Quản trị yammer khái niệm quan trọng

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Chào mừng đến Yammer mạng của bạn! Chúng tôi đang siêu vui bạn đang ở đây. Sử dụng Yammer sắp để thay đổi cách công ty của bạn sẽ được công việc hoàn thành (nếu nó chưa đã!), và bạn, là người quản trị, sẽ là một phần lớn của việc bạn giúp đồng nghiệp của bạn trở nên cảm thấy thoải mái với cách Yammer hoạt động.

Tài nguyên tốt nhất của bạn, và trang bạn cần thêm vào yêu thích của bạn là Yammer - trợ giúp quản trị: bạn sẽ tìm thấy nối kết cho tất cả mọi thứ bạn cần làm để lập kế hoạch của bạn để triển khai, cấu hình và tùy chỉnh Yammer, quản lý người dùng và nhóm, quản lý bảo mật và tuân thủ, và xây dựng cộng đồng và sự tham gia.

Bài viết này mô tả các khái niệm quan trọng bạn cần biết và quyết định quan trọng bạn cần thực hiện trước khi bạn mở Yammer dành cho doanh nghiệp.

Lập kế hoạch

 1. Để bắt đầu lên kế hoạch, trong Yammer - trợ giúp quản trị, hãy tìm hiểu các tài nguyên trong phần lập kế hoạch để triển khai của bạn . Bạn sẽ tìm thấy hướng dẫn và mẫu để giúp bạn chuẩn bị chiến lược cách sử dụng Yammer hiệu quả nhất trong tổ chức của bạn, xây dựng một câu lệnh tầm nhìn Yammer, xác định doanh nghiệp kết quả bạn muốn, xác định liên quan chính và xây dựng khởi động một kế hoạch.

 2. Lập kế hoạch sẽ giúp người quản trị Yammer cho tổ chức của bạn. Không có một số loại của người quản trị:

  • Người quản trị Verified có hầu hết các quyền, và trách nhiệm đối với các quyết định tranh tổng quan về cách sử dụng Yammer trong công ty của bạn. Họ có thể quản lý nhiệm vụ liên quan đến bảo mật, cũng như cấu hình và tùy chỉnh Yammer và quản lý người dùng và nhóm.

  • Người quản trị mạng có thể cấu hình và tùy chỉnh Yammer và quản lý người dùng và nhóm.

  • Nhóm người quản trị có thể cấu hình và tùy chỉnh của nhóm và quản lý các hoạt động hàng ngày cho nhóm của họ.

  Để biết thông tin về cách làm người quản trị và danh sách đầy đủ của ai có thể làm gì, hãy xem quản lý Yammer người quản trị.

 3. Thiết lập mạng Yammer của bạn để khớp với mục tiêu tổ chức của bạn:

  • Cấu hìnhtùy chỉnh mạng của bạn. Thiết lập chính sách sử dụng để giữ cuộc hội thoại thích hợp và hữu ích.

   Xem lại tính năng bảo mật và tuân thủ và xác định duy trì dữ liệu của bạn và xuất các gói.

  • Đảm bảo rằng tên miền của bạn được thiết lập trong Office 365 theo cách bạn muốn. Theo mặc định, Yammer mạng nội bộ của bạn có thể truy nhập chỉ bằng nhân viên có địa chỉ email khớp với tên miền đã xác nhận trong Office 365.

   Nếu tất cả các tên miền của bạn được xác thực trong Office 365, bạn đặt đã hoàn thành. Để biết thêm thông tin, hãy xem quản lý Yammer domains qua vòng đời của họ trong Office 365.

   Nếu công ty của bạn có doanh nghiệp đơn vị với tên miền khác nhau, Yammer có thể giúp bạn gia nhập vào mạng tổng hợp. Bạn cũng có thể tạo mạng bên ngoài cho mỗi đơn vị doanh nghiệp, hoặc dạng số mạng bên ngoài cho tất cả nhân viên để truy nhập. Cân nhắc các tùy chọn và phối hoặc tạo mạng, hãy xem nhiều Yammer nettworks hợp nhất.

 4. Khám phá các tùy chọn cho việc quản lý định danh người dùng:

  • Tìm hiểu cách người dùng được quản lý từ Office 365, bao gồm cách người dùng hồ sơ dữ liệu từ Office 365 sử dụng trong Yammer. Nếu bạn có người dùng Yammer người không có trong Office 365, bạn có thể quản lý chúng từ bên trong Yammer. Hãy xem Thêm, chặn, hoặc loại bỏ người dùng Yammer. Bạn cũng có thể quyết định nên thực thi các căn cước Office 365 dành cho người dùng Yammer.

  • Quyết định xem bạn sẽ sử dụng Yammer để cộng tác với những người bên ngoài tổ chức của bạn.

