Quản lý thiết đặt site SharePoint của bạn

Quản lý thiết đặt site SharePoint của bạn

Sau khi bạn đã tạo một site trong SharePoint Online hoặc SharePoint Server, bạn có thể thực hiện thay đổi đối với thiết đặt, thông tin và quyền đối với site. Các mô tả tại đây dựa trên các site SharePoint được xây dựng bằng cấu phần giao diện người dùng chuẩn. Nếu chủ sở hữu trang hoặc nhà thiết kế của bạn đã thay đổi triệt để giao diện, bạn có thể không nhìn thấy cùng một điều được trình bày ở đây. Để biết thêm thông tin, hãy xem SharePoint người quản trị của bạn.

Lưu ý: 

 • Một số chức năng được giới thiệu dần với các tổ chức đã được đưa vào tùy chọn bản phát hành đầu tiên trong Office 365. Điều này nghĩa là bạn có thể chưa nhìn thấy tính năng này hoặc tính năng này có thể trông khác với những gì được mô tả trong các bài viết trợ giúp.

 • Các site nhóm có liên kết với nhóm có các tùy chọn tùy chỉnh khác nhau. Xem mục tùy chỉnh site nhóm SharePoint Online để biết thêm thông tin.

Sau đây là cách thay đổi logo, tiêu đề và các thiết đặt khác cho nhóm SharePoint Online hoặc các site liên lạc. Đối với trải nghiệm SharePoint Online cổ điển, hoặc SharePoint Server 2016, 2013 và 2010, hãy xem tab 2016, 2013, 2010 . Nếu giao diện người dùng không khớp với những gì bạn đang nhìn thấy, hãy xem mục khắc phục sự cố.

Quan trọng: Để thực hiện thay đổi cho logo, tiêu đề, mô tả và các thiết đặt khác mà bạn phải có chủ sở hữu hoặc quyền thiết kế trên site SharePoint. Để biết thêm thông tin, hãy xem quản lý quyềnđối với trang.

Thay đổi logo cho nhóm SharePoint hoặc site liên lạc của bạn

SharePoint Online site nhóm được kết nối với một nhóm Office 365 sử dụng cùng một logo với nhóm Office 365 mà chúng được kết nối. Khi bạn thay đổi logo cho site nhóm SharePoint của bạn được kết nối, logo cho nhóm Office 365 tương ứng cũng sẽ thay đổi. Quy trình thay đổi logo cho một site liên lạc SharePoint Online hoặc một site nhóm SharePoint Online không được kết nối với một nhóm Office 365 là như nhau. Trong trường hợp này, chỉ có logo trang thay đổi.

SharePoint Server 2019 site nhóm và site liên lạc không có các nhóm được kết nối với họ, nhưng họ sử dụng cùng một phương pháp để thay đổi logo site.

Nếu giao diện người dùng của bạn không khớp với điều này, bạn có thể đang ở trong trải nghiệm SharePoint Classic hoặc phiên bản trước đó. Xem tab 2016, 2013, 2010 để biết các bước thay đổi thiết đặt.

Quan trọng: Để thay đổi logo, tiêu đề, mô tả và các thiết đặt khác mà bạn phải có chủ sở hữu hoặc quyền thiết kế trên site SharePoint. Để biết thêm thông tin, hãy xem quản lý quyềnđối với trang.

 1. Đi đến site nhóm SharePoint hoặc trang thông tin liên lạc của bạn.

 2. Ở góc trên cùng bên phải, hãy bấm thiết đặt Biểu tượng Thiết đặt rồi bấm thông tin trang.

  Thông tin site

 3. Bên dưới logo trang, hãy bấm thay đổi.

  Thay đổi logo của một nhóm hoặc site liên lạc

 4. Duyệt và chọn logo mới, bấm mở,

  Chọn một logo trong Windows Explorer

  rồi bấm lưu.

  Lưu logo đã thay đổi

Thay đổi tên, mô tả, cấp độ bảo mật và phân loại trang

Quan trọng: Để thay đổi các thiết đặt này, bạn phải có chủ sở hữu hoặc quyền thiết kế trên site SharePoint. Để biết thêm thông tin, hãy xem quản lý quyềnđối với trang.

Các thiết đặt này chỉ nằm trên một site nhóm có liên kết với nhóm.

 1. Đi đến site nhóm SharePoint của bạn.

