Hành động Khác rồi sau đó bấm Khôi phục giấy phép một lần nữa.

 3. Khi được nhắc, hãy đăng nhập bằng tài khoản Microsoft.

Loại bỏ một giấy phép

 • Phía dưới phần Xem hàng mua, hãy bấm vào mũi tên cạnh Hành động rồi sau đó bấm Loại bỏ giấy phép này.

Các tác vụ liên quan

Mua ứng dụng từ SharePoint Store

Thêm ứng dụng

Loại bỏ ứng dụng khỏi một site

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×