   Mạng nội bộ, còn được gọi là một nhà mạng, là một không gian cộng tác riêng tư và bảo mật nơi công ty nhân viên có thể kết nối với đồng nghiệp của họ. Chỉ nhân viên với các địa chỉ email công ty đã xác nhận có thể gia nhập vào mạng gia đình và truy nhập nội dung và người dùng của nó. Người dùng từ một nhà mạng không thể xem nội dung hoặc tương tác với người dùng từ mạng khác, trừ khi chúng được liên kết với cả hai tổ chức. Thư đăng trong nhà mạng của bạn do công ty bạn sở hữu và không thể chia sẻ ra bên ngoài không có quyền. Lưu ý rằng người quản trị có thể mời người dùng bên ngoài tư cách là khách vào mạng nội bộ, như được mô tả trong FAQ nhắn tin bên ngoài (Yammer).

   Một mạng bên ngoài là một phần mở rộng riêng biệt của nhà mạng của bạn, nhưng bao gồm mời người dùng từ bên ngoài tổ chức của bạn. Nó là một không gian cộng tác riêng tư và bảo mật cho công ty của bạn tham gia với đối tác bên ngoài, chẳng hạn như khách hàng, nhà cung cấp hoặc nhà đầu tư. Trong khi mạng bên ngoài có thể phù hợp với người dùng với tên miền khác nhau email, truy nhập được chỉ thư mời. Thêm thông tin về cách thiết lập và sử dụng mạng bên ngoài có thể tìm thấy trong tạo và quản lý một mạng bên ngoài trong Yammer.

 5. Khám phá các tùy chọn cho các nhóm và thiết lập các nhóm mà bạn cần:

  • Để thiết lập nhóm công cộng hoặc riêng tư, hãy xem tạo một nhóm trong Yammer. Mặc dù bất kỳ trên Yammer có thể tạo nhóm, nó thường là hữu ích cho người quản trị để thiết lập nhóm dành cho mỗi bộ phận bằng cách dùng một nhóm nhất quán đặt tên cho chiến lược, chẳng hạn như doanh số đội, nhóm tiếp thị, v.v..

  • Nếu bạn muốn sử dụng nhóm có thể sử dụng dịch vụ Office 365, chẳng hạn như SharePoint Online, OneNote và trình lập kế hoạch, được gọi là kết nối Office 365 nhóm, bạn cần phải thực thi các căn cước Office 365 dành cho người dùng Yammer.

  • Thiết lập nhóm bao gồm người dùng bên ngoài, được gọi là nhóm bên ngoài.

  • Quyết định xem bạn muốn dùng động nhóm để ghi tư cách thành viên hiện tại khi mọi người thay đổi vai trò trong công ty của bạn.

 6. Mọi người là cốt lõi của mạng xã hội doanh nghiệp, vì vậy mời nhóm của bạn để bắt đầu trên Yammer thông qua Trung tâm quản trị Yammer .

  Người dùng trong gói Office 365 bao gồm Yammer tự động nhận giấy phép sử dụng Yammer Enterprise, nhưng chúng sẽ không tự động được thêm vào Yammer mạng của bạn. Cách đơn giản nhất để đảm bảo rằng người dùng Office 365 của bạn trên Yammer là bằng cách dùng Trung tâm quản trị Yammer để thêm chúng. Để biết thêm thông tin, hãy xem Thêm, chặn, hoặc loại bỏ người dùng Yammer.

 7. Tìm hiểu về các tùy chọn thiết bị di động, và nếu cần tạo một chính sách cho điện thoại di động Yammer sử dụng. Ví dụ, bạn có thể yêu cầu người dùng đó có mật khẩu hoặc khóa khác trên điện thoại của họ để sử dụng Yammer trên điện thoại của họ. Bạn có thể giám sát việc sử dụng thiết bị thông qua Trung tâm quản trị Yammer, và quản lý thiết bị Yammer bằng cách sử dụng Microsoft Intune.

 8. Hãy nghĩ đến cách bạn muốn tích hợp Yammer với các ứng dụng khác, bao gồm SharePoint, Skype for Business.

 9. Xác định cách tổ chức của bạn sẽ đào tạo và hỗ trợ người dùng Yammer. Tùy chọn hỗ trợ người dùng cuối có trợ giúp trực tuyến và đào tạo và cộng đồng trực tuyến. Hãy xem Trợ giúp Yammer Căn giữa. Cân nhắc việc tạo một nhóm Yammer 101 - cộng đồng tuỳ cục bộ của riêng bạn.

  Đối với quản trị bộ phận hỗ trợ tùy chọn, nếu bạn cần thêm trợ giúp hơn Yammer - trợ giúp quản trị cung cấp, bạn có thể liên hệ bộ phận hỗ trợ cho các sản phẩm doanh nghiệp - trợ giúp quản trị.

  Kiểm tra bảng điều khiển trạng thái dịch vụ Office 365 để xem thời gian thực trạng thái dịch vụ Yammer.

