Quản lý site nhóm và trang liên lạc bằng cách sử dụng PowerShell

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Bài viết này mô tả cách toàn cầu người quản trị và SharePoint người quản trị trong Office 365 có thể dùng lệnh ghép ngắn Microsoft PowerShell để quản lý thông tin liên lạc trang cũng như site nhóm thuộc nhóm Office 365. Các kiểu trang mới không được quản lý trong Trung tâm quản trị cổ điển SharePoint .

Theo mặc định, nhóm trang thuộc về nhóm Office 365 và thông tin liên lạc site và đã chia sẻ cùng một thiết đặt làm thiết đặt toàn bộ tổ chức của bạn, trừ khi thiết đặt toàn bộ tổ chức cho phép truy nhập ẩn danh nối kết. Trong trường hợp này, thiết đặt chia sẻ bên ngoài cho các loại trang mới là "Cho phép người dùng bên ngoài chấp nhận lời mời chia sẻ và đăng nhập dưới tên người dùng." Làm theo các bước để thay đổi thiết đặt chia sẻ bên ngoài cho một trang web.

 1. Tải xuống SharePoint Online Management Shell mới nhất.

 2. Kết nối với SharePoint Online với tư cách người quản trị toàn cầu hoặc người quản trị SharePoint trong Office 365. Để tìm hiểu cách thực hiện, hãy xem mục Bắt đầu với SharePoint Online Management Shell.

 3. Chạy lệnh sau:

  Set-SPOSite -Identity <site URL> -SharingCapability <sharing level>

  (Nơi <site URL> là URL của site và <sharing level> là vô hiệu hóa, ExternalUserSharingOnly hoặc ExternalUserAndGuestSharing.) Ví dụ, Set-SPOSite -Identity https://contoso.sharepoint.com/sites/site1 -SharingCapability ExternalUserSharingOnly. Lệnh ghép ngắn này được tiến hành ngay lập tức.

Để xem các thiết đặt chia sẻ hiện có, chạy lệnh sau đây.

(Get-SPOSite -Identity <site URL>).SharingCapability

Để biết thông tin chi tiết về các lệnh ghép ngắn và tham số của họ trong PowerShell, hãy xem Set-SPOSiteGet-SPOSite.

Nếu bạn quản lý giới hạn lưu trữ tuyển tập site theo cách thủ công, bạn có thể sử dụng PowerShell để xác định dung lượng lưu trữ cho một liên lạc site hay một site nhóm của một nhóm Office 365. Tìm hiểu thêm về việc quản lý giới hạn lưu trữ tuyển tập site

 1. Tải xuống SharePoint Online Management Shell mới nhất.

 2. Kết nối với SharePoint Online với tư cách người quản trị toàn cầu hoặc người quản trị SharePoint trong Office 365. Để tìm hiểu cách thực hiện, hãy xem mục Bắt đầu với SharePoint Online Management Shell.

 3. Chạy lệnh này để kiểm tra giới hạn lưu trữ hiện tại cho site:

  Get-SPOSite -Identity <site URL> -detailed |fl

  (Nơi < URL trang web > là URL của nhóm hoặc trang web.) Lệnh sẽ trả về "StorageQuota" theo megabyte, ví dụ 1048576 cho 1 TB hoặc 5242880 cho 5 TB.

 4. Chạy lệnh này để đặt lượng lưu trữ cho site:

  Set-SPOSite -<site URL> -StorageQuota <limit> -StorageQuotaWarningLevel <warning>

  (Nơi < URL trang web > là tên của nhóm hoặc site, < giới hạn > là giới hạn lưu trữ theo megabyte và < cảnh báo > là mức cảnh báo dung lượng lưu trữ theo megabyte.)

Để xác nhận rằng thiết đặt hành động đã thực hiện, chạy lệnh ghép ngắn Get-SPOSite lại và đảm bảo rằng dung lượng lưu trữ đã được Cập Nhật.

Để biết thông tin chi tiết về các lệnh ghép ngắn và tham số của họ trong PowerShell, hãy xem Set-SPOSiteGet-SPOSite.

Hãy làm theo các bước này để có danh sách tất cả các liên lạc site trong tổ chức của bạn, hoặc tất cả các site nhóm thuộc nhóm Office 365.

 1. Tải xuống SharePoint Online Management Shell mới nhất.

 2. Kết nối với SharePoint Online với tư cách người quản trị toàn cầu hoặc người quản trị SharePoint trong Office 365. Để tìm hiểu cách thực hiện, hãy xem mục Bắt đầu với SharePoint Online Management Shell.

 3. Chạy lệnh này để có danh sách các liên lạc site:

  Get-SPOSite -Template SITEPAGEPUBLISHING#0 

  Hoặc chạy lệnh này để có danh sách các site nhóm thuộc nhóm Office 365:

  Get-SPOSite -Template GROUP#0 -Includepersonalsite:$false
  

Để biết thông tin chi tiết về lệnh ghép ngắn này và các tham số trong PowerShell, hãy xem Get-SPOSite.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×