Quản lý thiết đặt trang web SharePoint của bạn

Quản lý thiết đặt trang web SharePoint của bạn

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Khi bạn đã tạo một site trong SharePoint Online hoặc SharePoint Server, bạn có thể thực hiện thay đổi thiết đặt, thông tin và quyền cho site. Mô tả ở đây dựa trên SharePoint site được tạo bằng cách dùng thành phần giao diện người dùng chuẩn. Nếu chủ sở hữu site hoặc trình thiết kế của bạn đã triệt để thay đổi diện mạo, bạn có thể không nhìn thấy tương tự trình bày ở đây. Để biết thêm thông tin, hãy xem người quản trị SharePoint của bạn.

Lưu ý: 

 • Một số chức năng được giới thiệu dần với các tổ chức đã được đưa vào tùy chọn bản phát hành đầu tiên trong Office 365. Điều này nghĩa là bạn có thể chưa nhìn thấy tính năng này hoặc tính năng này có thể trông khác với những gì được mô tả trong các bài viết trợ giúp.

 • Site nhóm nhóm kết nối có tùy chọn khác nhau tùy chỉnh. Hãy xem site nhóm tùy chỉnh SharePoint Online để biết thêm thông tin.

Đây là cách để thay đổi logo, tiêu đề, và các thiết đặt cho các site nhóm hoặc liên lạc SharePoint Online . Đối với trải nghiệm cổ điển SharePoint Online, hoặc SharePoint Server 2016, 2013 và 2010, hãy xem tab 2016, 2013, và 2010. Nếu giao diện người dùng đây không khớp với những gì bạn nhìn thấy, hãy xem khắc phục sự cố cài đặt.

Quan trọng: Để thực hiện thay đổi logo, tiêu đề, mô tả, và các thiết đặt khác, bạn phải có quyền chủ sở hữu hoặc trình thiết kế trên SharePoint site. Để biết thêm thông tin, hãy xem quản lý quyền đối với trang.

Thay đổi logo cho site của bạn SharePoint nhóm hoặc giao tiếp

site nhóm SharePoint Online được kết nối với một nhóm Office 365 dùng cùng logo làm Office 365 nhóm mà họ được kết nối. Khi bạn thay đổi logo cho site nhóm kết nối nhóm SharePoint của bạn, logo cho nhóm Office 365 tương ứng sẽ thay đổi cũng. Quy trình thay đổi logo cho site liên lạc SharePoint Online một hoặc một site nhóm SharePoint Online không được kết nối với một nhóm Office 365 là giống nhau. Trong trường hợp này, chỉ có logo trang thay đổi.

SharePoint Server 2019 site nhóm và trang liên lạc không có nhóm kết nối với chúng, nhưng họ sử dụng cùng một phương pháp để thay đổi logo trang web.

Nếu giao diện người dùng của bạn không khớp với này, bạn có thể trong trải nghiệm cổ điển SharePoint hoặc phiên bản cũ hơn. Nhìn thấy tab máy chủ để biết các bước để thay đổi thiết đặt.

Quan trọng: Để thay đổi logo, tiêu đề, mô tả, và các thiết đặt khác, bạn phải có quyền chủ sở hữu hoặc trình thiết kế trên SharePoint site. Để biết thêm thông tin, hãy xem quản lý quyền đối với trang.

 1. Đi tới trang web SharePoint nhóm hoặc liên lạc của bạn.

 2. Trong góc trên bên phải, bấm thiết đặt Biểu tượng Thiết đặt sau đó bấm trang thông tin.

  Trang thông tin

 3. Bên dưới logo trang web, bấm thay đổi.

  Thay đổi logo site nhóm hoặc giao tiếp

 4. Duyệt và chọn biểu tượng mới, hãy bấm mở,

  Chọn logo trong Windows Explorer

  sau đó bấm lưu.

  Lưu thay đổi logo

Thay đổi tên, mô tả, cấp độ bảo mật và phân loại trang

Quan trọng: Để thay đổi các thiết đặt này, bạn phải có quyền chủ sở hữu hoặc trình thiết kế trên SharePoint site. Để biết thêm thông tin, hãy xem quản lý quyền đối với trang.

Các thiết đặt này chỉ trên site nhóm nhóm kết nối.

