Quản lý trung tâm tìm kiếm trong SharePoint Online

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Trung tâm tìm kiếm là nơi người dùng nhập truy vấn tìm kiếm và xem kết quả tìm kiếm. Trong SharePoint Online, một site Trung tâm tìm kiếm tự động sẵn dùng ở /search/ < host_name >. Bạn sẽ có một trang chủ mặc định tìm kiếm và một trang kết quả tìm kiếm mặc định. Ngoài ra, không có một số trang được gọi là tìm kiếm dọc. Tìm kiếm dọc được tùy chỉnh cho tìm kiếm nội dung cụ thể, chẳng hạn như mọi người, hội thoại và video. Tìm kiếm dọc Hiển thị kết quả tìm kiếm được lọc và định dạng cho kiểu nội dung cụ thể hoặc lớp học.

Trung tâm tìm kiếm trang

Trang này nằm trong thư viện trang , và có chứa phần Web được xác định trước mà bạn có thể tùy chỉnh để cải thiện trải nghiệm tìm kiếm của người dùng cuối.

Trang

Mô tả

default.aspx

Trang chủ của Trung tâm tìm kiếm và trang nơi người dùng nhập truy vấn của họ.

results.aspx

Mặc định trang tìm kiếm kết quả cho Trung tâm tìm kiếm. Cũng có trang kết quả tìm kiếm cho tất cả mọi thứ tìm kiếm dọc. Khi người dùng nhập truy vấn trong hộp tìm kiếm trên SharePoint site, Trang này sẽ hiển thị kết quả tìm kiếm của họ.

peopleresults.aspx

Trang kết quả tìm kiếm cho mọi người tìm kiếm dọc.

conversationresults.aspx

Trang kết quả tìm kiếm cho dọc tìm hội thoại .

videoresults.aspx

Trang kết quả tìm kiếm cho tìm kiếm video dọc.

Advanced.aspx

Tìm trang nơi người dùng có thể áp dụng một số hạn chế để cụm từ tìm kiếm của họ — ví dụ, họ có thể giới hạn tìm kiếm đối với một cụm từ chính xác.

Người quản trị SharePoint Online, bạn cũng có thể tạo các trang của riêng bạn và thêm chúng vào Trung tâm tìm kiếm như tìm kiếm dọc.

Về phần Web sử dụng trên trang Trung tâm tìm kiếm

Các trang Trung tâm tìm kiếm chứa phần Web được xác định trước sau đây: phần Web hộp tìm kiếm, phần Web kết quả tìm kiếm, phần Web dẫn hướng tìm kiếm và phần Web tinh chỉnh.

Theo mặc định, các phần Web trên trang kết quả tìm kiếm được thiết lập giống nhau. Sự khác biệt chỉ đó có phải là truy vấn trong Kết quả tìm kiếmphần Web được chuyển hướng đến nguồn kết quả khác nhau cho mỗi trang dọc tìm kiếm. Ví dụ, dành cho trang mọi người tìm kiếm dọc, truy vấn trong phần Web Kết quả tìm kiếm được giới hạn Kết quả người cục bộnguồn kết quả. Đối với video tìm kiếm trang theo chiều dọc, truy vấn trong phần Web Kết quả tìm kiếmCục bộ Video kết quả. giới hạn

Để biết thông tin về cách tùy chỉnh phần Web Trung tâm tìm kiếm, hãy xem các bài viết sau đây:

Đầu trang

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×