 2. Ở góc trên cùng bên phải, hãy bấm thiết đặt Biểu tượng Thiết đặt rồi bấm thông tin trang.

  Thông tin site

 3. Thay đổi các trường bạn muốn:

  • Tên site nhóm (bắt buộc)

  • Mô tả (tùy chọn)

  • Thiết đặt quyền riêng tư (tùy chọn): công chúng có nghĩa là mọi người trong tổ chức của bạn có thể nhìn thấy nội dung và trở thành thành viên. Tư nhân có nghĩa là tư cách thành viên yêu cầu phê duyệt bởi chủ sở hữu site và chỉ có các thành viên mới có thể xem nội dung. Điều này không xuất hiện trên một site liên lạc.

  • Phân loại site nhóm (tùy chọn): được dùng để phân loại một site bằng các giá trị chẳng hạn như nội bộ, bí mật, tác động kinh doanh cao, tác động kinh doanh thấp, v.v. Những giá trị này có thể liên quan đến độ nhạy cảm của thông tin hoặc vào vòng đời của thông tin. Chúng được xác định và tạo bởi người quản trị của bạn. Để biết thêm thông tin, hãy xem quản lý việc tạo site trong SharePoint Online. Tùy chọn này có thể không sẵn dùng trên site của bạn.

  Pa-nen thông tin site SharePoint

Đây là các thiết đặt phổ biến nhất cho site. Để thay đổi các thiết đặt và tùy chọn khác cho site, hãy bấm xem tất cả các thiết đặt trang. Điều này sẽ trả về trang SharePoint cổ điển thiết đặt trang .

Áp dụng thiết kế trang

Chọn một thiết kế trang để áp dụng một tập hợp các hành động hoặc cấu hình nhất quán chẳng hạn như đặt chủ đề, thêm liên kết vào dẫn hướng site hoặc tạo danh sách có một tập hợp các cột và thiết đặt cụ thể cho một site.

 • Đi đến site nhóm SharePoint của bạn.

 • Ở góc trên cùng bên phải, hãy bấm thiết đặt Biểu tượng Thiết đặt thiết kế trang>.

 • Chọn thiết kế mà bạn muốn áp dụng, rồi bấm vào áp dụng cho site.

  Áp dụng thiết kế cho site SharePoint

Quản lý quyền đối với site

Các mức cấp phép của site được dựa trên các nhóm cấp phép SharePoint. Các thành viên của một nhóm quyền SharePoint có thể truy cập vào trang web mà không cần chỉnh sửa (khách truy cập trang), chỉnh sửa site (thành viên trang) hoặc có toàn quyền kiểm soát site (chủ sở hữu trang).

Quan trọng: Để thay đổi các thiết đặt này, bạn phải có quyền sở hữu trên site SharePoint.

 1. Đi đến site nhóm SharePoint của bạn.

 2. Ở góc trên cùng bên phải, hãy bấm thiết đặt Biểu tượng Thiết đặt .

 3. Bấm quyềnđối với site.

  Hộp quyền của site

Mời mọi người vào site nhóm SharePoint của bạn

Để cung cấp cho mọi người quyền truy nhập vào trang của bạn, bạn có thể thêm thành viên vào nhóm Office 365 liên kết với site hoặc bạn có thể chia sẻ site với những người khác mà không cần thêm chúng vào nhóm Office 365. Để biết thêm về quyền trang, hãy xem Tìm hiểu các mức cấp phép trong SharePoint.

Trong SharePoint Online, để cung cấp cho mọi người quyền truy nhập vào trang của bạn, hãy bấm mời mọi người , rồi chọn một trong những thao tác sau:

 • Thêm thành viên vào nhóm để thêm thành viên vào nhóm Office 365 liên kết với site của bạn. Đây là phương pháp được ưu tiên. Bấm thêm thành viên, nhập tên hoặc địa chỉ email, rồi bấm lưu. Các thành viên được thêm vào nhóm Office 365 sẽ được thêm vào nhóm quyền thành viên site SharePoint theo mặc định và có thể sửa trang. Họ cũng có quyền truy nhập đầy đủ vào các tài nguyên nhóm Office 365 chẳng hạn như hội thoại nhóm, lịch, v.v.