 1. Đi đến site nhóm SharePoint của bạn.

 2. Trong góc trên bên phải, bấm thiết đặt Biểu tượng Thiết đặt sau đó bấm trang thông tin.

  Trang thông tin

 3. Thay đổi các trường bạn muốn:

  • Nhóm tên trang web (bắt buộc)

  • Mô tả (tùy chọn)

  • Thiết đặt quyền riêng tư (tùy chọn): công cộng có nghĩa là tất cả mọi người trong tổ chức của bạn có thể xem nội dung và trở thành thành viên. Riêng tư có nghĩa là có tư cách thành viên phải phê duyệt người sở hữu site, và chỉ thành viên mới có thể xem nội dung. Điều này không xuất hiện trên trang thông tin liên lạc.

  • Nhóm trang phân loại (tùy chọn): sử dụng để phân loại site bằng cách dùng các giá trị chẳng hạn như ảnh hưởng business nội bộ, mang tính bảo mật, cao, thấp business tác động, v.v.. Các giá trị này có thể liên quan đến độ nhạy cảm thông tin hoặc vòng đời của thông tin. Chúng được xác định và được tạo bởi người quản trị của bạn. Để biết thêm thông tin, hãy xem quản lý tính năng tạo trang trong SharePoint Online. Tùy chọn này có thể không sẵn dùng trên trang web của bạn.

  Pa-nen thông tin site SharePoint

Đây là các thiết đặt thông dụng nhất cho site. Để thay đổi thiết đặt và tùy chọn cho trang khác, hãy bấm xem tất cả các thiết đặt trang. Đây mang đến những cổ điển SharePoint Trang thiết đặt trang.

Áp dụng một thiết kế trang web

Chọn một thiết kế trang web để áp dụng một tập hợp nhất quán các hành động hoặc cấu hình chẳng hạn như thiết đặt chủ đề, thêm nối kết dẫn hướng trang web hoặc tạo một danh sách với bộ cụ thể của cột và các thiết đặt cho một trang web.

 • Đi đến site nhóm SharePoint của bạn.

 • Trong góc trên bên phải, bấm thiết đặt Biểu tượng Thiết đặt > thiết kế trang web.

 • Chọn thiết kế mà bạn muốn áp dụng và bấm áp dụng cho trang web.

  Áp dụng một thiết kế cho trang SharePoint

Quản lý quyền đối với trang

Mức cấp phép trang web dựa trên SharePoint quyền nhóm. Các thành viên của nhóm quyền SharePoint có thể truy nhập site mà không cần sửa nó (khách truy cập Site), chỉnh sửa trang web (thành viên trang), hoặc có toàn quyền kiểm soát của trang (người sở hữu trang).

Quan trọng: Để thay đổi các thiết đặt này, bạn phải có quyền sở hữu trên SharePoint site.

 1. Đi đến site nhóm SharePoint của bạn.

 2. Trong góc trên bên phải, bấm thiết đặt Biểu tượng Thiết đặt .

 3. Bấm vào quyền trang.

  Trang quyền hộp

Mời mọi người vào trang nhóm SharePoint

Để cung cấp cho mọi người truy nhập vào site của bạn, bạn cũng có thể thêm thành viên vào nhóm Office 365 liên kết với trang hoặc bạn có thể chia sẻ site với người khác mà không cần thêm chúng vào nhóm Office 365 . Để biết thêm về site quyền, hãy xem Tìm hiểu về mức cấp phép trong SharePoint.

Trong SharePoint Online, để cung cấp cho mọi người truy nhập vào site của bạn, bấm mời mọi người và chọn một trong các thao tác sau:

 • Thêm thành viên vào nhóm để thêm thành viên vào nhóm Office 365 liên kết với trang web của bạn. Đây là phương thức ưu tiên. Bấm thêm thành viên, nhập một tên hoặc địa chỉ email, rồi bấm lưu. Thành viên được thêm vào nhóm Office 365 sẽ được thêm vào nhóm quyền thành viên trang SharePoint theo mặc định và có thể sửa trang. Họ cũng có quyền truy nhập đầy đủ vào các tài nguyên nhóm Office 365 chẳng hạn như hội thoại nhóm, lịch, v.v..

