Quản lý, xem hoặc xóa bỏ cảnh báo SharePoint

Quản lý, xem hoặc xóa bỏ cảnh báo SharePoint

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Cảnh báo có thông báo về các thay đổi đối với nội dung trên một trang web mà bạn nhận được dưới dạng thông điệp email hoặc tin nhắn văn bản vào điện thoại di động của bạn, tùy thuộc vào cách cấu hình trang web của bạn. Bạn có thể dùng thông tin người dùng trang hoặc quản lý cảnh báo trên trang web này để xem và hủy bỏ cảnh báo của bạn và thay đổi các thiết đặt cho cảnh báo của bạn. Nếu bạn có quyền để quản lý trang, bạn cũng có thể xem và hủy bỏ cảnh báo cho người khác bằng cách dùng trang người dùng cảnh báo.

Bài viết này tập trung vào làm thế nào để quản lý hoặc xóa bỏ cảnh báo cho chính bạn và cho những người khác nếu bạn là người quản trị site.

Cập Nhật tháng 3 13, 2017.

Xem và hủy bỏ cảnh báo cho tôi trên SharePoint Online

 1. Trong danh sách hoặc thư viện nơi bạn đã thiết lập cảnh báo, bấm vào dấu chấm lửng (), sau đó bấm Quản lý cảnh báo của tôi .

 2. Trong cảnh báo của tôi trên trang web này, hãy chọn hộp kiểm bên cạnh cảnh báo bạn muốn xóa.

 3. Bấm Xóa bỏ cảnh báo đã chọn , sau đó bấm OK.

Xem hoặc hủy bỏ cảnh báo cho người khác trên SharePoint Online

 1. Bấm thiết đặt Nút Thiết đặt SharePoint 2016 trên thanh tiêu đề. , sau đó bấm Thiết đặt trang.

 2. Bên dưới Quản trị trang, bấm cảnh báo người dùng.

  Trang quản trị trang người dùng thiết đặt cảnh báo nối kết
 3. Bấm Hiển thị cảnh báo cho để chọn người dùng, sau đó bấm Cập Nhật.

 4. Chọn hộp kiểm bên cạnh cảnh báo bạn muốn xóa, sau đó bấm Xóa bỏ cảnh báo đã chọn.

 5. Bấm OK.

Đầu trang

Xem và hủy bỏ cảnh báo cho tôi trên SharePoint 2016, 2013 hay 2010

 1. Trong danh sách hoặc thư viện nơi bạn đã thiết lập cảnh báo, hãy bấm vào tab danh sách hoặc Thư viện .

 2. Bấm cảnh báo tôi, sau đó bấm Quản lý cảnh báo của tôi.

 3. Trong cảnh báo của tôi trên trang web này, hãy chọn hộp kiểm bên cạnh cảnh báo bạn muốn xóa.

 4. Bấm Xóa bỏ cảnh báo đã chọn , sau đó bấm OK.

Xem hoặc hủy bỏ cảnh báo cho người khác trên SharePoint 2016, 2013 hay 2010

 1. Bấm thiết đặt Nút Thiết đặt SharePoint 2016 trên thanh tiêu đề. hoặc Hành động Site Ảnh nút , sau đó bấm Thiết đặt trang.

 2. Bên dưới Quản trị trang, bấm cảnh báo người dùng.

 3. Bấm Hiển thị cảnh báo cho để chọn người dùng, sau đó bấm Cập Nhật.

 4. Chọn hộp kiểm bên cạnh cảnh báo bạn muốn xóa, sau đó bấm Xóa bỏ cảnh báo đã chọn.

 5. Bấm OK.

Đầu trang

Xem hoặc hủy bỏ cảnh báo cho tôi trên SharePoint 2007

Lưu ý: Tùy thuộc vào cách trang web và máy chủ của bạn được thiết lập, thông báo cảnh báo email của bạn có thể chứa các nối kết đến thiết đặt cho cảnh báo. Bạn có thể bấm vào nối kết này để mở thiết đặt thông báo, thay cho việc để duyệt cho các thiết đặt thông báo trên trang.

 1. Ở phía trên cùng của trang, bấm vào tên người dùng chào mừng Ảnh menu , sau đó bấm Thiết đặt của tôi.

 2. Bấm cảnh báo của tôi.

 3. Chọn hộp kiểm cạnh cảnh báo hoặc cảnh báo bạn muốn hủy bỏ.

 4. Bấm xóa bỏ cảnh báo đã chọn.

 5. Khi bạn được nhắc để xác nhận xóa, hãy bấm OK, nếu bạn chắc chắn rằng bạn muốn hủy bỏ cảnh báo đã chọn.

Xem hoặc hủy bỏ cảnh báo cho người khác trên SharePoint 2007

Để hủy bỏ cảnh báo cho người khác, bạn phải có quyền để quản lý thiết đặt trang.

 1. . Trên Hành động trang menu Ảnh nút , bấm Thiết đặt trang, sau đó bấm Sửa đổi các thiết đặt trang tất cả

  Lưu ý: Trên site mà menu Hành động trang được tùy chỉnh, trỏ tới Thiết đặt trang, sau đó bấm Thiết đặt mà bạn muốn xem.

 2. Bên dưới Quản trị trang, bấm cảnh báo người dùng.

 3. Trong danh sách cạnh Hiển thị cảnh báo cho, hãy chọn người có cảnh báo bạn muốn hủy bỏ.

 4. Bấm nút Cập Nhật .

 5. Chọn hộp kiểm cạnh cảnh báo hoặc cảnh báo bạn muốn hủy bỏ.

 6. Bấm xóa bỏ cảnh báo đã chọn.

 7. Khi bạn được nhắc để xác nhận xóa, hãy bấm OK, nếu bạn chắc chắn rằng bạn muốn hủy bỏ cảnh báo đã chọn.

Đầu trang

Bỏ đăng ký nguồn cấp RSS

Bạn có thể hủy bỏ gói đăng ký nguồn cấp RSS cho một danh sách SharePoint, thư viện, hoặc dạng xem bằng cách làm theo các hướng dẫn trong bộ đọc RSS, chương trình email, hoặc trình duyệt. Để biết thêm thông tin, hãy xem trợ giúp trong bộ đọc hoặc chương trình.

Chúng tôi luôn lắng nghe!

Bài viết này được hữu ích không? Nếu vậy, vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này. Cho chúng tôi biết điều gì đã được gây nhầm lẫn hay bị thiếu. Vui lòng bao gồm phiên bản của SharePoint, Hệ điều hành và trình duyệt mà bạn đang dùng. Chúng tôi sẽ sử dụng phản hồi của bạn để kiểm tra lại các sự kiện, thêm thông tin và cập nhật các bài viết này.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×