Bắt đầu nhanh Planner

Quản lý tác vụ

Quản lý tác vụ trong Planner

Thêm tác vụ vào một kế hoạch

 1. Chọn + bên dưới đầu đề của bộ chứa mà bạn muốn thêm tác vụ.

  Một kế hoạch mới sẽ bắt đầu kèm theo đầu đề Việc cần làm nhưng với những kế hoạch đã được thiết lập thì có thể sẽ có bộ chứa đã đặt tên thay vào đó.

 2. Chọn Nhập tên tác vụ.

 3. Nhập tên tác vụ.

 4. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Nhấn Enter để tạo tác vụ chưa có ngày đến hạn.

  • Chọn Đặt ngày đến hạn, rồi chọn ngày. Sau đó, chọn Thêm tác vụ để tạo tác vụ có ngày đến hạn.

Nhanh chóng tạo nhiều tác vụ

 1. Chọn + bên dưới đầu đề của bộ chứa mà bạn muốn thêm tác vụ.

 2. Chọn Nhập tên tác vụ.

 3. Nhập từng tên tác vụ, nhấn Enter sau mỗi lần nhập để tạo tác vụ.

Sau khi bạn thêm mọi người và tác vụ vào kế hoạch của mình, bạn có thể giao tác vụ cho mọi người.

Thêm tác vụ

Thêm ngày bắt đầu và ngày đến hạn của tác vụ

 1. Chọn tác vụ để mở cửa sổ tác vụ.

 2. Chọn Bắt đầu bất kỳ lúc nào ở dưới Ngày bắt đầu, rồi chọn ngày bắt đầu bạn muốn.

 3. Chọn Đến hạn bất kỳ lúc nào ở dưới Ngày đến hạn, rồi chọn ngày đến hạn bạn muốn.

 4. Chọn Bỏ Nút Bỏ ở góc phía trên bên phải của cửa sổ tác vụ để lưu và đóng tác vụ.

Thêm ngày đến hạn

Chú thích về tác vụ

 1. Chọn tác vụ để mở cửa sổ tác vụ.

 2. Chọn Nhập thông điệp của bạn ở đây trong khu vực Chú thích của cửa sổ tác vụ.

 3. Nhập chú thích bạn muốn đính kèm vào tác vụ.

 4. Chọn Đăng.

Chú thích vào một tác vụ

Thêm tệp đính kèm cho tác vụ

 1. Chọn tác vụ để mở cửa sổ tác vụ.

 2. Chọn Thêm tệp đính kèm.

 3. Chọn Tệp để đính kèm một tệp lưu trữ cục bộ, chọn Liên kết để kèm theo liên kết hoặc chọn SharePoint để đính kèm tệp từ site SharePoint.

 4. Dẫn hướng và chọn tệp bạn muốn đính kèm hoặc nhập thông tin liên kết.

Khi đính kèm tệp, bạn có thể tải tệp lên OneDrive của kế hoạch hoặc bạn có thể duyệt để tìm tệp nếu như bạn đã tải lên tệp. Nếu tệp chưa nằm trên OneDrive của kế hoạch thì bạn có thể thêm liên kết vào đó để thay thế.

Lần đầu bạn đính kèm tệp, ảnh hoặc liên kết vào tác vụ, tệp đính kèm đó sẽ trở thành ảnh xem trước của tác vụ. Ảnh đó sẽ được hiển thị trên Bảng, đồng thời cũng mang tới cho bạn một cách để có thể nhanh chóng xác định tác vụ và bắt đầu làm việc. Bạn muốn thay đổi ảnh xem trước cho tác vụ?

Ảnh chụp màn hình khu vực Tệp đính kèm của một cửa sổ tác vụ với danh sách Đính kèm đang mở.
Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×