 • Chỉ của trang chia sẻ để chia sẻ site với người khác mà không cần thêm chúng vào nhóm Office 365 liên kết với trang. Nhập một tên hoặc địa chỉ email, hãy bấm vào mũi tên xuống để chọn mức cấp phép SharePoint , sau đó bấm Thêm. Chia sẻ trang cho phép người dùng truy nhập vào trang web, nhưng họ sẽ không có quyền truy nhập vào tài nguyên nhóm Office 365 chẳng hạn như hội thoại nhóm, lịch, v.v..

  Mời mọi người vào trang SharePoint của bạn

Trong SharePoint Server 2019, hãy bấm chia sẻ trang. Trong Pa-nen site chia sẻ, nhập tên của người dùng hoặc nhóm để chia sẻ trang đó.

Ngăn chia sẻ site trong SharePoint 2019

Thay đổi quyền đối với trang

Để thay đổi cấp độ quyền cho cá nhân hoặc nhóm, bấm vào mũi tên xuống bên cạnh mức cấp phép SharePoint cho nhóm hoặc người đó và chọn Toàn quyền kiểm soát thêm chúng vào nhóm người sở hữu Site hoặc đọc thêm chúng vào khách truy cập Site Nhóm.

Lưu ý: Để xem tất cả thành viên của nhóm Office 365 liên kết với trang web của bạn và mức cấp phép SharePoint của họ, hãy bấm thành viên ở góc trên bên phải của trang web của bạn.

Loại bỏ quyền đối với trang

Trong SharePoint Online, để loại bỏ một người không phải là thành viên của nhóm Office 365 liên kết với trang web của bạn, hãy bấm vào mũi tên xuống bên cạnh mức cấp phép SharePoint cho nhóm đó và chọn loại bỏ.

Lưu ý: Loại bỏ tùy chọn sẵn dùng chỉ dành cho cá nhân hoặc nhóm mà không phải là một phần của nhóm Office 365 .

Để loại bỏ ai đó khỏi nhóm Office 365 liên kết với trang web của bạn, hãy bấm thành viên ở góc trên bên phải của trang, bấm vào mũi tên xuống bên cạnh mức cấp phép cho thành viên đó và bấm loại bỏ khỏi nhóm.

Loại bỏ trang quyền

Thiết đặt nâng cao quyền

Nếu bạn là người sở hữu trang, bạn sẽ thấy một nối kết cho thiết đặt nâng cao quyền mà bạn có thể cấu hình thiết đặt quyền bổ sung SharePoint . Để biết thêm thông tin, hãy xem mục Hiểu các mức quyền trong SharePoint.

Thiết đặt bổ sung và giới hạn đối với trang SharePoint Online của bạn

Khắc phục sự cố cài đặt

 • Vấn đề phổ biến nhất với cố gắng thay đổi thiết đặt là không có quyền thích hợp. Nếu bạn không chắc chắn quyền của bạn là gì, hãy kiểm tra với người quản trị SharePoint, mạng hoặc Office 365 của bạn.

 • Nếu bạn có quyền, hãy đảm bảo của phiên bản của bạn đang dùng SharePoint. Để biết thêm thông tin, hãy xem Phiên bản SharePoint tôi đang dùng? Nếu bạn đã có một site đã được dựng sẵn với phiên bản cũ hơn của SharePoint Online, nó có thể dùng diện mạo cổ điển. Để thay đổi logo, mô tả, hoặc thiết đặt khác, tham chiếu đến tab máy chủ. Trải nghiệm cổ điển SharePoint Online sử dụng giao diện người dùng cùng thiết đặt làm SharePoint 2016.

Đây là cách để thay đổi logo, tiêu đề, và các thiết đặt trên SharePoint máy chủ 2016, 2013 hoặc 2010. Để SharePoint Online site nhóm hoặc liên lạc, hãy xem tab trực tuyến.

Thay đổi tiêu đề, mô tả và logo cho site SharePoint Server của bạn

Là chủ sở hữu hoặc người dùng có quyền toàn quyền kiểm soát, bạn có thể thay đổi tiêu đề, mô tả và logo cho site của máy chủ SharePoint ...

 1. Đi đến site của bạn.