 • Chỉ chia sẻ site để chia sẻ site với những người khác mà không cần thêm chúng vào nhóm Office 365 liên kết với trang. Nhập tên hoặc địa chỉ email, bấm vào mũi tên xuống để chọn mức cấp phép SharePoint, rồi bấm Thêm. Việc chia sẻ site cung cấp cho người dùng quyền truy nhập vào site, nhưng họ sẽ không có quyền truy nhập vào các tài nguyên nhóm Office 365 chẳng hạn như hội thoại nhóm, lịch, v.v...

  Mời mọi người vào site SharePoint của bạn

Trong SharePoint Server 2019, bấm chia sẻ site. Trong Pa-nen chia sẻ site, hãy nhập tên của người dùng hoặc nhóm để chia sẻ site đó.

Pa-nen chia sẻ site trong SharePoint 2019

Thay đổi quyền của site

Để thay đổi mức cấp phép cho một cá nhân hoặc nhóm, bấm vào mũi tên xuống kế bên mức cấp phép SharePoint cho người đó hoặc nhóm, rồi chọn toàn quyền để thêm chúng vào nhóm người sở hữu trang hoặc đọc để thêm chúng vào nhóm khách truy cập site.

Lưu ý: Để xem tất cả các thành viên của nhóm Office 365 liên kết với site của bạn và mức cấp phép SharePoint của họ, hãy bấm vào thành viên ở góc trên cùng bên phải của trang web của bạn.

Loại bỏ quyền của site

Trong SharePoint Online, để loại bỏ người nào không phải là thành viên của nhóm Office 365 được liên kết với site của bạn, hãy bấm vào mũi tên xuống kế bên mức cấp phép SharePoint cho nhóm đó, rồi chọn loại bỏ.

Lưu ý: Tùy chọn loại bỏ chỉ sẵn dùng cho các cá nhân hoặc nhóm không phải là một phần của nhóm Office 365.

Để loại bỏ ai đó khỏi nhóm Office 365 liên kết với site của bạn, hãy bấm vào thành viên ở góc trên cùng bên phải của trang, bấm vào mũi tên xuống bên cạnh mức cấp phép cho thành viên đó, rồi bấm loại bỏ khỏi nhóm.

Loại bỏ quyền của site

Thiết đặt quyền nâng cao

Nếu bạn là chủ sở hữu site, bạn sẽ thấy một nối kết cho các thiết đặt quyền nâng cao , nơi bạn có thể cấu hình các thiết đặt quyền SharePoint bổ sung. Để biết thêm thông tin, hãy xem mục Hiểu các mức quyền trong SharePoint.

Các thiết đặt và giới hạn bổ sung cho site SharePoint Online của bạn

Khắc phục sự cố cài đặt

 • Vấn đề phổ biến nhất với việc tìm cách thay đổi thiết đặt không có quyền chính xác. Nếu bạn không chắc chắn về quyền của mình, hãy kiểm tra với người quản trị SharePoint, Network hoặc Office 365 của bạn.

 • Nếu bạn có quyền, hãy đảm bảo Phiên bản SharePoint bạn đang sử dụng. Để biết thêm thông tin, hãy xem mục tôi đang sử dụng phiên bản SharePoint nào? Nếu bạn đã có một site được tích hợp với phiên bản SharePoint Online cũ hơn, thì có thể sử dụng diện mạo cổ điển. Để thay đổi logo, mô tả hoặc các thiết đặt khác, hãy tham khảo tab 2016, 2013, 2010 . Trải nghiệm SharePoint Online cổ điển sử dụng cùng một giao diện người dùng cho các cài đặt dưới dạng SharePoint 2016.

Sau đây là cách thay đổi logo, tiêu đề và các thiết đặt khác trên máy chủ SharePoint 2016, 2013, hoặc 2010. Đối với SharePoint Online nhóm hoặc site liên lạc, hãy xem tab trực tuyến, 2019 .

Thay đổi tiêu đề, mô tả và logo cho site SharePoint Server của bạn

Là chủ sở hữu hoặc người dùng có toàn quyền kiểm soát, bạn có thể thay đổi tiêu đề, mô tả và logo cho site máy chủ SharePoint của bạn...

 1. Đi đến site của bạn.

 2. Ở góc trên cùng bên phải, bấm thiết đặt Biểu tượng Thiết đặt hoặc ở trên cùng bên trái, bấm vào hành động site Hình ảnh nút .

