Quản lý thảo groove trang

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Bạn có thể quản lý thảo groove trang như sau:

  • Để đặt tên vẽ phác thảo, bấm vào hộp tên ở phía trên bên trái của thảo Groove (ban đầu có tên là "không có tiêu đề") và nhập tên. Để bắt đầu một mới vẽ trên bản thảo groove gọn gàng, bấm Phác thảo mới.

  • Để xóa bỏ thảo groove trang hiện tại, bấm tab trang đầu và sau đó bấm xóa.

  • Để thêm hình nền để vẽ phác thảo, bấm tab trang đầu , bấm nền, sau đó bấm Chèn nền …. Chọn JPEG (.jpg) hoặc tệp hình ảnh bitmap (.bmp) và sau đó bấm mở.

  • Để loại bỏ hình nền từ vẽ phác thảo, bấm tab trang đầu , bấm nền, sau đó bấm Xóa bỏ nền.

  • Bấm nút Trước đó/tiếp theo để di chuyển liên tục giữa thảo groove trang.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×