Quản lý thiết đặt gợi ý truy vấn

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Gợi ý chính tả của truy vấn là từ xuất hiện bên dưới hộp tìm kiếm khi người dùng loại truy vấn. SharePoint tự động tạo một truy vấn đề xuất khi bạn đã bấm vào một kết quả tìm kiếm cho một truy vấn ít sáu lần. Ví dụ, nếu bạn đã nhập truy vấn từ "cà phê" và sau đó bấm vào một kết quả tìm kiếm sáu thời gian, "cà phê" tự động trở thành một gợi ý truy vấn.

Gợi ý truy vấn tự động được tạo hàng ngày cho mỗi nguồn kết quả và mỗi tuyển tập trang, vì vậy các gợi ý truy vấn có thể khác nhau cho các nguồn kết quả khác nhau và tuyển tập site.

Cũng theo cách thủ công, bạn có thể tạo với danh sách gợi ý truy vấn của riêng bạn và nhập chúng vào SharePoint. Gợi ý truy vấn theo cách thủ công áp dụng cho tất cả các nguồn kết quả và tất cả các tuyển tập trang.

Để tạo gợi ý truy vấn cho nhiều ngôn ngữ, bạn sẽ cần tạo một tệp riêng biệt cho mỗi ngôn ngữ. Ngôn ngữ xác định cách các gợi ý truy vấn được xử lý nội bộ trong hệ thống tìm kiếm. Gợi ý truy vấn theo cách thủ công tất cả luôn hiển thị cho tất cả các ngôn ngữ. Thêm từng cụm từ như một dòng riêng biệt trong tệp văn bản mà bạn tạo và lưu tệp theo UTF-8 mã hóa.

Gợi ý truy vấn được bật theo mặc định. Để tắt chúng, hãy đi đến Gợi ý tìm kiếmvà bỏ chọn gợi ý tìm kiếm Hiển thị.

Để tạo gợi ý truy vấn trong tìm kiếm SharePoint

  1. Đăng nhập Trung tâm Quản trị Office 365 với tư cách là người quản trị tìm kiếm.

  2. Chọn quản trị > SharePoint > Tìm kiếm > Thiết đặt gợi ý truy vấn.

  3. Mở trình soạn thảo văn bản của các lựa chọn và nhập một danh sách các thuật ngữ mà bạn muốn hệ thống để luôn đề xuất cho người dùng. Chỉ thêm một thuật ngữ cho mỗi dòng tới tệp văn bản và không nên trộn lẫn ngôn ngữ trong tệp văn bản.

  4. Lưu tệp văn bản vào vị trí bạn có thể truy cập từ SharePoint Online.

  5. Để nhập một danh sách các gợi ý truy vấn để tìm kiếm SharePoint, hãy để đề xuất luôn cụm từ > nhập từ tệp văn bản. Khi bạn nhập gợi ý truy vấn, sẽ ghi đè bất kỳ nào hiện có.

  6. Duyệt đến tệp bạn muốn nhập.

  7. Đi tới ngôn ngữ cho cụm từ gợi ý, và chọn ngôn ngữ xử lý các gợi ý truy vấn của bạn. Nó sẽ khớp với ngôn ngữ của các số hạng trong tệp văn bản.

  8. Chọn lưu thiết đặt.

Đầu trang

Các tác vụ liên quan

Bạn có thể sửa danh sách các gợi ý truy vấn mà bạn đã tạo theo cách thủ công. Để sửa danh sách mà bạn đã nhập trong vào SharePoint, hãy chọn xuất ra tệp văn bản, Cập nhật tệp văn bản với thay đổi của bạn, và sau đó sau khi bạn nhập lại nó. Sau khi bạn đã tải lên tệp gợi ý truy vấn của bạn, có thể mất vài giờ cho đến khi gợi ý truy vấn của bạn được hiển thị. Bạn có thể kiểm tra rằng họ đang hoạt động đúng bằng cách nhập một cụm từ từ danh sách gợi ý truy vấn trong hộp tìm kiếm của bạn. Gợi ý truy vấn sẽ xuất hiện bên dưới hộp tìm kiếm.

Để loại bỏ khỏi danh sách các thuật ngữ truy vấn, bạn phải để ghi đè lên đó. Thực hiện điều này bằng cách nhập tệp văn bản trống.

Bạn cũng có thể ngăn không cho các thuật ngữ xuất hiện trong hộp tìm kiếm. Để thực hiện điều này, tạo một tệp văn bản với các điều kiện truy vấn mà bạn không bao giờ muốn dùng để xem bên dưới hộp tìm kiếm và sau đó nhập nó để không bao giờ gợi ý cụm từ.

Đầu trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×