 3. Bấm thiết đặt trang.

  Tùy chọn thiết đặt site bên dưới nút thiết đặt
 4. Bên dưới diện mạo và cảm nhận, hãy bấm vào tiêu đề, mô tả và logo. Thiết đặt trang với tiêu đề, mô tả, logo được chọn

 5. Cập Nhật trường tiêu đề . Thêm hoặc chỉnh sửa mô tả tùy chọn cho site.

  Trang thiết đặt tiêu đề, mô tả và logo
 6. Đối với SharePoint 2016 hoặc 2013, bên dưới logo và mô tả, hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

  Bấm vào từ máy tính, duyệt đến một hình ảnh và bấm mở.

  Bấm từ SharePoint, duyệt ảnh trên site SharePoint, rồi bấm chèn.

  Đối với SharePoint 2010, bên dưới logo và mô tả, hãy chèn URL vào hình ảnh để dùng làm logo.

  Trang thiết đặt tiêu đề, logo và mô tả
 7. Điền vào một mô tả hoặc văn bản thay thế tùy chọn. Bấm OK để lưu

Quản lý quyền đối với site

Các mức cấp phép của site được dựa trên các nhóm cấp phép SharePoint. Các thành viên của một nhóm quyền có thể truy nhập vào trang web mà không cần chỉnh sửa (khách truy cập trang), sửa trang (thành viên trang) hoặc có toàn quyền kiểm soát site (chủ sở hữu trang).

Để cung cấp cho mọi người quyền truy nhập vào trang của bạn, bạn có thể thêm thành viên vào một nhóm liên kết với site (phương pháp ưu tiên) hoặc bạn có thể chia sẻ site với những người khác mà không cần thêm họ vào nhóm.

Để mời mọi người vào trang web của bạn, bạn mời mọi người sử dụng nút chia sẻ site. Để biết thêm thông tin, hãy xem chia sẻ site.

Để thêm người có nhóm, bạn có thể tạo nhóm hoặc sử dụng một nhóm sẵn có và thêm thành viên vào nhóm đó. Các nhóm cung cấp các mức quyền khác nhau cho tất cả mọi người trong nhóm có, vì vậy nó dễ dàng hơn để quản lý số lượng người dùng và những gì họ có quyền truy nhập. Để biết thêm thông tin, hãy xem tạo và quản lý các nhóm SharePoint.

Thay đổi quyền của site

Để thay đổi mức cấp phép cho một cá nhân hoặc nhóm, hãy bấm vào mũi tên xuống bên cạnh mức cấp phép cho người đó hoặc nhóm, rồi chọn điều khiển đầy đủ để thêm chúng vào nhóm người sở hữu trang, hoặc đọc để thêm chúng vào nhóm khách truy cập trang.

Lưu ý: Để xem tất cả các thành viên của nhóm Office 365 liên kết với site của bạn và mức cấp phép của họ, hãy bấm vào thành viên ở góc trên cùng bên phải của trang web của bạn.

Loại bỏ quyền của site

Để loại bỏ ai đó khỏi nhóm được liên kết với site của bạn, hãy làm theo các bước sau đây:

 1. Đi đến site của bạn.

 2. Ở góc trên cùng bên phải, bấm thiết đặt Biểu tượng Thiết đặt hoặc ở trên cùng bên trái, bấm vào hành động site Hình ảnh nút .

 3. Bấm thiết đặt trang.

  Tùy chọn thiết đặt site bên dưới nút thiết đặt
 4. Trong phần Người dùng và Quyền, hãy bấm vào Quyền trang.

  Mục menu người dùng và quyền
 5. Trong quyền trang, hãy bấm vào Nhóm bạn muốn loại bỏ thành viên.

 6. Chọn người dùng mà bạn muốn loại bỏ.

 7. Bấm Hành động, rồi bấm Loại bỏ Người dùng khỏi Nhóm.

 8. Bấm vào OK.

Thiết đặt quyền nâng cao

Để biết thêm thông tin về cách thức làm việc và các thiết đặt mà bạn có thể sử dụng, hãy xem Tìm hiểu các mức cấp phép trong SharePoint.

Lưu ý:  Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Cho chúng tôi biết thông tin này có hữu ích hay không? Dưới đây là bài viết bằng tiếng Anh để bạn tham khảo..​

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×