Quản lý tệp trong SharePoint Workspace 2010

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Nói chung, bạn có thể quản lý các tệp trong công cụ tệp như cách bạn làm trong Windows Explorer. Lưu ý rằng một số tác vụ quản lý tệp, chẳng hạn như đổi tên hoặc xóa tệp, có thể được quản lý bằng quyền cụ được gán cho vai trò của bạn. Bạn có thể thực hiện các tác vụ quản trị sau đây với các tệp trong công cụ tệp:

Bạn muốn làm gì?

Sao chép hoặc di chuyển tệp

Cách xóa tệp

Đổi tên tệp

Sắp xếp tệp

Xem thuộc tính tệp

Tạo thư mục tệp mới

Sao chép hoặc di chuyển tệp

Sao chép tệp vào thư mục khác (trong công cụ tệp hoặc vào một thư mục trong Windows Explorer), sử dụng sao chép và dán các lệnh trên menu chuột phải hoặc CTRL-kéo tệp. Để di chuyển tệp đến thư mục khác, dùng kéo và thả.

Bảng bên dưới mô tả hành vi kéo và thả.

Để

Thực hiện như sau

Sao chép tệp sang một thư mục con trong cùng một tệp cụ.

CTRL-kéo tệp từ thư mục mẹ để các thư mục con. Bạn cũng có thể CTRL-kéo một tệp vào bất kỳ thư mục nào thấp hơn trong cấu trúc phân cấp thư mục.

Sao chép tệp vào một thư mục ở mức cao hơn trong cấu trúc phân cấp thư mục trong cùng một tệp cụ.

Kéo và thả không được hỗ trợ cho thao tác này. Sử dụng sao chépdán trên menu chuột phải.

Sao chép tệp vào một thư mục trong công cụ tệp khác hoặc sang một thư mục Windows bên ngoài không gian làm việc SharePoint.

Kéo và thả tệp.

Di chuyển tệp đến một thư mục con trong cùng một tệp cụ

Kéo tệp từ thư mục mẹ để các thư mục con. Bạn cũng có thể kéo tệp vào bất kỳ thư mục nào thấp hơn trong cấu trúc phân cấp thư mục.

Di chuyển tệp đến thư mục ở mức cao hơn trong cấu trúc phân cấp thư mục trong cùng một tệp cụ

Kéo và thả không được hỗ trợ cho thao tác này. Dùng cắtdán trên menu chuột phải.

Di chuyển một tệp vào một thư mục trong công cụ tệp khác hoặc sang một thư mục Windows bên ngoài không gian làm việc SharePoint.

SHIFT-kéo tệp.

Mẹo: Nếu bạn kéo một tệp Microsoft Outlook, điều này sẽ tự động khởi động một thông báo Outlook mới với tệp được liệt kê dưới dạng phần đính kèm.

Đầu trang

Cách xóa tệp

Để xóa một tệp, bấm chuột phải vào nó và sau đó bấm xóa.

Đầu trang

Đổi tên tệp

Để đổi tên tệp, bấm chuột phải vào nó và sau đó bấm đổi tên.

Đầu trang

Sắp xếp tệp

Để thay đổi cách sắp xếp các tệp trong danh sách tệp, hãy làm như sau:

  1. Trên tab trang đầu, bấm sắp xếp.

  2. Bấm một tùy chọn sắp xếp trong danh sách.

Đầu trang

Xem thuộc tính tệp

Để xem thuộc tính của một tệp (ví dụ, tệp kích cỡ hoặc tạo ngày), bấm chuột phải vào nó và sau đó bấm thuộc tính.

Đầu trang

Tạo thư mục tệp mới

Bạn có thể tạo và sắp xếp tệp thư mục trong cấu trúc dạng cây, như cách bạn làm trong Windows Explorer. Công cụ tệp ban đầu chứa một thư mục vĩnh viễn có tên là "Tệp," luôn là thư mục mức cao nhất trong danh sách (tương tự như tên ổ đĩa chẳng hạn như (C:\) trên máy tính của bạn). Bất kỳ thư mục nào bạn thêm sẽ được hiển thị hierarchically bên dưới "Tệp."

Tạo một thư mục mới

Các thư mục mới luôn được đặt theo cấp bậc bên dưới thư mục đã chọn.

  1. Chọn thư mục nơi bạn muốn đặt thư mục mới ở trong đó.

  2. Trên trang đầu tab, hãy bấm mới, sau đó bấm thư mục.

  3. Nhập tên cho thư mục mới và nhấn ENTER.

Đổi tên thư mục

Bạn đổi tên thư mục trong công cụ tệp như cách bạn làm trong Windows Explorer.

  1. Bấm chuột phải vào thư mục và sau đó bấm đổi tên.

  2. Gõ tên mới cho thư mục mới và nhấn ENTER.

Xem thuộc tính thư mục

Để xem thuộc tính thư mục, bấm chuột phải vào thư mục và sau đó bấm thuộc tính. Hộp thoại Thuộc tính thư mục có bốn tab, chung, cảnh báo, quyềntải xuống.

Đầu trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×