 2. Trong góc trên bên phải, bấm thiết đặt Biểu tượng Thiết đặt , hoặc trong góc trên bên trái, bấm Hành động Site Ảnh Nút .

 3. Bấm thiết đặt trang.

  Trang thiết đặt tùy chọn bên dưới nút thiết đặt
 4. Trong phần diện mạo và cảm nhận, hãy bấm tiêu đề, mô tả, và logo. Thiết đặt trang với tiêu đề, mô tả, logo được chọn

 5. Cập Nhật trường tiêu đề . Thêm hoặc sửa mô tả tùy chọn cho trang.

  Tiêu đề, mô tả và logo thiết đặt trang.
 6. Cho SharePoint 2016 hoặc 2013, bên dưới Logo và mô tả, hãy thực hiện một trong số này:

  Bấm vào Từ máy tính, duyệt tìm ảnh và bấm mở.

  Bấm Từ SHAREPOINT, duyệt tìm ảnh trên trang web SharePoint và bấm chèn.

  Đối với SharePoint 2010, bên dưới Logo và mô tả, chèn một URL thành một hình ảnh để dùng làm logo.

  Tiêu đề, Logo và mô tả trang thiết đặt
 7. Điền vào một mô tả tùy chọn hoặc văn bản thay thế. Bấm OK để lưu

Quản lý quyền đối với trang

Mức cấp phép trang web dựa trên SharePoint quyền nhóm. Các thành viên của nhóm quyền có thể truy nhập site mà không cần sửa nó (khách truy cập Site), chỉnh sửa trang web (thành viên trang), hoặc có toàn quyền kiểm soát của trang (người sở hữu trang).

Để cung cấp cho mọi người truy nhập vào site của bạn, bạn cũng có thể thêm thành viên vào nhóm liên kết với trang web (phương thức ưu tiên) hoặc bạn có thể chia sẻ site với người khác mà không cần thêm chúng vào một nhóm.

Để mời mọi người vào trang của bạn, bạn mời mọi người bằng cách dùng nút chia sẻ trang. Để biết thêm thông tin, hãy xem chia sẻ một trang web.

Để thêm người với một nhóm, bạn có thể tạo một nhóm, hoặc dùng trước hiện có và thêm thành viên vào nhóm đó. Nhóm cung cấp biến đổi cấp độ quyền mà mọi người trong nhóm có, vì vậy thật dễ dàng hơn để quản lý một số người dùng và những gì họ có quyền truy nhập. Để biết thêm thông tin, hãy xem tạo và quản lý các nhóm SharePoint.

Thay đổi quyền đối với trang

Để thay đổi cấp độ quyền cho cá nhân hoặc nhóm, bấm vào mũi tên xuống bên cạnh mức cấp phép cho người đó hoặc nhóm và chọn Toàn quyền kiểm soát thêm chúng vào nhóm người sở hữu Site hoặc đọc thêm chúng vào nhóm khách truy cập trang web.

Lưu ý: Để xem tất cả thành viên của nhóm Office 365 liên kết với trang web của bạn và mức cấp phép, hãy bấm thành viên ở góc trên bên phải của trang web của bạn.

Loại bỏ quyền đối với trang

Để loại bỏ ai đó khỏi nhóm liên kết với trang web của bạn, hãy làm theo các bước sau đây:

 1. Đi đến site của bạn.

 2. Trong góc trên bên phải, bấm thiết đặt Biểu tượng Thiết đặt , hoặc trong góc trên bên trái, bấm Hành động Site Ảnh Nút .

 3. Bấm thiết đặt trang.

  Trang thiết đặt tùy chọn bên dưới nút thiết đặt
 4. Trong phần Người dùng và Quyền, hãy bấm vào Quyền trang.

  Mục menu người dùng và quyền
 5. Trong quyền đối với trang, hãy bấm Nhóm bạn muốn loại bỏ thành viên từ.

 6. Chọn người dùng mà bạn muốn loại bỏ.

 7. Bấm Hành động, rồi bấm Loại bỏ Người dùng khỏi Nhóm.

 8. Bấm OK.

Thiết đặt nâng cao quyền

Để biết thêm thông tin về các quyền hoạt động như thế nào và các thiết đặt, bạn có thể sử dụng, hãy xem Tìm hiểu về mức cấp phép trong SharePoint.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×