 10. Yammer luôn thay đổi. Để luôn được Cập Nhật trên những gì đang xảy ra, thường xuyên xem lại Lộ trình Office 365.

 11. Tìm hiểu thêm.

Câu hỏi thường gặp

Hỏi: điều gì là yêu cầu trình duyệt và hệ thống cho Yammer không

A: yêu cầu hệ thống yammer được nhất quán với tham Office 365. Xem danh sách các trình duyệt được hỗ trợ trong yêu cầu hệ thống Office 365.

Quan trọng: Internet Explorer 10 hỗ trợ đã kết thúc ngày 1 tháng 3, 2018. Để biết thêm thông tin, hãy xem Yammer vòng đời hỗ trợ thông tin cho Internet Explorer 8, Internet Explorer 9, và Internet Explorer 10.

Di động và yêu cầu trên máy tính

 • iOS 9 trở lên

 • Android v4.4 và cao hơn

 • Windows 7 SP1 trở lên

 • MAC OS 10.10 trở lên

 • Điện thoại chạy Windows 10

Hỏi: tôi có một mạng Yammer mà một số người dùng có giấy phép Office 365 và một số người dùng không?

A: nó tùy thuộc vào việc bạn cấu hình mạng Yammer của bạn để bắt buộc căn cước Office 365.

 • Nếu bạn chọn tùy chọn để bắt buộc căn cước Office 365, tất cả người dùng phải có một giấy phép Yammer thông qua Office 365. Để biết thêm thông tin, hãy xem bắt buộc Office 365 căn cước cho người dùng Yammer.

 • Nếu bạn chọn để bắt buộc căn cước Office 365, người dùng trên cùng một tên miền email dưới dạng Yammer mạng của bạn nhưng không có giấy phép Office 365 có thể gia nhập vào mạng bằng cách tạo một tài khoản Yammer tại www.yammer.com.

  Có một số khác biệt trong cách bạn quản lý những người dùng: hồ sơ của họ sẽ không thể tự động điền vào, và bạn không thể chặn người này bằng cách loại bỏ giấy phép Yammer của họ. Những người dùng có thể trở thành người quản trị, tạo nhóm và dùng các tính năng Yammer Enterprise tất cả. Nếu chúng được thực hiện những người quản trị, họ có thể đến Trung tâm quản trị Yammer bằng cách bấm vào biểu tượng thiết đặt trong Yammer, chọn Quản trị mạng.

Hỏi: các hạn chế của Yammer (số lượng người dùng, mạng, tài liệu, lưu trữ, truy nhập và v.v.) là điều gì?

A: Yammer được thiết kế dưới dạng một SaaS, nhiều đối tượng thuê môi trường với tỉ lệ ghi nhớ. Giới hạn chỉ là kích cỡ tệp. Một tệp riêng lẻ không lớn hơn 5 GB trong Yammer Enterprise or100 MB trong Yammer Basic.) Cả hai phiên bản hỗ trợ người dùng không giới hạn, tệp không giới hạn, mạng bên ngoài không giới hạn và loại không giới hạn tài liệu.

Hỏi: tệp kiểu có thể được tải lên Yammer?

Đáp: theo mặc định, không có không có giới hạn đối với các kiểu tệp mà có thể được tải lên. Người quản trị mạng Yammer Enterprise có thể đi đến thiết đặt > Quản trị mạng > cấu hình để thay đổi này. Người quản trị mạng Yammer có thể hạn chế tải tệp lên và cho phép chỉ ảnh và video tệp kiểu yammer. Trong trường hợp mạng cho phép chỉ ảnh và các kiểu tệp video, chúng ta hãy của chúng tôi nỗ lực tốt nhất để bắt buộc hạn chế này bằng cách kiểm tra phần mở rộng tệp và một số các tệp siêu dữ liệu, nhưng không đảm bảo rằng người dùng không thể bỏ qua giới hạn này.

Hỏi: tại sao tôi nhìn thấy các tính năng khác nhau, màu hoặc bố trí khác nhau hơn đồng nghiệp của tôi?

A: như là một phần của phương pháp Yammer phát triển, chúng tôi A / B kiểm tra tất cả khía cạnh khác của Yammer và sử dụng dữ liệu để chọn thiết kế tốt hơn. Kiểm tra được thực hiện trên một tập con của người dùng qua mạng tất cả, để thay đổi không xảy ra ở các mức mạng cho đến khi họ đang kiểm tra và khởi chạy.

Hỏi: điều gì là lộ trình cho Yammer không?

A: Yammer nhanh chóng bản phát hành và lặp phát triển phương pháp nghĩa là gì thay đổi là hằng số. Các mục hiện đang được phát triển và giai đoạn của phát triển và kiểm tra sẵn dùng ở đây: Lộ trình Office 365.

Xem Thêm

Yammer - trợ giúp quản trị

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×