Quản lý thông báo trong Teams

Có nhiều cách để truy nhập và quản lý thông báo. Để tùy chỉnh thêm các thiết đặt thông báo của bạn, hãy chọn ảnh hồ sơ của bạn ở góc trên cùng, bên phải của nhóm, sau đó chọn Nút Cài đặt thiết đặt Nút Cài đặt thông báo Nút Hoạt động . Từ đó bạn có thể tinh chỉnh những thông báo bạn nhận được và nơi những thông báo này xuất hiện. 

Trong hoạt động ở bên trái của nhóm, chọn xem thêm tùy chọn Nút Thêm tùy chọn vào thông báo. Từ menu, bạn có thể đánh dấu một thông báo là đã đọc hoặc chưa đọc. Bạn cũng có thể bật hoặc tắt thông báo cho một kênh cụ thể nếu muốn.

Ngừng thông báo email

Bấm vào ảnh hồ sơ của bạn ở trên cùng bên phải của ứng dụng, rồi chọn thiết đặt Nút Cài đặt Nút Cài đặt thông báo Nút Hoạt động .

Bây giờ, bạn có thể thiết lập kiểu thông báo bạn muốn cho từng loại hoạt động theo nhóm. Nếu bạn không muốn bất kỳ email nào, chỉ cần đảm bảo rằng tất cả các loại hoạt động được đặt khác.

Sử dụng menu thả xuống để bật, tắt hoặc thay đổi kiểu thông báo bạn muốn trong nhóm Microsoft

Sử dụng menu thả xuống để ngừng thông báo qua email. 

Tiếp tục thông báo trong ứng dụng

Chọn chỉ hiển thị trong nguồn cấp dữ liệu. Điều này có nghĩa là tất cả thông báo sẽ được gửi đến nguồn cấp hoạt động của bạn, mà bạn có thể tìm thấy ở góc trên bên trái của nhóm.

Ứng dụng sẽ vẫn hiển thị thông báo trên thanh tác vụ trên máy tính của bạn nhưng không có cửa sổ bật lên nào sẽ hiển thị.

Hình ảnh của tùy chọn thiết đặt thông báo nhóm để chỉ hiện thông báo trong nguồn cấp dữ liệu hoạt động.

Nhận được thông báo trong ứng dụng và trên máy tính

Chọn biểu ngữ và nguồn cấp và bạn sẽ nhận được thông báo như cả một thông báo trên máy tính và làm cảnh báo trong nguồn cấp dữ liệu hoạt động của bạn.

Trên Windows, biểu ngữ thông báo sẽ hiển thị ở phía dưới bên phải màn hình của bạn. Trên macOS, họ sẽ hiển thị ở phía trên cùng bên phải.

Hình ảnh các thiết đặt thông báo nhóm Hiển thị cách nhận thông báo trong nhóm và thông báo biểu ngữ.

Tắt thông báo cho các cuộc hội thoại cụ thể

Đi đến đầu cuộc hội thoại trong một kênh, rồi đi đến góc trên cùng bên phải của thư và chọn Thêm tùy chọn Nút Thêm tùy chọn Nút Thêm tùy chọn tắt thông báo

Cũng giống như việc trò chuyện, hãy tắt thông báo đến hội thoại kênh sẽ dừng bạn từ khi nhận được các bản Cập Nhật cho cuộc hội thoại cụ thể đó.

Bạn vẫn sẽ nhận được thông báo nếu ai đó trực tiếp đề cập đến bạn.

Hình ảnh thiết đặt để tắt thông báo cho các cuộc hội thoại kênh

Tắt thông báo để tắt tiếng cuộc hội thoại kênh.

Chọn thông báo kênh của bạn

Đi đến một kênh hiển thị trong danh sách nhóm của bạn, rồi chọn xem thêm tùy chọn > thông báo kênh. Từ đó, bạn có thể chọn hoạt động mà bạn nhận được thông báo và nơi họ Hiển thị.

Theo mặc định, đề cập đến kênh được tắt và tất cả các bài đăng mới sẽ chỉ hiển thị trong hoạt động.

Hình ảnh nút thông báo kênh trong menu xem thêm tùy chọn.

Hình ảnh thiết đặt thông báo kênh.

Xem sáu điều cần biết về thông báo để tìm hiểu thêm.

Mẹo và thủ thuật thông báo

Làm thế nào để nhận tất cả thông báo cho tất cả hoạt động

Theo mặc định, bạn sẽ chỉ nhận được thông báo cho các nhóm và kênh mà bạn chưa ẩn khỏi danh sách nhóm của bạn. Để đảm bảo rằng bạn có tất cả các kênh cho biết bạn quan tâm, hãy làm theo các hướng dẫn tại hiện hoặc ẩn các nhóm và kênh.

Sau khi bạn đã có tất cả các kênh mà bạn muốn, bạn sẽ bắt đầu nhận được thông báo trong hoạt động. Nếu bạn cũng muốn nhận các thông báo này trên máy tính của bạn, hãy chọn thiết đặt> thông báo > và chọn chỉnh sửa dưới Hiển thị các kênh và chọn biểu ngữ và nguồn cấp dữ liệu

Và cách tắt tiếng ồn

Một số cách đơn giản để giữ nguyên tiêu điểm của bạn trên hoạt động quan trọng nhất đối với bạn:

  • Tắt thông báo trên máy tính cho hoạt động mà bạn không cần trả lời ngay lập tức. Chọn chỉ cho nguồn cấp hoặc tắt.

  • Ẩn kênh để tắt thông báo hoạt động và màn hình nền. Các kênh ẩn sẽ hiển thị trong danh sách của bạn nếu thư được đánh dấu là quan trọng hoặc khi ai đó @mentions bạn hoặc kênh.

  • Đặt sự hiện diện của bạn để không làm phiền để có được một thời gian yên tĩnh. Điều này sẽ không thay đổi thiết đặt thông báo của bạn, nhưng nó sẽ tắt tiếng thông báo cho đến khi bạn thay đổi trạng thái hiện diện của bạn.

Từ nguồn cấp dữ liệu hoạt động của bạn, gõ nhẹ bộ lọc Nút Bộ lọc để chỉ hiện một số loại thư nhất định chẳng hạn như thư chưa đọc, @mentions, trả lời và thích. Sử dụng các tùy chọn nguồn cấp để chọn hoạt động nhóm hoặc cá nhân.

Để tùy chỉnh thông báo của bạn, hãy gõ nhẹ thêm Nút Xem thêm thiết đặt Nút Xem thêm thông báo. Từ đó gõ nhẹ vào mở thiết đặt để truy nhập vào thiết đặt iOS của bạn cho các nhóm. Sau đó gõ nhẹ thông báo > cho phép thông báo xác định cách bạn muốn xem thông báo nhóm.

Từ nguồn cấp dữ liệu hoạt động của bạn, gõ nhẹ bộ lọc Nút Bộ lọc để chỉ hiện một số loại thư nhất định chẳng hạn như thư chưa đọc, @mentions, trả lời và thích. Sử dụng các tùy chọn nguồn cấp để chọn hoạt động nhóm hoặc cá nhân.

Để tùy chỉnh thông báo của bạn, hãy gõ nhẹ thêm Nút Xem thêm thiết đặt Nút Xem thêm thông báo.

Lưu ý:  Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Cho chúng tôi biết thông tin này có hữu ích hay không? Dưới đây là bài viết bằng tiếng Anh để bạn tham khảo..​

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×