Quản lý thay đổi của bạn trong ca

Quản lý thay đổi của bạn trong ca

Trong bài viết này

Hoán đổi Shift

Cung cấp dịch vụ thay đổi

Hoán đổi Shift

Bạn cần thay đổi phút cuối cùng trong lịch biểu của mình? Yêu cầu trao đổi.

 1. Chọn Nút Thêm tùy chọn ở phía trên cùng bên phải màn hình ứng dụng.

 2. Chọn Nút Thêm Thêm yêu cầu phía trên danh sách yêu cầu của bạn.

 3. Một trang mới sẽ xuất hiện. Chọn tab hoán đổi nếu nó chưa được tô sáng.

 4. Điền vào biểu mẫu trao đổi.

 5. Chọn gửi yêu cầu ở phía dưới bên phải màn hình ứng dụng và bạn trình quản lý sẽ nhận được thông báo.

Cung cấp dịch vụ thay đổi

Bạn có muốn dễ dàng không? Đưa vào một thay đổi đối với đồng nghiệp của bạn.

 1. Chọn Biểu tượng thay đổi yêu cầu thay đổi ở phía trên cùng bên phải màn hình ứng dụng.

 2. Chọn Nút Thêm Thêm yêu cầu.

 3. Một trang mới sẽ xuất hiện. Chọn tab ưu đãi nếu nó chưa được tô sáng.

 4. Điền vào biểu mẫu trao đổi.

 5. Chọn gửi yêu cầu ở phía dưới bên phải màn hình ứng dụng và bạn trình quản lý sẽ nhận được thông báo.

Bạn muốn tìm hiểu thêm?

Đọc thêm về ca

Đối với người quản trị CNTT

Quản lý ứng dụng ca cho tổ chức của bạn

Trong bài viết này

Hoán đổi Shift

Cung cấp dịch vụ thay đổi

Yêu cầu Shift mở

Đặt lời nhắc Shift

Xem các yêu cầu của bạn

Hoán đổi Shift

 1. Trong ca, hãy gõ nhẹ vào Shift bạn muốn hoán đổi.

 2. Gõ nhẹ vào hoán đổi.

 3. Hãy đảm bảo rằng bạn đã chọn Shift bạn muốn hoặc chọn một mục khác.

 4. Chọn thay đổi thành viên nhóm của bạn.

 5. Thêm lý do để trao đổi hoặc chỉ cần gõ nhẹ xong.

Bạn sẽ được thông báo khi chủ sở hữu nhóm chấp nhận hoặc từ chối yêu cầu của bạn.

Cung cấp dịch vụ thay đổi

 1. Trong ca, hãy gõ nhẹ vào thay đổi mà bạn muốn cung cấp cho người khác.

 2. Gõ nhẹ vào cung cấp.

 3. Hãy đảm bảo rằng bạn đã chọn Shift bạn muốn hoặc chọn một mục khác.

 4. Gõ nhẹ vào chọn thành viên nhóm, gõ nhẹ vào người bạn muốn, rồi gõ nhẹ vào tiếp.

 5. Thêm lý do tại sao bạn đã cung cấp Shift hoặc chỉ cần gõ nhẹ vào xong.

Bạn sẽ được thông báo khi chủ sở hữu nhóm chấp nhận hoặc từ chối yêu cầu của bạn.

Yêu cầu Shift mở

 1. Trong ca, hãy gõ nhẹ vào mở ca.

 2. Gõ nhẹ vào sự thay đổi bạn muốn yêu cầu.

 3. Gõ nhẹ vào yêu cầuvà thông báo sẽ được gửi đến người quản lý của bạn.

Bạn sẽ được thông báo khi chủ sở hữu nhóm chấp nhận hoặc từ chối yêu cầu của bạn.

Đặt lời nhắc Shift

 1. Gõ nhẹ vào Nút Xem thêm thiết đặt Nút Xem thêm ca.

 2. Bật nút bật tắt của lời nhắc chuyển đổi .

Bạn sẽ nhận được thông báo một giờ trước khi bắt đầu thay đổi.

Xem các yêu cầu của bạn

 1. Trong nhóm, hãy gõ nhẹ vào thay đổi yêu cầu>.

  Bạn sẽ thấy một danh sách tất cả các yêu cầu của mình, bao gồm giao dịch hoán đổi, cung cấp, thời gian tắt, v.v. và trạng thái của mỗi yêu cầu.

 2. Để hủy bỏ yêu cầu đang chờ xử lý, hãy gõ nhẹ để mở nó, sau đó gõ nhẹ vào hủy yêu cầu.

Bạn muốn tìm hiểu thêm?

Đọc thêm về ca

Đối với người quản trị CNTT

Quản lý ứng dụng ca cho tổ chức của bạn

Lưu ý:  Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Cho chúng tôi biết thông tin này có hữu ích hay không? Dưới đây là bài viết bằng tiếng Anh để bạn tham khảo..​

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×